تبلیغات در جستجو

قرارداد اجاره فضای تبلیغات در جست‌و‌جوی بازار

زمان خواندن 1 دقیقه

ماده ۱. طرفین قرارداد

ماده ۲. تعاریف
2.1. کافه‌بازار: اپلیکیشن کافه‌بازار که از طریق وب‌سایت Cafebazaar.ir قابل نصب بر روی گوشی‌های همراه اندروید است.

2.2. سفارش‌دهنده: طرف این قرارداد است که قبلاً به موجب قرارداد عرضه برنامه و محتوای دیجیتالی، تحت عنوان توسعه‌دهنده، برنامه متعلق به خود را برای استفاده کاربران در کافه‌بازار عرضه کرده است.

2.3. بخش جست و جو: بخشی در کافه‌بازار است که در آن می‌توان جستار را جست ‌و جو کرد و کافه‌بازار برای آن جستار، نتایجی از برنامه‌ها را ارائه می‌کند.

2.4. جستار: واژه یا واژگانی که توسط سفارش‌دهنده انتخاب شده تا در صورت جست و جوی آن واژه یا واژگان توسط کاربر، محتوای دیجیتالی نیز نمایش داده شود.

2.5. برنامه: منظور نرم‌افزار و برنامه متعلق به سفارش‌دهنده است که نمایش محتوای دیجیتالی مرتبط با آن، سفارش داده شده است.

2.6. محتوای دیجیتالی: منظور محتوایی است که توسط سفارش‌دهنده به منظور نمایش در بخش جست و جوی کافه‌بازار مطابق با مفاد و شرایط این قرارداد انتخاب و سفارش داده می‌شود.

2.7. کمپین: منظور عنوانی است که سفارش‌دهنده برای سفارش خود انتخاب می‌نماید و ذیل آن ویژگی‌های سفارش، بودجه قابل تخصیص و مبلغ پیشنهادی به ازای هر رویداد را تعیین می‌نماید.

2.8. رویداد: منظور اقدامی است که توسط کاربر در نتیجه نمایش محتوای دیجیتالی، انجام می‌شود که در این قرارداد به “نصب برنامه” اطلاق می‌گردد.

2.9. نصب برنامه: منظور انتخاب گزینه نصب برنامه توسط کاربر است صرف‌نظر از اینکه نصب برنامه محقق گردد.

تبصره: در صورتی‌که با انتخاب گزینه نصب برنامه، نصب برنامه محقق نگردد، انتخاب یا انتخاب‌های مجدد نصب برنامه توسط کاربر یکسان، نصب برنامه تلقی نمی‌گردد.

2.10. برنامه ثالث : (Third Party App) برنامه‌ای است که توسط سفارش‌دهنده برای بررسی و ارزیابی محقق شدن رویداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2.11. کاربر: فردی است که با جست و جو در کافه‌بازار، مخاطب محتوای دیجیتالی قرار می‌گیرد.

2.12. حساب کاربری:حسابی است که با اختصاص نام و رمز عبور به سفارش‌دهنده تعلق گرفته است و سفارش‌دهنده توسط آن به پنل توسعه‌دهنده دسترسی خواهد داشت.

2.13. تقلب: هرگونه اقدامی که سفارش‌دهنده جهت به دست آوردن نصب غیرواقعی برنامه انجام دهد. منظور از نصب غیرواقعی، نصب برنامه توسط ربات یا هر موجودی که هویت انسانی ندارد، است.

۲.۱۴. معیارهای کیفی نمایش محتوای دیجیتال در بخش جست و جو ( به اختصار «معیارها»): از جمله معیارهای کیفی نمایش محتوای دیجیتال، مرتبط بودن برنامه و محتوای دیجیتالی با جستار یا جستارها و تعداد کاربرانی که جستار یا جستارها را در ارتباط با برنامه یا برنامه‌های مشابه جست و جو می‌کنند (اقبال کاربران) است. بازار می‌تواند هر زمان، معیارهای مذکور را تغییر داده یا تعداد آن‌ها را افزایش دهد.

ماده ۳ .مدت قرارداد
قرارداد حاضر، به مدت یک سال از تاریخ امضای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورت عدم فسخ، به طور خودکار و به صورت سالانه تمدید خواهد شد.

