سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • آیا امکان ویرایش یا حذف کمپین‌هایم وجود دارد؟

   در زیرمنوی اطلاعات در بخش کمپین‌های تبلیغات جستجو، اطلاعات مربوط به کمپین را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه ویرایش اطلاعات قابل تغییر می‌شوند.

   مشاهده
  • آیا امکان ویرایش یا حذف کمپین‌هایم وجود دارد؟

   در زیرمنوی اطلاعات در بخش کمپین‌های تبلیغات جستجو، اطلاعات مربوط به کمپین را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه ویرایش اطلاعات قابل تغییر می‌شوند.

   مشاهده
  • آیا امکان ویرایش یا حذف کمپین‌هایم وجود دارد؟

   در زیرمنوی اطلاعات در بخش کمپین‌های تبلیغات جستجو، اطلاعات مربوط به کمپین را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه ویرایش اطلاعات قابل تغییر می‌شوند.

   مشاهده

  آیا امکان ویرایش یا حذف کمپین‌هایم وجود دارد؟

  از دسته‌بندی تبلیغات در جستجو | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  در زیرمنوی اطلاعات در بخش کمپین‌ها، می‌توانید اطلاعات پایه‌‎ی مربوط به کمپین را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه‌ی «ویرایش»، نام کمپین، بودجه‌ی کمپین، مدت زمان کمپین و وضعیت کمپین (فعال یا متوقف بودن) قابل تغییر هستند. هم‌چنین در این زیرمنو، امکان متوقف کردن/ادامه دادن کمپین را با کمک کلید‎های میانبر خواهید داشت. در مواردی که فکر می‌کنید کمپین دیگر به کار شما نمی‌آید، می‌توانید از گزینه‌ی حذف کمپین استفاده کنید که در این حالت، تمامی اطلاعات مربوط به کمپین را از دست خواهید داد.