تبلیغات در جستجو

قوانین نمایش آگهی تبلیغات در جستجوی بازار

زمان خواندن 1 دقیقه

عدم نمایش آگهی به ۱۰۰درصد کاربران
اگر قرارداد تبلیغات در جستجو را مطالعه کرده باشید، در تبصره یک ماده شش دلیل عدم نمایش آگهی‌ها به ۱۰۰درصد کاربران را توضیح دادیم. ممکن است قیمت نصب شما بر یک کلیدواژه برنده شده باشد، ولی آگهی برنامه شما به ۱۰۰درصد کاربران نمایش داده نشود.
ما در بازار تلاش می‌کنیم آگهی هر برنامه را براساس متریک‌ها و دیتایی که از کاربران در دست داریم، برای مناسب‌ترین آن‌ها با مرتبط‌ترین برنامه‌ها و علاقمندی‌ها نمایش دهیم. برای مثال اگر برنامه توسعه‌دهنده با برنامه اینستاگرام مرتبط باشد، اولویت بازار برای نمایش؛ کاربرانی‌اند که برنامه اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی را بر گوشی خود نصب دارند.
کاربران علاقمند به شبکه‌های اجتماعی اگر این آگهی را ببینند، شانس نصب برنامه بیشتر می‌شود ولی در مقابل برای کسانی‌که بیشتر انواع بازی‌ها را نصب کرده‌اند،‌ آگهی‌های مربوط به بازی نمایش داده می‌شود تا منابع مالی توسعه‌دهندگان و ترافیک بازار دقیق و بهینه هزینه شود. دغدغه اصلی بازار در تبلیغات این است که کاربر نسبت به تبلیغات در جستجو و نمایش آگهی‌ها بی‌تفاوت نشود و اعتمادش را از دست ندهد.
هدف دیگر ما برقراری رقابتی عادلانه بین توسعه‌دهندگان است تا احتمال نمایش برنامه‌هایی که تبلیغات ندارند نیز در اولین نتیجه جستجوی کلیدواژه‌ها وجود داشته باشد.
CPI: Cost Per Install
CPT: Cost Per Tap

رد کلیدواژه
بعد از ثبت کلیدواژه‌ها کمپین آغاز می‌شود. اگر کلیدواژه‌‌های انتخاب‌شده مورد تایید نباشند، دلیل حذف آن‌ها به ایمیل توسعه‌دهندگان ارسال می‌شود. دلایل رد کلیدواژه‌ها در سه دسته جای می‌گیرند و اگر به یکی از این سه دلیل کلیدواژه‌ای رد شود، تمام کمپین‌ها و کلیدواژه‌های برنامه حذف می‌شوند. دلیل اول تقلب در نظرهاست. ربات بازار کامنت‌ها و امتیاز برنامه را صحت‌سنجی می‌کند و اگر نظرهای تقلبی و غیرواقعی ثبت شده باشد، برنامه از تبلیغات حذف می‌شود.
دلیل دوم رد کلیدواژه‌ها، امتیاز برنامه (Application Score) است که براساس امتیازهایی که کاربران برای برنامه ثبت کرده‌اند محاسبه می‌شود. بازه امتیاز برنامه بین ۱ تا ۵ است و اگر امتیاز برنامه‌ای از عدد ۳ کمتر باشد، نشان‌دهنده این است که برنامه حداقل استاندارد لازم برای تبلیغات در جستجو را ندارد.
دلیل سوم به کیفیت برنامه هنگام انتشار اولیه یا آپدیت آن بستگی دارد. تیم بررسی بازار به برنامه‌ها چهار برچسب سفید، خاکستری، سیاه و Unknown اختصاص می‌دهند. برنامه‌های سفید از نظر کیفیت سطح مناسبی دارند و تایید می‌شوند. برنامه‌های خاکستری کیفیت معمولی دارند و بسته به پارامترهای بازار، احتمال رد یا پذیرش آن‌ها وجود دارد. برچسب سیاه نشان می‌دهد برنامه از کیفیت لازم برخوردار نیست و برچسب Unknown‌ برای برنامه‌هایی است که مدت‌هاست آپدیت نشده‌اند. هر دو دسته سیاه و Unknown در تبلیغات شرکت داده نمی‌شوند.

پ.ن: بازار تبلیغ برنامه‌هایی که بر دستگاه نصب شده باشند را به کاربران نشان نمی‌دهد. بنابراین بعد از اینکه کمپینی را فعال می‌کنید، برای تست آن لازم است برنامه را از دستگاه خود حذف کنید. بعد از حذف برنامه تبلیغ آن بعد از ۲۴ ساعت برای شما نمایش داده می‌شود.

