سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • حداقل بودجه چقدر است و برای شروع تبلیغات هوشمند، بهتر است با چه بودجه‌ای وارد شوم؟

   بازار حداقل بودجه برای شروع تبلیغات هوشمند قائل نشده است ولی پیشنهاد ما این است که اولین کمپین خود را با یک میلیون تومان آغاز کنید تا سیستم به کمک هوش مصنوعی کلیدواژه‌های مرتبط برنامه شما را شناسایی کند.

   مشاهده
  • حداقل بودجه چقدر است و برای شروع تبلیغات هوشمند، بهتر است با چه بودجه‌ای وارد شوم؟

   بازار حداقل بودجه برای شروع تبلیغات هوشمند قائل نشده است ولی پیشنهاد ما این است که اولین کمپین خود را با یک میلیون تومان آغاز کنید تا سیستم به کمک هوش مصنوعی کلیدواژه‌های مرتبط برنامه شما را شناسایی کند.

   مشاهده
  • حداقل بودجه چقدر است و برای شروع تبلیغات هوشمند، بهتر است با چه بودجه‌ای وارد شوم؟

   بازار حداقل بودجه برای شروع تبلیغات هوشمند قائل نشده است ولی پیشنهاد ما این است که اولین کمپین خود را با یک میلیون تومان آغاز کنید تا سیستم به کمک هوش مصنوعی کلیدواژه‌های مرتبط برنامه شما را شناسایی کند.

   مشاهده

  حداقل بودجه چقدر است و برای شروع تبلیغات هوشمند، بهتر است با چه بودجه‌ای وارد شوم؟

  از دسته‌بندی تبلیغات هوشمند | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  بازار حداقلی برای مبلغ بودجه قائل نشده است و تبلیغ‌دهندگان با هر مبلغی می‌توانند تبلیغات خود را آغاز کنند.

  پیشنهاد ما این است که اولین کمپین تبلیغات هوشمند خود را با مبلغ یک میلیون تومان آغاز کنید تا سیستم تبلیغات هوشمند به کمک هوش مصنوعی کلیدواژه‌های مرتبط برنامه شما را شناسایی کند. به این ترتیب با بررسی نتایج این کمپین، می‌توانید برای کمپین‌های آینده خود برنامه‌ریزی مالی دقیق‌تری کنید. میانگین بودجه‌ای که تبلیغ‌دهندگان بازار کمپین‌های تبلیغات هوشمند خود را با آن پیش می‌برند پنج میلیون تومان است.