سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • انتخاب جایگاه تبلیغات گشت‌وگذار امکان‌پذیر است؟

   انتخاب جایگاه تبلیغات گشت‌وگذار امکان‌پذیر نیست و مبلغ پیشنهادی در همه جایگاه‌های وارد مزایده شده و در صورت برنده شدن، نمایش داده می‌شود.

   مشاهده
  • انتخاب جایگاه تبلیغات گشت‌وگذار امکان‌پذیر است؟

   انتخاب جایگاه تبلیغات گشت‌وگذار امکان‌پذیر نیست و مبلغ پیشنهادی در همه جایگاه‌های وارد مزایده شده و در صورت برنده شدن، نمایش داده می‌شود.

   مشاهده
  • انتخاب جایگاه تبلیغات گشت‌وگذار امکان‌پذیر است؟

   انتخاب جایگاه تبلیغات گشت‌وگذار امکان‌پذیر نیست و مبلغ پیشنهادی در همه جایگاه‌های وارد مزایده شده و در صورت برنده شدن، نمایش داده می‌شود.

   مشاهده

  انتخاب جایگاه تبلیغات گشت‌وگذار امکان‌پذیر است؟

  از دسته‌بندی تبلیغات گشت‌وگذار | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

   خیر. با شرکت در کمپین گشت‌وگذار مبلغ پیشنهادی شما در همه جایگاه‌های تبلیغات گشت‌وگذار وارد مزایده شده و در صورت برنده شدن، نمایش داده می‌شود.