سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • چه آمارهایی از نتایج تبلیغات در پنل گشت‌وگذار من قابل مشاهده است؟

   در پنل تبلیغات گشت‌وگذار بازار تعداد نصب دریافتی روزانه و هزینه هر نصب (میانگین وزن‌دار قیمت نصب‌های دریافت‌شده در آن روز) را می‌بینید.

   مشاهده
  • چه آمارهایی از نتایج تبلیغات در پنل گشت‌وگذار من قابل مشاهده است؟

   در پنل تبلیغات گشت‌وگذار بازار تعداد نصب دریافتی روزانه و هزینه هر نصب (میانگین وزن‌دار قیمت نصب‌های دریافت‌شده در آن روز) را می‌بینید.

   مشاهده
  • چه آمارهایی از نتایج تبلیغات در پنل گشت‌وگذار من قابل مشاهده است؟

   در پنل تبلیغات گشت‌وگذار بازار تعداد نصب دریافتی روزانه و هزینه هر نصب (میانگین وزن‌دار قیمت نصب‌های دریافت‌شده در آن روز) را می‌بینید.

   مشاهده

  چه آمارهایی از نتایج تبلیغات در پنل گشت‌وگذار من قابل مشاهده است؟

  از دسته‌بندی تبلیغات گشت‌وگذار | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  در حال حاضر می‌توانید تعداد نصب دریافتی روزانه و هزینه به ازای هر نصب (میانگین وزن‌دار قیمت نصب‌های دریافت‌شده در آن روز) را در آمارها مشاهده کنید.