سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • تبلیغات هوشمند چه کیفیتی از کاربران را به برنامه من وصل می‌کند و چگونه می‌توانم کیفیت کاربران را بسنجم؟

   برای سنجش کیفیت کاربران می‌توانید به بررسی منظم آمارهای مربوط به برنامه در پیشخان بازار، بررسی دیتای ترکرها و میزان فروش و... بپردازید.

   مشاهده
  • تبلیغات هوشمند چه کیفیتی از کاربران را به برنامه من وصل می‌کند و چگونه می‌توانم کیفیت کاربران را بسنجم؟

   برای سنجش کیفیت کاربران می‌توانید به بررسی منظم آمارهای مربوط به برنامه در پیشخان بازار، بررسی دیتای ترکرها و میزان فروش و... بپردازید.

   مشاهده
  • تبلیغات هوشمند چه کیفیتی از کاربران را به برنامه من وصل می‌کند و چگونه می‌توانم کیفیت کاربران را بسنجم؟

   برای سنجش کیفیت کاربران می‌توانید به بررسی منظم آمارهای مربوط به برنامه در پیشخان بازار، بررسی دیتای ترکرها و میزان فروش و... بپردازید.

   مشاهده

  تبلیغات هوشمند چه کیفیتی از کاربران را به برنامه من وصل می‌کند و چگونه می‌توانم کیفیت کاربران را بسنجم؟

  از دسته‌بندی تبلیغات هوشمند | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  تبلیغات هوشمند با جدیدترین تکنولوژی هوش مصنوعی برای برنامه شما در جایگاه‌های تبلیغاتی و کلیدواژه‌هایی تبلیغ می‌گذارد که بهترین بازدهی و کیفیت کاربران را دارد؛ کاربرانی که در محاسبه ما با بالاترین احتمال بعد از مشاهده آگهی، نصب برنامه را انجام می‌دهند. 

  برای سنجش کیفیت کاربران می‌توانید به بررسی منظم آمارهای مربوط به برنامه در پیشخان بازار بپردازید.

  استفاده از ترکرهای ادتریس، متریکس و ادجاست در کمپین‌های تبلیغاتی کمک می‌کند تا داده‌های مدنظر خود را جمع‌آوری کنید و براساس آن‌ها KPIهای محصولی خود را بسنجید. KPIهایی مانند میزان فروش، تعداد engagement ایجادشده توسط هر کاربر و ROI یا Return on Investment مربوط به هر نصب برنامه.