سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • نمایش تبلیغات با عکس و متن قابل انجام است؟

   نمایش تبلیغات با عکس و متن در تبلیغات گشت‌وگذار بازار در حال حاضر قابل انجام نیست ولی در برنامه‌های آینده توسعه محصول این امکان وجود دارد.

   مشاهده
  • نمایش تبلیغات با عکس و متن قابل انجام است؟

   نمایش تبلیغات با عکس و متن در تبلیغات گشت‌وگذار بازار در حال حاضر قابل انجام نیست ولی در برنامه‌های آینده توسعه محصول این امکان وجود دارد.

   مشاهده
  • نمایش تبلیغات با عکس و متن قابل انجام است؟

   نمایش تبلیغات با عکس و متن در تبلیغات گشت‌وگذار بازار در حال حاضر قابل انجام نیست ولی در برنامه‌های آینده توسعه محصول این امکان وجود دارد.

   مشاهده

  نمایش تبلیغات با عکس و متن قابل انجام است؟

  از دسته‌بندی تبلیغات گشت‌وگذار | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  در حال حاضر خیر ولی در برنامه‌های آینده توسعه محصول این امکان وجود دارد.