ماده ۴.موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از اجاره فضای تبلیغاتی به صورت نمایش محتوای دیجیتالی متعلق به برنامه در بخش جست و جوی کافه‌بازار مطابق با مفاد و شرایط این قرارداد و درخواست سفارش‌دهنده.

تبصره: با توجه به اینکه ماهیت این قرارداد مبتنی بر رقابت بین سفارش‌دهندگان است و محتوای دیجیتالی‌ای که همواره با قوانین، معیارها و مفاد و شرایط این قرارداد مطابقت دارد، نمایش داده می‌شود لذا بازار هر زمان در طول مدت قرارداد، می‌تواند با استناد به عدم مطابقت نمایش محتوای دیجیتالی با قوانین یا معیارها یا سایر مفاد و شرایط این قرارداد، نمایش محتوای دیجیتالی موضوع این قرارداد را معلق نماید.

ماده ۵.مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
5.1. مبلغ قرارداد به ازای هر رویداد تعیین می‌گردد.

5.2. سفارش‌دهنده برای سفارش هر کمپین مبلغی را تحت عنوان “بودجه” تعیین و معادل آن را در حساب کاربری خود، به حساب بازار واریز نموده و مبلغ پیشنهادی خود را به ازای هر رویداد اعلام می‌نماید.

5.3. بازار از میان مبالغ پیشنهادی که کمتر از هفت‌هزار و پانصد ریال نیستند، مبلغی را که یک مرتبه کمتر از بیشترین مبلغ پیشنهادی است به عنوان مبلغ قرارداد به ازای هر رویداد به پیشنهاد دهنده‌ی بیشترین مبلغ، اعلام می‌کند و همین مبلغ ملاک پرداخت‌های این قرارداد خواهد بود.

5.4. بازار مبلغ قرارداد را به ازای هر رویداد از بودجه کسر می‌نماید.

5.5. سفارش‌دهنده می‌تواند در صورتی‌که مبلغی از بودجه، مازاد بر مبلغ قابل پرداخت به ازای سفارش، باقی مانده باشد نسبت به استرداد آن صرفاً در آخرین روز هر ماه اقدام نماید. بازار همواره حق ممانعت از استرداد بودجه را از ابتدای هر ماه تا آخرین روز هر ماه برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

5.6. بازار می‌تواند هر زمان که به تشخیص بازار، بودجه برای پرداخت مبالغ آتی قرارداد کافی نباشد، نمایش محتوای دیجیتالی را معلق یا متوقف نماید.

5.7. براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، بازار ۹ درصد از مبلغ قرارداد را به منظور پرداخت به مراجع ذی‌ربط، علاوه بر مبلغ قرارداد، از بودجه کسر می‌نماید، بدیهی است که در صورت تغییر نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال‌های آتی، نرخ مذکور مطابق با قوانین جدیدالتصویب از بودجه کسر خواهد شد.

5.8. معیار محاسبه تعداد رویدادها و کسر مبلغ قرارداد از بودجه، آماری است که توسط بازار به سفارش‌دهنده ارائه می‌شود. سفارش‌دهنده می‌تواند مدارک حاکی از محاسبه نادرست تعداد رویدادها یا متقلبانه بودن رویدادها را که از طریق برنامه ثالث تحصیل نموده است به بازار ارائه نماید. بازار پس از بررسی این مدارک، به نحو مقتضی و صلاحدید خود تصمیم خواهد گرفت.

5.9. با توجه به اینکه اجاره فضای تبلیغاتی مشمول مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشد لذا هیچگونه کسورات بیمه به قرارداد حاضر تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۶.حقوق و تعهدات بازار
6.1. بازار پس از بررسی درخواست سفارش‌دهنده، در صورت مطابقت نمایش محتوای دیجیتالی با قوانین موضوعه کشور، قوانین انتشار برنامه‌ها، معیارها و سایر مفاد و شرایط این قرارداد از جمله ماده ۵ قرارداد، محتوای دیجیتالی را در بخش جست و جوی کافه‌بازار مطابق با شرایط ذیل نمایش خواهد داد:

6.1.1. همواره اولویت نمایش با محتوایی است که که با قوانین، معیارها و مفاد و شرایط این قرارداد مطابقت دارد.

