سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • اگر دو تبلیغ‌دهنده گشت‌وگذار همزمان بیش‌ترین پیشنهاد را ارائه کنند چه اتفاقی می‌افتد؟

   اگر دو نفر همزمان بیشترین پیشنهاد را بدهند برنده، بسته به امتیاز که با احتمال نصب، کیفیت برنامه و  ترجیحات کاربر محاسبه می‌شود انتخاب می‌شود.

   مشاهده
  • اگر دو تبلیغ‌دهنده گشت‌وگذار همزمان بیش‌ترین پیشنهاد را ارائه کنند چه اتفاقی می‌افتد؟

   اگر دو نفر همزمان بیشترین پیشنهاد را بدهند برنده، بسته به امتیاز که با احتمال نصب، کیفیت برنامه و  ترجیحات کاربر محاسبه می‌شود انتخاب می‌شود.

   مشاهده
  • اگر دو تبلیغ‌دهنده گشت‌وگذار همزمان بیش‌ترین پیشنهاد را ارائه کنند چه اتفاقی می‌افتد؟

   اگر دو نفر همزمان بیشترین پیشنهاد را بدهند برنده، بسته به امتیاز که با احتمال نصب، کیفیت برنامه و  ترجیحات کاربر محاسبه می‌شود انتخاب می‌شود.

   مشاهده

  اگر دو تبلیغ‌دهنده گشت‌وگذار همزمان بیش‌ترین پیشنهاد را ارائه کنند چه اتفاقی می‌افتد؟

  از دسته‌بندی تبلیغات گشت‌وگذار | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  وابسته به امتیاز تبلیغ‌دهندگان که با احتمال نصب، کیفیت برنامه و  ترجیحات و علاقمندی کاربر محاسبه می‌شود، یکی از برنامه‌ها در این مزایده برنده می‌شود.