تبلیغات در گشت‌و‌گذار

مفهوم تبلیغات در گشت‌و‌گذار

زمان خواندن 1 دقیقه

مفهوم تبلیغات در گشت‌وگذار
از زمستان سال ۱۳۹۷ تیم تبلیغات جست‌وجو در بازار همکاری تبلیغاتی با توسعه‌دهندگان بازار را آغاز کرد و مسیر جدیدی در جذب هدف‌مند کاربران براساس انواع جست‌وجوی آن‌ها در بازار طراحی شد. از امروز مسیر تبلیغاتی «گشت‌وگذار در بازار» به کمپین‌های تبلیغاتی بازار اضافه شد و توسعه‌دهندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از تبلیغات «جست‌وجو در بازار»، از روش تبلیغاتی جدیدتر و ساده‌تر «گشت‌وگذار در بازار» نیز بهره‌مند شوند. تبلیغات گشت‌وگذار در بازار در یکی از ردیف‌های صفحه جزییات برنامه به‌نام «پیشنهادهای بیشتر» در مقابل تگ آگهی نمایش داده می‌شود. در ادامه با جزییات طراحی کمپین، نحوه انتخاب در مزایده و مفهوم قیمت نصب کامل آشنا می‌شوید.

طراحی کمپین
برای ساخت کمپین و شرکت در مزایده «تبلیغات در گشت‌وگذار بازار»، تصمیم‌گیری در مورد بودجه کل کمپین، بازه زمانی کمپین، حداکثر بودجه روزانه و «قیمت متوسط هر نصب کامل» که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم، بر عهده توسعه‌دهندگان است. پس از تصمیم‌گیری و ثبت اطلاعات تبلیغات در گشت‌وگذار بازار (لینک) در پیشخان توسعه‌دهندگان، پیشنهاد شما به مزایده گذاشته می‌شود و در صورت تایید، تبلیغات محصول در برنامه‌های میزبانِ تبلیغ بازار آغاز می‌شود.

قیمت نصب کامل
در زمان طراحی کمپین، توسعه‌دهندگان برای هزینه هر نصب کامل (TCPI)* مبلغی مشخص می‌کنند که به ازای هر نصب کامل برنامه، این مبلغ از بودجه روزانه کسر می‌شود. در مقایسه با روش تبلیغاتی «جست‌وجو در بازار» که به‌صورت مزایده قیمت دوم برگزار می‌شود و معمولا شرکت‌کنندگان در مزایده مبلغ کمتری را نسبت به پیشنهاد اولیه CPI پرداخت می‌کردند، در مدل تبلیغاتی «گشت‌وگذار در بازار» به ازای هر نصب کامل مبلغ دقیق TCPI پیشنهادی از بودجه توسعه‌دهندگان کسر می‌شود. در مواردی هنگام شروع کمپین ممکن است مبلغ کسر شده به ازای هر نصب کامل، بیشتر یا کمتر از عدد TCPI محاسبه شود؛ اما این عدد طی چند روز هم‌گرا خواهد شد و به عدد اولیه TCPI نزدیک می‌شود. علاوه بر این، در صورتی‌که به دلایلی مانند مبلغ پیشنهادی نصب کامل در ابتدای کمپین و یا احتمال نصب برنامه بازار نتواند تعداد نصب مورد نظر توسعه‌دهنده را تامین کند، هزینه در پایان کمپین به بودجه کل شما بازمی‌گردد.

انتخاب در مزایده
در هر صفحه جزییات، ده برنامه در ردیف پیشنهادهای بیشتر با تگ آگهی نمایش داده می‌شوند. روش انتخاب و اولویت‌بندی برنامه‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. اولین عامل انتخاب در مزایده «احتمال نصب» برنامه است. احتمال نصب را می‌توانیم روش انتخاب محصول مرتبط یه برنامه میزبانِ تبلیغ بر اساس داده‌های رفتار کاربران تعریف کنیم. به عنوان مثال در برنامه میزبان تبلیغ با موضوع بازی، تبلیغات بازی‌های مشابه بالاتر قرار می‌گیرد. دومین عامل موثر بر انتخاب و اولویت بالای نمایش در تبلیغ، عدد قیمت نصب کامل (TCPI) است و محصولاتی که مبلغ بالاتری را برای قیمت نصب کامل در نظر بگیرند، با اولویت بالاتری و در برنامه‌های میزبان بیشتری نمایش داده خواهند شد.

اگر در مورد نحوه تبلیغات «گشت‌وگذار در بازار» سوالی دارید با ایمیل — تماس بگیرید و سابجکت را گشت‌وگذار در بازار بنویسید.