6.1.2. در صورتی‌که کاربر دقیقاً جستار یا جستارهای تعیین شده ذیل کمپین را در بخش جست و جو وارد نماید، محتوای دیجیتالی نمایش داده می‌شود.

تبصره ۱: میزان نمایش محتوای دیجیتالی برای کاربران براساس معیارهای کیفی و اقبال کاربران تعیین می‌شود لذا مطابقت نمایش محتوای دیجیتالی با مفاد و شرایط این قرارداد لزوماً متضمن تعهد به نمایش محتوای دیجیتال برای صد در صد کاربران نیست.

تبصره ۲: مفاد قوانین انتشار برنامه‌ها جزء پیوسته و جدایی‌ناپذیر این قرارداد است به نحوی که پذیرش این قرارداد توسط سفارش‌دهنده به منزله تعهد به مفاد قوانین انتشار برنامه است.

6.2. بازار تعهدی به حصول نتیجه یا نتایج مورد نظر سفارش‌دهنده ندارد لذا سفارش‌دهنده با پذیرش این قرارداد، شخصاً مسئولیت عدم‌انتفاع مطلوب از موضوع این قرارداد یا ورود لطمه به اعتبار و شهرت خود را بر عهده خواهد داشت.

6.3. بازار می‌تواند پس از موافقت سفارش‌دهنده، نسبت به افزودن قابلیت یا قابلیت‌های جدید به کمپین سفارش‌دهنده به صورت آزمایشی اقدام نماید. سفارش‌دهنده متعهد است مادامی‌که قابلیت یا قابلیت‌های جدید توسط بازار از صورت آزمایشی خارج و به عموم معرفی نشده است، آن‌ها را به عنوان “اطلاعات محرمانه” حفظ نماید،در غیر این صورت مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض بازار است و بازار حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری را حتی پس از انقضای مدت این قرارداد برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

ماده ۷ .حقوق و تعهدات سفارش‌دهنده
7.1. سفارش‌دهنده تأیید و تصدیق می‌نماید که مالک کلیه حقوق مادی و معنوی مرتبط با برنامه یا دارای مجوز قانونی بهره‌برداری از حقوق مادی و معنوی مرتبط با برنامه است و برنامه، نمایش محتوای دیجیتالی و کسب و کار وی متضمن نقض حقوق مادی و معنوی اشخاص ثالث یا در تعارض با موازین و مقررات قانونی و تعهدات قراردادی دیگر وی نبوده و متعهد است بازار را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، دعوای حقوقی و شکایت کیفری اشخاص ثالث، مراجع ذی‌ربط و طرف‌های قراردادی خود مصون نگه دارد. در هر حال کلیه مسئولیت‌های قانونی اعم از حقوقی و کیفری و قراردادی ناشی از نمایش محتوای دیجیتال برعهده سفارش‌دهنده است.

7.2. سفارش‌دهنده متعهد است قرارداد حاضر، کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک، داده‌ها، مکاتبات اعم از شفاهی و کتبی، طرح‌ها، گزارشات و به طور کلی هرگونه اطلاعات و آمارهای مرتبط با نمایش محتوای دیجیتالی صرف‌نظر از فرم فیزیکی یا غیرفیزیکی آن‌ها و همچنین صرف‌نظر از اینکه موارد مذکور دارای مهر محرمانه باشند و یا نباشند (“اطلاعات محرمانه”) را که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم در اثر اجرای این قرارداد از آن‌ها مطلع شده و یا به هر نحوی از انحاء بدان‌ها دسترسی پیدا کرده است، کاملاً محرمانه حفظ نموده و از استفاده و افشای آن‌ها از جمله بدون قید محدودیت در راستای منافع خود و اشخاص ثالث خودداری نماید، در غیر این صورت مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض بازار است و بازار حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری را حتی پس از انقضای مدت این قرارداد برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

