سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • نصب، نصب کامل و نصب فعال در تبلیغات جستجو چه تفاوتی دارند؟

   نصب، نصب کامل و نصب فعال در تبلیغات جستجو با هم تفاوت دارند: نصب تعداد دانلود، نصب کامل تعداد نصب و نصب فعال را کاربر فعال انجام داده است.

   مشاهده
  • نصب، نصب کامل و نصب فعال در تبلیغات جستجو چه تفاوتی دارند؟

   نصب، نصب کامل و نصب فعال در تبلیغات جستجو با هم تفاوت دارند: نصب تعداد دانلود، نصب کامل تعداد نصب و نصب فعال را کاربر فعال انجام داده است.

   مشاهده
  • نصب، نصب کامل و نصب فعال در تبلیغات جستجو چه تفاوتی دارند؟

   نصب، نصب کامل و نصب فعال در تبلیغات جستجو با هم تفاوت دارند: نصب تعداد دانلود، نصب کامل تعداد نصب و نصب فعال را کاربر فعال انجام داده است.

   مشاهده

  نصب، نصب کامل و نصب فعال در تبلیغات جستجو چه تفاوتی دارند؟

  از دسته‌بندی تبلیغات در جستجو | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت
  • عدد نصب نشان‌دهنده تعداد دفعات دانلود برنامه است.
  • نصب کامل زمانی اتفاق می‌افتد که بعد از دانلود برنامه، کاربر نصب برنامه را هم انجام داده باشد.
  • یک نصب فعال یعنی کاربری که به اینترنت دسترسی دارد در شصت روز گذشته برنامه شما را نصب داشته‌است (همزمان برنامه بازار را هم داشته‌است) و یک فعالیت معنی‌دار حداقل ۱۰۰ کیلوبایتی در برنامه انجام داده است. اگر تمام این شرایط وجود داشته باشد یک نصب فعال برای برنامه شمرده می‌شود. اگر کاربری که در گذشته نصب فعال بوده حداقل یکی از شروط بالا را نداشته باشه، از آمار نصب فعال خارج می‌شود.
  • تبلیغات در جستجو بسته به ورژن برنامه اندرویدی بازار، عدد نصب یا نصب کامل برنامه را نشان می‌دهد. نصب فعال در داشبورد برنامه‌های پیشخان توسعه‌دهندگان قابل مشاهده است.