سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • روش مزایده تبلیغات گشت‌وگذار و برنده شدن در آن چگونه است؟

   در مزایده تبلیغات گشت‌وگذار علاوه بر قیمت هر نصب، تخمینی که محصول از احتمال نصب برنامه در اثر نمایش تبلیغ دارد درنظر گرفته می‌شود.

   مشاهده
  • روش مزایده تبلیغات گشت‌وگذار و برنده شدن در آن چگونه است؟

   در مزایده تبلیغات گشت‌وگذار علاوه بر قیمت هر نصب، تخمینی که محصول از احتمال نصب برنامه در اثر نمایش تبلیغ دارد درنظر گرفته می‌شود.

   مشاهده
  • روش مزایده تبلیغات گشت‌وگذار و برنده شدن در آن چگونه است؟

   در مزایده تبلیغات گشت‌وگذار علاوه بر قیمت هر نصب، تخمینی که محصول از احتمال نصب برنامه در اثر نمایش تبلیغ دارد درنظر گرفته می‌شود.

   مشاهده

  روش مزایده تبلیغات گشت‌وگذار و برنده شدن در آن چگونه است؟

  از دسته‌بندی تبلیغات گشت‌وگذار | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  به ازای هر نمایش تبلیغ در هر جایگاه تبلیغاتی یک مزایده برگزار می‌شود و ما برای حفظ کیفیت تجربه کاربر، افزایش اثرگذاری تبلیغات در محصول و بهینه‌سازی نرخ نصب، تلاش می‌کنیم تا به کاربر مخاطب جایگاه تبلیغاتی، برنامه‌هایی را با بیشترین احتمال نصب به عنوان تبلیغ نمایش دهیم. به این دلیل علاوه بر پیشنهاد عدد قیمت هر نصب؛ تخمینی که محصول از احتمال نصب برنامه موضوع کمپین در اثر نمایش تبلیغ دارد، به عنوان عامل موثر در مزایده در نظر گرفته می‌شود. این احتمال بر اساس الگوریتم‌های محصول و با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ارتباط برنامه با صفحه‌هایی که جایگاه تبلیغاتی در آن قرار دارد، محبوبیت برنامه از نظر میزان نصب در بازار، کیفیت برنامه و ترجیحات و علاقمندی کاربر در قالب عددی محاسبه شده که این عدد در کنار پیشنهاد قیمت هر نصب، امتیاز شرکت‌کننده در مزایده را تعیین می‌کند.