ماده ۸. امنیت اطلاعات
یکی از اولویت‌های اصلی بازار محافظت از داده‌ها و اطلاعات سفارش‌دهندگان و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به این اطلاعات است. علی رغم تمام رویه‌های ایمنی که بازار مطابق با قانون به هنگام انجام موضوع قرارداد اتخاذ کرده است، سفارش‌دهنده تأیید و تصدیق می‌نماید که بازار مسئولیتی در قبال نقص و عدم‌کارایی تدابیر امنیتی و فناوری‌های مرتبط نخواهد داشت. بنابراین مقتضی است سفارش‌دهنده:

-از اطلاعات حساب کاربری خود محافظت کرده و آن‌ها را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.
-رمز عبوری را انتخاب نماید که حتی‌الامکان برای دیگران غیرقابل حدس باشد.
-پیش از واگذاری پست الکترونیکی (ایمیل)، شماره‌تلفن و سایر طرق ارتباطی که با آن حساب کاربری ایجاد شده است، هرگونه تغییر در مالکیت را به بازار اطلاع دهد. در غیر اینصورت و در موارد دسترسی اشخاص ثالث (از جمله و بدون قید محدودیت نماینده یا نمایندگان سفارش‌دهنده) به رمز عبور سفارش‌دهنده، تمامی مسئولیت هرگونه استفاده یا سوءاستفاده از حساب کاربری سفارش‌دهنده به عهدۀ شخص سفارش‌دهنده است و بازار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

ماده ۹.پشتیبانی
سفارش‌دهنده می‌تواند مشکلات و مسائل فنی مرتبط با موضوع این قرارداد را از طریق نشانی الکترونیکی ذیل مطرح نماید و بازار به نحو مقتضی در این خصوص، پاسخگو خواهد بود.

نشانی الکترونیکی: info@cafebazaar.ir

ماده ۱۰ .فورس‌ماژور
10.1. فورس‌ماژور عبارت است از وقوع هرگونه حادثه خارجي غيرقابل کنترل، غيرقابل دفع و غيرقابل پيش‌بيني که مستند به عمل هيچ‌يک از طرفين قرارداد نباشد از جمله بدون قید محدودیت مشکلات مربوط به سرور و زیرساخت، قطعی و اختلال در اینترنت و خدمات انفورماتیک کشور و یا اختلالات و خسارات ناشی از نقص فناوری‌های امنیتی، سيل، زلزله، آتش‌سوزي، جنگ و ديگر حوادث طبيعي خارج از کنترل که موجب توقف در اجراي قرارداد گردد یا انجام موضوع قرارداد را به تأخير اندازد. در حالت فورس‌ماژور هيچ ‌ يک از طرفين حق هيچگونه ادعايي نسبت به يکديگر نخواهند داشت.

10.2. چنانچه مدت فورس‌ماژور از يک سوم مدت قرارداد حاضر بيشتر شود و یا اجرای قرارداد را به طور کلی غیرممکن سازد، هريک از طرفين مي‌تواند قرارداد را فسخ نمايد.

ماده ۱۱. جبران خسارات
چنانچه سفارش‌دهنده به تشخیص بازار مرتکب نقض تعهدات خود به موجب این قرارداد شده یا خلاف اظهارات و تأییدات سفارش‌دهنده مشخص گردد یا در هر زمانی مشخص گردد سفارش‌دهنده به نحو مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب تقلب شده است، سفارش‌دهنده مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض بازار است و بازار حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری را حتی پس از انقضای مدت این قرارداد برای خود محفوظ نگه می‌دارد. هرگونه اعتراضی از سوی سفارش‌دهنده در این خصوص یا در خصوص سایر موارد مندرج در این قرارداد، بی‌اثر خواهد بود.

ماده ۱۲. تعلیق و توقف نمایش محتوای دیجیتالی و ویرایش سفارش
12.1. سفارش‌دهنده با پذیرش این قرارداد تأیید و تصدیق می‌نماید که بازار می‌تواند هر زمان حسب صلاحدید خود، به هر دلیلی از جمله بدون قید انحصار در موارد ذیل این بند، نمایش محتوای دیجیتالی را معلق یا به طور کلی متوقف نماید و سفارش‌دهنده حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. بدیهی است کلیه حقوق و تعهدات طرفین به موجب این قرارداد تا تاریخ تعلیق یا توقف به قوت خود باقی است.

