سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • امکان نصب ترکر برای تبلیغات جستجو وجود دارد؟

   برای کمپین‌های تبلیغات جستجوی بازار می‌توانید از از ترکرهای Appmetrica, Chabok, Adjust, Adtrace, Metrix و Avagames استفاده کنید.

   مشاهده
  • امکان نصب ترکر برای تبلیغات جستجو وجود دارد؟

   برای کمپین‌های تبلیغات جستجوی بازار می‌توانید از از ترکرهای Appmetrica, Chabok, Adjust, Adtrace, Metrix و Avagames استفاده کنید.

   مشاهده
  • امکان نصب ترکر برای تبلیغات جستجو وجود دارد؟

   برای کمپین‌های تبلیغات جستجوی بازار می‌توانید از از ترکرهای Appmetrica, Chabok, Adjust, Adtrace, Metrix و Avagames استفاده کنید.

   مشاهده

  امکان نصب ترکر برای تبلیغات جستجو وجود دارد؟

  از دسته‌بندی تبلیغات در جستجو | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  برای کمپین‌های تبلیغات جستجوی بازار می‌توانید از از ترکرهای Appmetrica, Chabok, Adjust, Adtrace, Metrix و Avagames استفاده کنید.