*TCPI: Target Cost Per Install

مفهوم تبلیغات در گشت‌و‌گذار

زمان خواندن 1 دقیقه

مفهوم تبلیغات در گشت‌وگذار
از زمستان سال ۱۳۹۷ تیم تبلیغات جست‌وجو در بازار همکاری تبلیغاتی با توسعه‌دهندگان بازار را آغاز کرد و مسیر جدیدی در جذب هدف‌مند کاربران براساس انواع جست‌وجوی آن‌ها در بازار طراحی شد. از امروز مسیر تبلیغاتی «گشت‌وگذار در بازار» به کمپین‌های تبلیغاتی بازار اضافه شد و توسعه‌دهندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از تبلیغات «جست‌وجو در بازار»، از روش تبلیغاتی جدیدتر و ساده‌تر «گشت‌وگذار در بازار» نیز بهره‌مند شوند. تبلیغات گشت‌وگذار در بازار در یکی از ردیف‌های صفحه جزییات برنامه به‌نام «پیشنهادهای بیشتر» در مقابل تگ آگهی نمایش داده می‌شود. در ادامه با جزییات طراحی کمپین، نحوه انتخاب در مزایده و مفهوم قیمت نصب کامل آشنا می‌شوید.

طراحی کمپین
برای ساخت کمپین و شرکت در مزایده «تبلیغات در گشت‌وگذار بازار»، تصمیم‌گیری در مورد بودجه کل کمپین، بازه زمانی کمپین، حداکثر بودجه روزانه و «قیمت متوسط هر نصب کامل» که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم، بر عهده توسعه‌دهندگان است. پس از تصمیم‌گیری و ثبت اطلاعات تبلیغات در گشت‌وگذار بازار (لینک) در پیشخان توسعه‌دهندگان، پیشنهاد شما به مزایده گذاشته می‌شود و در صورت تایید، تبلیغات محصول در برنامه‌های میزبانِ تبلیغ بازار آغاز می‌شود.

قیمت نصب کامل
در زمان طراحی کمپین، توسعه‌دهندگان برای هزینه هر نصب کامل (TCPI)* مبلغی مشخص می‌کنند که به ازای هر نصب کامل برنامه، این مبلغ از بودجه روزانه کسر می‌شود. در مقایسه با روش تبلیغاتی «جست‌وجو در بازار» که به‌صورت مزایده قیمت دوم برگزار می‌شود و معمولا شرکت‌کنندگان در مزایده مبلغ کمتری را نسبت به پیشنهاد اولیه CPI پرداخت می‌کردند، در مدل تبلیغاتی «گشت‌وگذار در بازار» به ازای هر نصب کامل مبلغ دقیق TCPI پیشنهادی از بودجه توسعه‌دهندگان کسر می‌شود. در مواردی هنگام شروع کمپین ممکن است مبلغ کسر شده به ازای هر نصب کامل، بیشتر یا کمتر از عدد TCPI محاسبه شود؛ اما این عدد طی چند روز هم‌گرا خواهد شد و به عدد اولیه TCPI نزدیک می‌شود. علاوه بر این، در صورتی‌که به دلایلی مانند مبلغ پیشنهادی نصب کامل در ابتدای کمپین و یا احتمال نصب برنامه بازار نتواند تعداد نصب مورد نظر توسعه‌دهنده را تامین کند، هزینه در پایان کمپین به بودجه کل شما بازمی‌گردد.

انتخاب در مزایده
در هر صفحه جزییات، ده برنامه در ردیف پیشنهادهای بیشتر با تگ آگهی نمایش داده می‌شوند. روش انتخاب و اولویت‌بندی برنامه‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. اولین عامل انتخاب در مزایده «احتمال نصب» برنامه است. احتمال نصب را می‌توانیم روش انتخاب محصول مرتبط یه برنامه میزبانِ تبلیغ بر اساس داده‌های رفتار کاربران تعریف کنیم. به عنوان مثال در برنامه میزبان تبلیغ با موضوع بازی، تبلیغات بازی‌های مشابه بالاتر قرار می‌گیرد. دومین عامل موثر بر انتخاب و اولویت بالای نمایش در تبلیغ، عدد قیمت نصب کامل (TCPI) است و محصولاتی که مبلغ بالاتری را برای قیمت نصب کامل در نظر بگیرند، با اولویت بالاتری و در برنامه‌های میزبان بیشتری نمایش داده خواهند شد.

اگر در مورد نحوه تبلیغات «گشت‌وگذار در بازار» سوالی دارید با ایمیل — تماس بگیرید و سابجکت را گشت‌وگذار در بازار بنویسید.