12.1.1. اتمام یا عدم‌تکافوی بودجه سفارش‌دهنده.

12.1.2. دریافت پیشنهاد مبلغ بالاتر مطابق با مفاد و شرایط این قرارداد.

12.1.3. مغایرت نمایش محتوای دیجیتالی با قوانین و مقررات موضوعه کشور یا قوانین انتشار برنامه‌ها یا معیارهای کیفی نمایش محتوای دیجیتال در بخش جست و جو.

12.1.4. نقض هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد.

تبصره: تعلیق یا توقف نمایش محتوای دیجیتالی به منزله انصراف بازار از مطالبه خسارات و حسب مورد اقامه دعوای حقوقی یا کیفری و سایر حقوق به موجب قانون و این قرارداد نبوده و امکان مطالبه کلیه خسارات وارده به بازار به قوت خود باقی است.

12.2. سفارش‌دهنده می‌تواند هر زمان نسبت به ویرایش کمپین (حذف و اضافه جستار و تغییر مبلغ پیشنهادی برای هر جستار) و یا حذف کمپین از طریق حساب کاربری اقدام نماید.

ماده ۱۳ . تغییرات و اصلاحات
بازار مخیر است هر زمان حسب صلاحدید خود، نسبت به هرگونه اصلاح یا تغییر در مفاد این قرارداد اقدام نموده و از طریق حساب کاربری به اطلاع سفارش‌دهنده برساند. مادامی‌که سفارش‌دهنده موافقت خود را با اصلاحات یا تغییرات اعلام ننماید، بازار می‌تواند نمایش محتوای دیجیتالی و دسترسی سفارش‌دهنده به امکانات ویرایش یا افزودن کمپین را متوقف نماید. در این صورت سفارش‌دهنده صرفاً امکان دسترسی به گزارش‌های کمپین‌های گذشته و موجود خود را خواهد داشت.

ماده ۱۴ . اقامتگاه قانونی و مکاتبات
اقامتگاه قانوني و سایر راه‌های ارتباطی (اعم از آدرس ایمیل و غیره) همان است كه در مواد ۱ و ۹ قرارداد درج گردیده است. در صورتي‌كه سفارش‌دهنده محل قانوني و یا سایر مشخصات خود را تغيير دهد، بايد تغییر یا تغییرات به‌عمل آمده را فوراً به بازار اطلاع دهد و تا وقتي‌كه تغییر یا تغییرات به‌عمل آمده به بازار اعلام نشده است، کلیه مكاتبات صرف‌نظر از نوع آن‌ها به نشاني قبلي (اعم از پستی، ایمیلی و غیره) ارسال و دريافت شده تلقي مي‌گردد، مگر در مواردی که قوانین لازم‌الاجراء صرفاً روش یا روش‌های معینی را مجاز دانسته باشند.

ماده ۱۵. حل و فصل اختلافات
کلیه ‌ی اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن در ابتدا از طریق صلح و سازش فصل خواهد شد. چنانچه اختلافات مزبور ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اعلامیه ‌ی حدوث اختلاف از این طریق حل و فصل نگردد این امر به مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارجاع می‌گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک نفر داور بصورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم‌الاجرا است.

تبصره ۱: طرفین می‌توانند در هر زمان با تنظیم الحاقیه و یا متمم نسبت به تعیین داور، مرجع داوری و نیز نحوه رسیدگی متفاوتی تراضی نموده و مطابق آن اقدام نمایند.

تبصره ۲: طریقه ابلاغ رأی داوری از طریق ارسال با پست سفارشی است.

ماده ۱۶ . نسخ قرارداد
این قرارداد در ۱۶ ماده و تبصره‌های آن در شهر تهران مابین شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان و توسعه‌دهنده منعقد و لازم‌الاتباع گردید و جز در موارد مصرح در این قرارداد یا قانون غیرقابل فسخ است.

قرارداد اجاره فضای تبلیغات در جست‌و‌جوی بازار

زمان خواندن 1 دقیقه

ماده ۱. طرفین قرارداد

ماده ۲. تعاریف
2.1. کافه‌بازار: اپلیکیشن کافه‌بازار که از طریق وب‌سایت Cafebazaar.ir قابل نصب بر روی گوشی‌های همراه اندروید است.

