سوالات متداول

در صورتی که مشکل یا موضوع مورد نظرتان یافت نشد، می‌توانید در قسمت پشتیبانی آن را مطرح نمایید.

لطفا صبر کنید
  • تفاوت تبلیغات جستجو و تبلیغات گشت‌وگذار چیست؟

   در تبلیغات جستجو پس از جستجوی کاربران در بازی‌ها و برنامه‌های بازار، یک تبلیغ در بالاترین ردیف صفحه نمایش داده می‌شود. در تبلیغات گشت‌وگذار ده آگهی هم در ردیف پیشنهاد‌های بیشتر صفحات جزییات برنامه و هم هنگام نصب برنامه به کاربر نمایش داده می‌شود.

   مشاهده
  • تفاوت تبلیغات جستجو و تبلیغات گشت‌وگذار چیست؟

   در تبلیغات جستجو پس از جستجوی کاربران در بازی‌ها و برنامه‌های بازار، یک تبلیغ در بالاترین ردیف صفحه نمایش داده می‌شود. در تبلیغات گشت‌وگذار ده آگهی هم در ردیف پیشنهاد‌های بیشتر صفحات جزییات برنامه و هم هنگام نصب برنامه به کاربر نمایش داده می‌شود.

   مشاهده
  • تفاوت تبلیغات جستجو و تبلیغات گشت‌وگذار چیست؟

   در تبلیغات جستجو پس از جستجوی کاربران در بازی‌ها و برنامه‌های بازار، یک تبلیغ در بالاترین ردیف صفحه نمایش داده می‌شود. در تبلیغات گشت‌وگذار ده آگهی هم در ردیف پیشنهاد‌های بیشتر صفحات جزییات برنامه و هم هنگام نصب برنامه به کاربر نمایش داده می‌شود.

   مشاهده

  تفاوت تبلیغات جستجو و تبلیغات گشت‌وگذار چیست؟

  از دسته‌بندی تبلیغات در جستجو | بروزرسانی شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
  بازگشت

  در تبلیغات جستجو پس از جستجوی کاربران در بازی‌ها و برنامه‌های بازار، یک تبلیغ در بالاترین ردیف صفحه نمایش داده می‌شود. در تبلیغات گشت‌وگذار ده آگهی هم در ردیف پیشنهاد‌های بیشتر صفحات جزییات برنامه و هم هنگام نصب برنامه به کاربر نمایش داده می‌شود.