سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • آیا بعد از آغاز کمپین تبلیغات جستجو تضمینی برای نصب وجود دارد؟

   خیر تضمینی برای نصب وجود ندارد. در ازای هر نصب مبلغ از حساب کم می‌شود و در صورتی که نصبی اتفاق نیفتد هزینه‌ای از حساب تبلیغات کسر نخواهد شد. 

   مشاهده
  • آیا بعد از آغاز کمپین تبلیغات جستجو تضمینی برای نصب وجود دارد؟

   خیر تضمینی برای نصب وجود ندارد. در ازای هر نصب مبلغ از حساب کم می‌شود و در صورتی که نصبی اتفاق نیفتد هزینه‌ای از حساب تبلیغات کسر نخواهد شد. 

   مشاهده
  • آیا بعد از آغاز کمپین تبلیغات جستجو تضمینی برای نصب وجود دارد؟

   خیر تضمینی برای نصب وجود ندارد. در ازای هر نصب مبلغ از حساب کم می‌شود و در صورتی که نصبی اتفاق نیفتد هزینه‌ای از حساب تبلیغات کسر نخواهد شد. 

   مشاهده

  آیا بعد از آغاز کمپین تبلیغات جستجو تضمینی برای نصب وجود دارد؟

  از دسته‌بندی تبلیغات در جستجو | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  خیر تضمینی برای نصب وجود ندارد. اگر کلیدواژه‌ای را با قیمت پیشنهادی پایین در مزایده‌ای با رقابت بالا شرکت دهید احتمال بازنده شدن آن در مزایده قیمت دوم وجود دارد. اما در صورتی‌که برای کلیدواژه‌ای رقابت بالایی وجود نداشته باشد با قیمت پیشنهادی کمتر هم احتمال برنده شدن در مزایده قیمت دوم و نصب وجود دارد. در ازای هر نصب مبلغ از حساب کم می‌شود و در صورتی که نصبی اتفاق نیفتد هزینه‌ای از حساب تبلیغات کسر نخواهد شد.