*TCPI: Target Cost Per Install

پشتیبانی مشتریان
تبلیغات در گشت‌و‌گذار

مفهوم تبلیغات در گشت‌و‌گذار

زمان خواندن 1 دقیقه

مفهوم تبلیغات در گشت‌وگذار
از زمستان سال ۱۳۹۷ تیم تبلیغات جست‌وجو در بازار همکاری تبلیغاتی با توسعه‌دهندگان بازار را آغاز کرد و مسیر جدیدی در جذب هدف‌مند کاربران براساس انواع جست‌وجوی آن‌ها در بازار طراحی شد. از امروز مسیر تبلیغاتی «گشت‌وگذار در بازار» به کمپین‌های تبلیغاتی بازار اضافه شد و توسعه‌دهندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از تبلیغات «جست‌وجو در بازار»، از روش تبلیغاتی جدیدتر و ساده‌تر «گشت‌وگذار در بازار» نیز بهره‌مند شوند. تبلیغات گشت‌وگذار در بازار در یکی از ردیف‌های صفحه جزییات برنامه به‌نام «پیشنهادهای بیشتر» در مقابل تگ آگهی نمایش داده می‌شود. در ادامه با جزییات طراحی کمپین، نحوه انتخاب در مزایده و مفهوم قیمت نصب کامل آشنا می‌شوید.

طراحی کمپین
برای ساخت کمپین و شرکت در مزایده «تبلیغات در گشت‌وگذار بازار»، تصمیم‌گیری در مورد بودجه کل کمپین، بازه زمانی کمپین، حداکثر بودجه روزانه و «قیمت متوسط هر نصب کامل» که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم، بر عهده توسعه‌دهندگان است. پس از تصمیم‌گیری و ثبت اطلاعات تبلیغات در گشت‌وگذار بازار (لینک) در پیشخان توسعه‌دهندگان، پیشنهاد شما به مزایده گذاشته می‌شود و در صورت تایید، تبلیغات محصول در برنامه‌های میزبانِ تبلیغ بازار آغاز می‌شود.

قیمت نصب کامل
در زمان طراحی کمپین، توسعه‌دهندگان برای هزینه هر نصب کامل (TCPI)* مبلغی مشخص می‌کنند که به ازای هر نصب کامل برنامه، این مبلغ از بودجه روزانه کسر می‌شود. در مقایسه با روش تبلیغاتی «جست‌وجو در بازار» که به‌صورت مزایده قیمت دوم برگزار می‌شود و معمولا شرکت‌کنندگان در مزایده مبلغ کمتری را نسبت به پیشنهاد اولیه CPI پرداخت می‌کردند، در مدل تبلیغاتی «گشت‌وگذار در بازار» به ازای هر نصب کامل مبلغ دقیق TCPI پیشنهادی از بودجه توسعه‌دهندگان کسر می‌شود. در مواردی هنگام شروع کمپین ممکن است مبلغ کسر شده به ازای هر نصب کامل، بیشتر یا کمتر از عدد TCPI محاسبه شود؛ اما این عدد طی چند روز هم‌گرا خواهد شد و به عدد اولیه TCPI نزدیک می‌شود. علاوه بر این، در صورتی‌که به دلایلی مانند مبلغ پیشنهادی نصب کامل در ابتدای کمپین و یا احتمال نصب برنامه بازار نتواند تعداد نصب مورد نظر توسعه‌دهنده را تامین کند، هزینه در پایان کمپین به بودجه کل شما بازمی‌گردد.

انتخاب در مزایده
در هر صفحه جزییات، ده برنامه در ردیف پیشنهادهای بیشتر با تگ آگهی نمایش داده می‌شوند. روش انتخاب و اولویت‌بندی برنامه‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. اولین عامل انتخاب در مزایده «احتمال نصب» برنامه است. احتمال نصب را می‌توانیم روش انتخاب محصول مرتبط یه برنامه میزبانِ تبلیغ بر اساس داده‌های رفتار کاربران تعریف کنیم. به عنوان مثال در برنامه میزبان تبلیغ با موضوع بازی، تبلیغات بازی‌های مشابه بالاتر قرار می‌گیرد. دومین عامل موثر بر انتخاب و اولویت بالای نمایش در تبلیغ، عدد قیمت نصب کامل (TCPI) است و محصولاتی که مبلغ بالاتری را برای قیمت نصب کامل در نظر بگیرند، با اولویت بالاتری و در برنامه‌های میزبان بیشتری نمایش داده خواهند شد.

اگر در مورد نحوه تبلیغات «گشت‌وگذار در بازار» سوالی دارید با ایمیل — تماس بگیرید و سابجکت را گشت‌وگذار در بازار بنویسید.


