سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • پرداخت کمپین تبلیغات جستجو چند مرحله است؟

   پرداخت کمپین تبلیغات جستجوی بازار شامل دو مرحلهاست: اول شارژ حساب تبلیغات در بخش مالی و بعد، شارژ حساب کمپین در صفحه جزییات کمپین

   مشاهده
  • پرداخت کمپین تبلیغات جستجو چند مرحله است؟

   پرداخت کمپین تبلیغات جستجوی بازار شامل دو مرحلهاست: اول شارژ حساب تبلیغات در بخش مالی و بعد، شارژ حساب کمپین در صفحه جزییات کمپین

   مشاهده
  • پرداخت کمپین تبلیغات جستجو چند مرحله است؟

   پرداخت کمپین تبلیغات جستجوی بازار شامل دو مرحلهاست: اول شارژ حساب تبلیغات در بخش مالی و بعد، شارژ حساب کمپین در صفحه جزییات کمپین

   مشاهده

  پرداخت کمپین تبلیغات جستجو چند مرحله است؟

  از دسته‌بندی تبلیغات در جستجو | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  دو مرحله: شارژ حساب تبلیغات و شارژ حساب کمپین

  مرحله اول در منوی تبلیغات پیشخان، بخش مالی و بعد افزایش اعتبار را انتخاب و حساب تبلیغاتی را شارژ کنید.

  مرحله دوم در صفحه جزییات کمپین به بخش مالی کمپین بروید با انتخاب تغییر بودجه مبلغ هر کمپین را تخصیص کنید.