قوانین نمایش آگهی تبلیغات در جستجوی بازار

زمان خواندن 1 دقیقه

عدم نمایش آگهی به ۱۰۰درصد کاربران
اگر قرارداد تبلیغات در جستجو را مطالعه کرده باشید، در تبصره یک ماده شش دلیل عدم نمایش آگهی‌ها به ۱۰۰درصد کاربران را توضیح دادیم. ممکن است قیمت نصب شما بر یک کلیدواژه برنده شده باشد، ولی آگهی برنامه شما به ۱۰۰درصد کاربران نمایش داده نشود.
ما در بازار تلاش می‌کنیم آگهی هر برنامه را براساس متریک‌ها و دیتایی که از کاربران در دست داریم، برای مناسب‌ترین آن‌ها با مرتبط‌ترین برنامه‌ها و علاقمندی‌ها نمایش دهیم. برای مثال اگر برنامه توسعه‌دهنده با برنامه اینستاگرام مرتبط باشد، اولویت بازار برای نمایش؛ کاربرانی‌اند که برنامه اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی را بر گوشی خود نصب دارند.
کاربران علاقمند به شبکه‌های اجتماعی اگر این آگهی را ببینند، شانس نصب برنامه بیشتر می‌شود ولی در مقابل برای کسانی‌که بیشتر انواع بازی‌ها را نصب کرده‌اند،‌ آگهی‌های مربوط به بازی نمایش داده می‌شود تا منابع مالی توسعه‌دهندگان و ترافیک بازار دقیق و بهینه هزینه شود. دغدغه اصلی بازار در تبلیغات این است که کاربر نسبت به تبلیغات در جستجو و نمایش آگهی‌ها بی‌تفاوت نشود و اعتمادش را از دست ندهد.
هدف دیگر ما برقراری رقابتی عادلانه بین توسعه‌دهندگان است تا احتمال نمایش برنامه‌هایی که تبلیغات ندارند نیز در اولین نتیجه جستجوی کلیدواژه‌ها وجود داشته باشد.
CPI: Cost Per Install
CPT: Cost Per Tap

رد کلیدواژه
بعد از ثبت کلیدواژه‌ها کمپین آغاز می‌شود. اگر کلیدواژه‌‌های انتخاب‌شده مورد تایید نباشند، دلیل حذف آن‌ها به ایمیل توسعه‌دهندگان ارسال می‌شود. دلایل رد کلیدواژه‌ها در سه دسته جای می‌گیرند و اگر به یکی از این سه دلیل کلیدواژه‌ای رد شود، تمام کمپین‌ها و کلیدواژه‌های برنامه حذف می‌شوند. دلیل اول تقلب در نظرهاست. ربات بازار کامنت‌ها و امتیاز برنامه را صحت‌سنجی می‌کند و اگر نظرهای تقلبی و غیرواقعی ثبت شده باشد، برنامه از تبلیغات حذف می‌شود.
دلیل دوم رد کلیدواژه‌ها، امتیاز برنامه (Application Score) است که براساس امتیازهایی که کاربران برای برنامه ثبت کرده‌اند محاسبه می‌شود. بازه امتیاز برنامه بین ۱ تا ۵ است و اگر امتیاز برنامه‌ای از عدد ۳ کمتر باشد، نشان‌دهنده این است که برنامه حداقل استاندارد لازم برای تبلیغات در جستجو را ندارد.
دلیل سوم به کیفیت برنامه هنگام انتشار اولیه یا آپدیت آن بستگی دارد. تیم بررسی بازار به برنامه‌ها چهار برچسب سفید، خاکستری، سیاه و Unknown اختصاص می‌دهند. برنامه‌های سفید از نظر کیفیت سطح مناسبی دارند و تایید می‌شوند. برنامه‌های خاکستری کیفیت معمولی دارند و بسته به پارامترهای بازار، احتمال رد یا پذیرش آن‌ها وجود دارد. برچسب سیاه نشان می‌دهد برنامه از کیفیت لازم برخوردار نیست و برچسب Unknown‌ برای برنامه‌هایی است که مدت‌هاست آپدیت نشده‌اند. هر دو دسته سیاه و Unknown در تبلیغات شرکت داده نمی‌شوند.

پ.ن: بازار تبلیغ برنامه‌هایی که بر دستگاه نصب شده باشند را به کاربران نشان نمی‌دهد. بنابراین بعد از اینکه کمپینی را فعال می‌کنید، برای تست آن لازم است برنامه را از دستگاه خود حذف کنید. بعد از حذف برنامه تبلیغ آن بعد از ۲۴ ساعت برای شما نمایش داده می‌شود.

