سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • من به عنوان توسعه‌دهنده یک قرارداد همکاری با بازار دارم، چرا باید برای تبلیغات قرارداد جدید امضا کنم؟

   علت انعقاد قرارداد جدید هنگام آغاز تبلیغات إازار این است که امکان دارد توسعه‌دهنده‌ای تمایلی به تبلیغ برنامه خود در بازار نداشته‌ باشد.

   مشاهده
  • من به عنوان توسعه‌دهنده یک قرارداد همکاری با بازار دارم، چرا باید برای تبلیغات قرارداد جدید امضا کنم؟

   علت انعقاد قرارداد جدید هنگام آغاز تبلیغات إازار این است که امکان دارد توسعه‌دهنده‌ای تمایلی به تبلیغ برنامه خود در بازار نداشته‌ باشد.

   مشاهده
  • من به عنوان توسعه‌دهنده یک قرارداد همکاری با بازار دارم، چرا باید برای تبلیغات قرارداد جدید امضا کنم؟

   علت انعقاد قرارداد جدید هنگام آغاز تبلیغات إازار این است که امکان دارد توسعه‌دهنده‌ای تمایلی به تبلیغ برنامه خود در بازار نداشته‌ باشد.

   مشاهده

  من به عنوان توسعه‌دهنده یک قرارداد همکاری با بازار دارم، چرا باید برای تبلیغات قرارداد جدید امضا کنم؟

  از دسته‌بندی تبلیغات در جستجو | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  تمامی توسعه‌دهندگان برای آغاز همکاری با بازار، در ابتدا قراردادی حقوقی را که بین بازار و آن‌ها منعقد می‎شود را می‌پذیرند. علت انعقاد قرارداد جدید هنگام آغاز تبلیغات این است که امکان دارد توسعه‌دهنده‌ای تمایلی به تبلیغ برنامه خود در بازار نداشته‌ باشد. هم‌چنین موضوعاتی در زمینه تبلیغات نیاز به توجه ویژه توسعه‎دهندگان دارد و بر این اساس، توسعه‌دهندگانی که تمایل دارند از تبلیغات جستجوی بازار استفاده کنند، لازم است علاوه بر پذیرش متن قرارداد اولیه توسعه‌دهندگان، به مفاد قرارداد حقوقی «نمایش محتوای دیجیتالی در جستجوی بازار» نیز متعهد باشند.