سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • حداقل مبلغ پیشنهادی قیمت هر نصب یا CPI من چه عددی می‌تواند باشد؟

   حداقل مبلغ پیشنهادی قیمت هر نصب یا CPI در کمپین‌های تبلیغات گشت‌وگذار بازار ۷۵۰۰ ریال است.

   مشاهده
  • حداقل مبلغ پیشنهادی قیمت هر نصب یا CPI من چه عددی می‌تواند باشد؟

   حداقل مبلغ پیشنهادی قیمت هر نصب یا CPI در کمپین‌های تبلیغات گشت‌وگذار بازار ۷۵۰۰ ریال است.

   مشاهده
  • حداقل مبلغ پیشنهادی قیمت هر نصب یا CPI من چه عددی می‌تواند باشد؟

   حداقل مبلغ پیشنهادی قیمت هر نصب یا CPI در کمپین‌های تبلیغات گشت‌وگذار بازار ۷۵۰۰ ریال است.

   مشاهده

  حداقل مبلغ پیشنهادی قیمت هر نصب یا CPI من چه عددی می‌تواند باشد؟

  از دسته‌بندی تبلیغات گشت‌وگذار | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  حداقل مبلغ پیشنهادی برای قیمت هر نصب در کمپین‌های تبلیغات گشت‌وگذار بازار ۷۵۰۰ ریال است.