*TCPI: Target Cost Per Install

مفهوم تبلیغات در گشت‌و‌گذار

زمان خواندن 1 دقیقه

مفهوم تبلیغات در گشت‌وگذار
از زمستان سال ۱۳۹۷ تیم تبلیغات جست‌وجو در بازار همکاری تبلیغاتی با توسعه‌دهندگان بازار را آغاز کرد و مسیر جدیدی در جذب هدف‌مند کاربران براساس انواع جست‌وجوی آن‌ها در بازار طراحی شد. از امروز مسیر تبلیغاتی «گشت‌وگذار در بازار» به کمپین‌های تبلیغاتی بازار اضافه شد و توسعه‌دهندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از تبلیغات «جست‌وجو در بازار»، از روش تبلیغاتی جدیدتر و ساده‌تر «گشت‌وگذار در بازار» نیز بهره‌مند شوند. تبلیغات گشت‌وگذار در بازار در یکی از ردیف‌های صفحه جزییات برنامه به‌نام «پیشنهادهای بیشتر» در مقابل تگ آگهی نمایش داده می‌شود. در ادامه با جزییات طراحی کمپین، نحوه انتخاب در مزایده و مفهوم قیمت نصب کامل آشنا می‌شوید.

طراحی کمپین
برای ساخت کمپین و شرکت در مزایده «تبلیغات در گشت‌وگذار بازار»، تصمیم‌گیری در مورد بودجه کل کمپین، بازه زمانی کمپین، حداکثر بودجه روزانه و «قیمت متوسط هر نصب کامل» که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم، بر عهده توسعه‌دهندگان است. پس از تصمیم‌گیری و ثبت اطلاعات تبلیغات در گشت‌وگذار بازار (لینک) در پیشخان توسعه‌دهندگان، پیشنهاد شما به مزایده گذاشته می‌شود و در صورت تایید، تبلیغات محصول در برنامه‌های میزبانِ تبلیغ بازار آغاز می‌شود.

قیمت نصب کامل
در زمان طراحی کمپین، توسعه‌دهندگان برای هزینه هر نصب کامل (TCPI)* مبلغی مشخص می‌کنند که به ازای هر نصب کامل برنامه، این مبلغ از بودجه روزانه کسر می‌شود. در مقایسه با روش تبلیغاتی «جست‌وجو در بازار» که به‌صورت مزایده قیمت دوم برگزار می‌شود و معمولا شرکت‌کنندگان در مزایده مبلغ کمتری را نسبت به پیشنهاد اولیه CPI پرداخت می‌کردند، در مدل تبلیغاتی «گشت‌وگذار در بازار» به ازای هر نصب کامل مبلغ دقیق TCPI پیشنهادی از بودجه توسعه‌دهندگان کسر می‌شود. در مواردی هنگام شروع کمپین ممکن است مبلغ کسر شده به ازای هر نصب کامل، بیشتر یا کمتر از عدد TCPI محاسبه شود؛ اما این عدد طی چند روز هم‌گرا خواهد شد و به عدد اولیه TCPI نزدیک می‌شود. علاوه بر این، در صورتی‌که به دلایلی مانند مبلغ پیشنهادی نصب کامل در ابتدای کمپین و یا احتمال نصب برنامه بازار نتواند تعداد نصب مورد نظر توسعه‌دهنده را تامین کند، هزینه در پایان کمپین به بودجه کل شما بازمی‌گردد.

انتخاب در مزایده
در هر صفحه جزییات، ده برنامه در ردیف پیشنهادهای بیشتر با تگ آگهی نمایش داده می‌شوند. روش انتخاب و اولویت‌بندی برنامه‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. اولین عامل انتخاب در مزایده «احتمال نصب» برنامه است. احتمال نصب را می‌توانیم روش انتخاب محصول مرتبط یه برنامه میزبانِ تبلیغ بر اساس داده‌های رفتار کاربران تعریف کنیم. به عنوان مثال در برنامه میزبان تبلیغ با موضوع بازی، تبلیغات بازی‌های مشابه بالاتر قرار می‌گیرد. دومین عامل موثر بر انتخاب و اولویت بالای نمایش در تبلیغ، عدد قیمت نصب کامل (TCPI) است و محصولاتی که مبلغ بالاتری را برای قیمت نصب کامل در نظر بگیرند، با اولویت بالاتری و در برنامه‌های میزبان بیشتری نمایش داده خواهند شد.

اگر در مورد نحوه تبلیغات «گشت‌وگذار در بازار» سوالی دارید با ایمیل — تماس بگیرید و سابجکت را گشت‌وگذار در بازار بنویسید.


*TCPI: Target Cost Per Install

پشتیبانی مشتریان