سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • چرا بعد از شروع کمپین تبلیغات جستجو وضعیت متوقف شده نمایش داده می‌شود؟

   اگر تخصیص بودجه نداده باشید، در صفحه جزییات کمپین را متوقف کرده باشید و یا بازه تاریخی که هنگام ساخت کمپین انتخاب کرده باشید آغاز نشده باشد

   مشاهده
  • چرا بعد از شروع کمپین تبلیغات جستجو وضعیت متوقف شده نمایش داده می‌شود؟

   اگر تخصیص بودجه نداده باشید، در صفحه جزییات کمپین را متوقف کرده باشید و یا بازه تاریخی که هنگام ساخت کمپین انتخاب کرده باشید آغاز نشده باشد

   مشاهده
  • چرا بعد از شروع کمپین تبلیغات جستجو وضعیت متوقف شده نمایش داده می‌شود؟

   اگر تخصیص بودجه نداده باشید، در صفحه جزییات کمپین را متوقف کرده باشید و یا بازه تاریخی که هنگام ساخت کمپین انتخاب کرده باشید آغاز نشده باشد

   مشاهده

  چرا بعد از شروع کمپین تبلیغات جستجو وضعیت متوقف شده نمایش داده می‌شود؟

  از دسته‌بندی تبلیغات در جستجو | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  در سه حالت ممکن است وضعیت کمپین متوقف‌شده نمایش داده شود: 

  1. لازمه شروع کمپین تخصیص بودجه از منوی مالی کمپین صفحه جزییات کمپین است. اگر هنوز از حساب تبلیغات به کمپین بودجه تخصیص نداده باشید وضعیت کمپین متوقف‌شده نمایش داده می‌شود.
  2. اگر در صفحه جزییات کمپین کمپین را متوقف کرده باشید.
  3. اگر بازه تاریخی که هنگام ساخت کمپین انتخاب کرده باشید شروع نشده باشد و یا تمام شده باشد.