سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • چطور می‌توانم از تبلیغات جستجو استفاده هوشمندانه داشته باشم و بازدید و نصب برنامه‌ام را افزایش دهم؟

   پس از این‌که یک بار برای هر کمپین کلیدواژه‌هایی انتخاب کردید و برای آن‌ها قیمت قرار دادید، نرخ تبدیل و رفتار کاربران را با ترکر بررسی کنید.

   مشاهده
  • چطور می‌توانم از تبلیغات جستجو استفاده هوشمندانه داشته باشم و بازدید و نصب برنامه‌ام را افزایش دهم؟

   پس از این‌که یک بار برای هر کمپین کلیدواژه‌هایی انتخاب کردید و برای آن‌ها قیمت قرار دادید، نرخ تبدیل و رفتار کاربران را با ترکر بررسی کنید.

   مشاهده
  • چطور می‌توانم از تبلیغات جستجو استفاده هوشمندانه داشته باشم و بازدید و نصب برنامه‌ام را افزایش دهم؟

   پس از این‌که یک بار برای هر کمپین کلیدواژه‌هایی انتخاب کردید و برای آن‌ها قیمت قرار دادید، نرخ تبدیل و رفتار کاربران را با ترکر بررسی کنید.

   مشاهده

  چطور می‌توانم از تبلیغات جستجو استفاده هوشمندانه داشته باشم و بازدید و نصب برنامه‌ام را افزایش دهم؟

  از دسته‌بندی تبلیغات در جستجو | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت
  • پس از این‌که یک بار برای هر کمپین کلیدواژه‌هایی انتخاب کردید و برای آن‌ها قیمت پیشنهادی (MAX CPT) قرار دادید، نرخ تبدیل (Conversion Rate) و رفتار کاربرانی که در بخش مدیریت کلیدواژه‌ها -> عبارات جستجو شده به برنامه رسیده‌اند را با ترکر بررسی کنید. در مراحل بعد قیمت‌های پیشنهادی بر همان عبارت‌های جستجوشده را حفظ کنید یا افزایش دهید.
  • عنوان و توضیحات برنامه را دقیق و گویا بنویسید تا کاربران ارتباط آگهی برنامه و عبارت جستجوشده را با یک نگاه درک کنند.
  • کلیدواژه‌ها را براساس حوزه کاری برنامه یا تحلیل رقبا دسته‌بندی کنید و برای هر دسته کمپین منحصربه‌فردی بسازید. سپس نرخ تبدیل هر دسته‌بندی را جداگانه تحلیل کنید و کلیدواژه‌ها و قیمت‌های پیشنهادی را براساس آن بهینه کنید.