سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • روش حذف یا توقف کمپین تبلیغات جستجو با روش حذف یا ویرایش کلیدواژه‌ها چه تفاوتی دارد؟

   در صفحه جزییات کمپین بسته به وضعیت کمپین می‌توانید دکمه‌های فعال کردن کمپین، متوقف کردن کمپین یا حذف کمپین را انتخاب کنید. اما اگر قصد توقف کمپین را ندارید و می‌خواهید با تغییر وضعیت کلیدواژه‌ها کمپین بهینه‌تری بسازید، در منوی مدیریت کلیدواژه‌ها بخش کلیدواژه‌ها را انتخاب کنید.

   مشاهده
  • روش حذف یا توقف کمپین تبلیغات جستجو با روش حذف یا ویرایش کلیدواژه‌ها چه تفاوتی دارد؟

   در صفحه جزییات کمپین بسته به وضعیت کمپین می‌توانید دکمه‌های فعال کردن کمپین، متوقف کردن کمپین یا حذف کمپین را انتخاب کنید. اما اگر قصد توقف کمپین را ندارید و می‌خواهید با تغییر وضعیت کلیدواژه‌ها کمپین بهینه‌تری بسازید، در منوی مدیریت کلیدواژه‌ها بخش کلیدواژه‌ها را انتخاب کنید.

   مشاهده
  • روش حذف یا توقف کمپین تبلیغات جستجو با روش حذف یا ویرایش کلیدواژه‌ها چه تفاوتی دارد؟

   در صفحه جزییات کمپین بسته به وضعیت کمپین می‌توانید دکمه‌های فعال کردن کمپین، متوقف کردن کمپین یا حذف کمپین را انتخاب کنید. اما اگر قصد توقف کمپین را ندارید و می‌خواهید با تغییر وضعیت کلیدواژه‌ها کمپین بهینه‌تری بسازید، در منوی مدیریت کلیدواژه‌ها بخش کلیدواژه‌ها را انتخاب کنید.

   مشاهده

  روش حذف یا توقف کمپین تبلیغات جستجو با روش حذف یا ویرایش کلیدواژه‌ها چه تفاوتی دارد؟

  از دسته‌بندی تبلیغات در جستجو | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  در صفحه جزییات کمپین بسته به وضعیت کمپین می‌توانید دکمه‌های فعال کردن کمپین، متوقف کردن کمپین یا حذف کمپین را انتخاب کنید. اما اگر قصد توقف کمپین را ندارید و می‌خواهید با تغییر وضعیت کلیدواژه‌ها کمپین بهینه‌تری بسازید، در منوی مدیریت کلیدواژه‌ها بخش کلیدواژه‌ها را انتخاب کنید. در این بخش از دکمه ویرایش می‌توانید ویرایش قیمت همه را انتخاب کنید. بعد از انتخاب هر کلیدواژه می‌توانید از دکمه ویرایش گزینه‌های حذف کردن کلیدواژه، ویرایش قیمت کلیدواژه، فعال کردن کلیدواژه و یا متوقف کردن کلیدواژه را انتخاب کنید.