پشتیبانی مشتریان
تبلیغات در جستجو

قوانین نمایش آگهی تبلیغات در جستجوی بازار

زمان خواندن 1 دقیقه

عدم نمایش آگهی به ۱۰۰درصد کاربران
اگر قرارداد تبلیغات در جستجو را مطالعه کرده باشید، در تبصره یک ماده شش دلیل عدم نمایش آگهی‌ها به ۱۰۰درصد کاربران را توضیح دادیم. ممکن است قیمت نصب شما بر یک کلیدواژه برنده شده باشد، ولی آگهی برنامه شما به ۱۰۰درصد کاربران نمایش داده نشود.
ما در بازار تلاش می‌کنیم آگهی هر برنامه را براساس متریک‌ها و دیتایی که از کاربران در دست داریم، برای مناسب‌ترین آن‌ها با مرتبط‌ترین برنامه‌ها و علاقمندی‌ها نمایش دهیم. برای مثال اگر برنامه توسعه‌دهنده با برنامه اینستاگرام مرتبط باشد، اولویت بازار برای نمایش؛ کاربرانی‌اند که برنامه اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی را بر گوشی خود نصب دارند.
کاربران علاقمند به شبکه‌های اجتماعی اگر این آگهی را ببینند، شانس نصب برنامه بیشتر می‌شود ولی در مقابل برای کسانی‌که بیشتر انواع بازی‌ها را نصب کرده‌اند،‌ آگهی‌های مربوط به بازی نمایش داده می‌شود تا منابع مالی توسعه‌دهندگان و ترافیک بازار دقیق و بهینه هزینه شود. دغدغه اصلی بازار در تبلیغات این است که کاربر نسبت به تبلیغات در جستجو و نمایش آگهی‌ها بی‌تفاوت نشود و اعتمادش را از دست ندهد.
هدف دیگر ما برقراری رقابتی عادلانه بین توسعه‌دهندگان است تا احتمال نمایش برنامه‌هایی که تبلیغات ندارند نیز در اولین نتیجه جستجوی کلیدواژه‌ها وجود داشته باشد.
CPI: Cost Per Install
CPT: Cost Per Tap

رد کلیدواژه
بعد از ثبت کلیدواژه‌ها کمپین آغاز می‌شود. اگر کلیدواژه‌‌های انتخاب‌شده مورد تایید نباشند، دلیل حذف آن‌ها به ایمیل توسعه‌دهندگان ارسال می‌شود. دلایل رد کلیدواژه‌ها در سه دسته جای می‌گیرند و اگر به یکی از این سه دلیل کلیدواژه‌ای رد شود، تمام کمپین‌ها و کلیدواژه‌های برنامه حذف می‌شوند. دلیل اول تقلب در نظرهاست. ربات بازار کامنت‌ها و امتیاز برنامه را صحت‌سنجی می‌کند و اگر نظرهای تقلبی و غیرواقعی ثبت شده باشد، برنامه از تبلیغات حذف می‌شود.
دلیل دوم رد کلیدواژه‌ها، امتیاز برنامه (Application Score) است که براساس امتیازهایی که کاربران برای برنامه ثبت کرده‌اند محاسبه می‌شود. بازه امتیاز برنامه بین ۱ تا ۵ است و اگر امتیاز برنامه‌ای از عدد ۳ کمتر باشد، نشان‌دهنده این است که برنامه حداقل استاندارد لازم برای تبلیغات در جستجو را ندارد.
دلیل سوم به کیفیت برنامه هنگام انتشار اولیه یا آپدیت آن بستگی دارد. تیم بررسی بازار به برنامه‌ها چهار برچسب سفید، خاکستری، سیاه و Unknown اختصاص می‌دهند. برنامه‌های سفید از نظر کیفیت سطح مناسبی دارند و تایید می‌شوند. برنامه‌های خاکستری کیفیت معمولی دارند و بسته به پارامترهای بازار، احتمال رد یا پذیرش آن‌ها وجود دارد. برچسب سیاه نشان می‌دهد برنامه از کیفیت لازم برخوردار نیست و برچسب Unknown‌ برای برنامه‌هایی است که مدت‌هاست آپدیت نشده‌اند. هر دو دسته سیاه و Unknown در تبلیغات شرکت داده نمی‌شوند.

پ.ن: بازار تبلیغ برنامه‌هایی که بر دستگاه نصب شده باشند را به کاربران نشان نمی‌دهد. بنابراین بعد از اینکه کمپینی را فعال می‌کنید، برای تست آن لازم است برنامه را از دستگاه خود حذف کنید. بعد از حذف برنامه تبلیغ آن بعد از ۲۴ ساعت برای شما نمایش داده می‌شود.

