سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • آیا امکان بازگشت بودجه به حساب مالی تبلیغات جستجو وجود دارد؟

   پس از انتخاب مبلغ در منوی مالی یا بعد از مرحله تخصیص بودجه در بخش مالی جزییات کمپین، می‌توانید درخواست عودت مبلغ باقی‌مانده را بدهید.

   مشاهده
  • آیا امکان بازگشت بودجه به حساب مالی تبلیغات جستجو وجود دارد؟

   پس از انتخاب مبلغ در منوی مالی یا بعد از مرحله تخصیص بودجه در بخش مالی جزییات کمپین، می‌توانید درخواست عودت مبلغ باقی‌مانده را بدهید.

   مشاهده
  • آیا امکان بازگشت بودجه به حساب مالی تبلیغات جستجو وجود دارد؟

   پس از انتخاب مبلغ در منوی مالی یا بعد از مرحله تخصیص بودجه در بخش مالی جزییات کمپین، می‌توانید درخواست عودت مبلغ باقی‌مانده را بدهید.

   مشاهده

  آیا امکان بازگشت بودجه به حساب مالی تبلیغات جستجو وجود دارد؟

  از دسته‌بندی تبلیغات در جستجو | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  بله.

  • پس از انتخاب مبلغ در منوی مالی یا بعد از مرحله تخصیص بودجه در بخش مالی کمپین صفحه جزییات کمپین، در صورت تمایل می‌توانید درخواست عودت مبلغ باقی‌مانده در حساب تبلیغات یا حساب کمپین را بدهید.
  • قبل از درخواست بازگشت مبلغ از بخش مالی هر کمپین به حساب تبلیغات، لازم است کمپین را حذف کنید یا مبلغ تخصیص بودجه را صفر ثبت کنید.