سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • چرا بعد از جستجوی کلیدواژه‌ای که در مزایده برنده شده است تبلیغ برنامه‌‌ام را نمی‌بینم؟

   بعد از اینکه کمپینی را فعال می‌کنید، برای تست آن برنامه را از دستگاه خود حذف کنید و تبلیغ آن بعد از ۲۴ ساعت برای شما نمایش داده می‌شود.

   مشاهده
  • چرا بعد از جستجوی کلیدواژه‌ای که در مزایده برنده شده است تبلیغ برنامه‌‌ام را نمی‌بینم؟

   بعد از اینکه کمپینی را فعال می‌کنید، برای تست آن برنامه را از دستگاه خود حذف کنید و تبلیغ آن بعد از ۲۴ ساعت برای شما نمایش داده می‌شود.

   مشاهده
  • چرا بعد از جستجوی کلیدواژه‌ای که در مزایده برنده شده است تبلیغ برنامه‌‌ام را نمی‌بینم؟

   بعد از اینکه کمپینی را فعال می‌کنید، برای تست آن برنامه را از دستگاه خود حذف کنید و تبلیغ آن بعد از ۲۴ ساعت برای شما نمایش داده می‌شود.

   مشاهده

  چرا بعد از جستجوی کلیدواژه‌ای که در مزایده برنده شده است تبلیغ برنامه‌‌ام را نمی‌بینم؟

  از دسته‌بندی تبلیغات در جستجو | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  بازار تبلیغ برنامه‌هایی که بر دستگاه نصب شده باشند را به کاربران نشان نمی‌دهد. بنابراین بعد از اینکه کمپینی را فعال می‌کنید، برای تست آن لازم است برنامه را از دستگاه خود حذف کنید. بعد از حذف برنامه تبلیغ آن بعد از ۲۴ ساعت برای شما نمایش داده می‌شود.