قوانین نمایش آگهی تبلیغات در جستجوی بازار

زمان خواندن 1 دقیقه

عدم نمایش آگهی به ۱۰۰درصد کاربران
اگر قرارداد تبلیغات در جستجو را مطالعه کرده باشید، در تبصره یک ماده شش دلیل عدم نمایش آگهی‌ها به ۱۰۰درصد کاربران را توضیح دادیم. ممکن است قیمت نصب شما بر یک کلیدواژه برنده شده باشد، ولی آگهی برنامه شما به ۱۰۰درصد کاربران نمایش داده نشود.
ما در بازار تلاش می‌کنیم آگهی هر برنامه را براساس متریک‌ها و دیتایی که از کاربران در دست داریم، برای مناسب‌ترین آن‌ها با مرتبط‌ترین برنامه‌ها و علاقمندی‌ها نمایش دهیم. برای مثال اگر برنامه توسعه‌دهنده با برنامه اینستاگرام مرتبط باشد، اولویت بازار برای نمایش؛ کاربرانی‌اند که برنامه اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی را بر گوشی خود نصب دارند.
کاربران علاقمند به شبکه‌های اجتماعی اگر این آگهی را ببینند، شانس نصب برنامه بیشتر می‌شود ولی در مقابل برای کسانی‌که بیشتر انواع بازی‌ها را نصب کرده‌اند،‌ آگهی‌های مربوط به بازی نمایش داده می‌شود تا منابع مالی توسعه‌دهندگان و ترافیک بازار دقیق و بهینه هزینه شود. دغدغه اصلی بازار در تبلیغات این است که کاربر نسبت به تبلیغات در جستجو و نمایش آگهی‌ها بی‌تفاوت نشود و اعتمادش را از دست ندهد.
هدف دیگر ما برقراری رقابتی عادلانه بین توسعه‌دهندگان است تا احتمال نمایش برنامه‌هایی که تبلیغات ندارند نیز در اولین نتیجه جستجوی کلیدواژه‌ها وجود داشته باشد.
CPI: Cost Per Install
CPT: Cost Per Tap

رد کلیدواژه
بعد از ثبت کلیدواژه‌ها کمپین آغاز می‌شود. اگر کلیدواژه‌‌های انتخاب‌شده مورد تایید نباشند، دلیل حذف آن‌ها به ایمیل توسعه‌دهندگان ارسال می‌شود. دلایل رد کلیدواژه‌ها در سه دسته جای می‌گیرند و اگر به یکی از این سه دلیل کلیدواژه‌ای رد شود، تمام کمپین‌ها و کلیدواژه‌های برنامه حذف می‌شوند. دلیل اول تقلب در نظرهاست. ربات بازار کامنت‌ها و امتیاز برنامه را صحت‌سنجی می‌کند و اگر نظرهای تقلبی و غیرواقعی ثبت شده باشد، برنامه از تبلیغات حذف می‌شود.
دلیل دوم رد کلیدواژه‌ها، امتیاز برنامه (Application Score) است که براساس امتیازهایی که کاربران برای برنامه ثبت کرده‌اند محاسبه می‌شود. بازه امتیاز برنامه بین ۱ تا ۵ است و اگر امتیاز برنامه‌ای از عدد ۳ کمتر باشد، نشان‌دهنده این است که برنامه حداقل استاندارد لازم برای تبلیغات در جستجو را ندارد.
دلیل سوم به کیفیت برنامه هنگام انتشار اولیه یا آپدیت آن بستگی دارد. تیم بررسی بازار به برنامه‌ها چهار برچسب سفید، خاکستری، سیاه و Unknown اختصاص می‌دهند. برنامه‌های سفید از نظر کیفیت سطح مناسبی دارند و تایید می‌شوند. برنامه‌های خاکستری کیفیت معمولی دارند و بسته به پارامترهای بازار، احتمال رد یا پذیرش آن‌ها وجود دارد. برچسب سیاه نشان می‌دهد برنامه از کیفیت لازم برخوردار نیست و برچسب Unknown‌ برای برنامه‌هایی است که مدت‌هاست آپدیت نشده‌اند. هر دو دسته سیاه و Unknown در تبلیغات شرکت داده نمی‌شوند.

پ.ن: بازار تبلیغ برنامه‌هایی که بر دستگاه نصب شده باشند را به کاربران نشان نمی‌دهد. بنابراین بعد از اینکه کمپینی را فعال می‌کنید، برای تست آن لازم است برنامه را از دستگاه خود حذف کنید. بعد از حذف برنامه تبلیغ آن بعد از ۲۴ ساعت برای شما نمایش داده می‌شود.

پشتیبانی مشتریان