2.2. سفارش‌دهنده: طرف این قرارداد است که قبلاً به موجب قرارداد عرضه برنامه و محتوای دیجیتالی، تحت عنوان توسعه‌دهنده، برنامه متعلق به خود را برای استفاده کاربران در کافه‌بازار عرضه کرده است.

2.3. بخش جست و جو: بخشی در کافه‌بازار است که در آن می‌توان جستار را جست ‌و جو کرد و کافه‌بازار برای آن جستار، نتایجی از برنامه‌ها را ارائه می‌کند.

2.4. جستار: واژه یا واژگانی که توسط سفارش‌دهنده انتخاب شده تا در صورت جست و جوی آن واژه یا واژگان توسط کاربر، محتوای دیجیتالی نیز نمایش داده شود.

2.5. برنامه: منظور نرم‌افزار و برنامه متعلق به سفارش‌دهنده است که نمایش محتوای دیجیتالی مرتبط با آن، سفارش داده شده است.

2.6. محتوای دیجیتالی: منظور محتوایی است که توسط سفارش‌دهنده به منظور نمایش در بخش جست و جوی کافه‌بازار مطابق با مفاد و شرایط این قرارداد انتخاب و سفارش داده می‌شود.

2.7. کمپین: منظور عنوانی است که سفارش‌دهنده برای سفارش خود انتخاب می‌نماید و ذیل آن ویژگی‌های سفارش، بودجه قابل تخصیص و مبلغ پیشنهادی به ازای هر رویداد را تعیین می‌نماید.

2.8. رویداد: منظور اقدامی است که توسط کاربر در نتیجه نمایش محتوای دیجیتالی، انجام می‌شود که در این قرارداد به “نصب برنامه” اطلاق می‌گردد.

2.9. نصب برنامه: منظور انتخاب گزینه نصب برنامه توسط کاربر است صرف‌نظر از اینکه نصب برنامه محقق گردد.

تبصره: در صورتی‌که با انتخاب گزینه نصب برنامه، نصب برنامه محقق نگردد، انتخاب یا انتخاب‌های مجدد نصب برنامه توسط کاربر یکسان، نصب برنامه تلقی نمی‌گردد.

2.10. برنامه ثالث : (Third Party App) برنامه‌ای است که توسط سفارش‌دهنده برای بررسی و ارزیابی محقق شدن رویداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2.11. کاربر: فردی است که با جست و جو در کافه‌بازار، مخاطب محتوای دیجیتالی قرار می‌گیرد.

2.12. حساب کاربری:حسابی است که با اختصاص نام و رمز عبور به سفارش‌دهنده تعلق گرفته است و سفارش‌دهنده توسط آن به پنل توسعه‌دهنده دسترسی خواهد داشت.

2.13. تقلب: هرگونه اقدامی که سفارش‌دهنده جهت به دست آوردن نصب غیرواقعی برنامه انجام دهد. منظور از نصب غیرواقعی، نصب برنامه توسط ربات یا هر موجودی که هویت انسانی ندارد، است.

۲.۱۴. معیارهای کیفی نمایش محتوای دیجیتال در بخش جست و جو ( به اختصار «معیارها»): از جمله معیارهای کیفی نمایش محتوای دیجیتال، مرتبط بودن برنامه و محتوای دیجیتالی با جستار یا جستارها و تعداد کاربرانی که جستار یا جستارها را در ارتباط با برنامه یا برنامه‌های مشابه جست و جو می‌کنند (اقبال کاربران) است. بازار می‌تواند هر زمان، معیارهای مذکور را تغییر داده یا تعداد آن‌ها را افزایش دهد.

ماده ۳ .مدت قرارداد
قرارداد حاضر، به مدت یک سال از تاریخ امضای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورت عدم فسخ، به طور خودکار و به صورت سالانه تمدید خواهد شد.

ماده ۴.موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از اجاره فضای تبلیغاتی به صورت نمایش محتوای دیجیتالی متعلق به برنامه در بخش جست و جوی کافه‌بازار مطابق با مفاد و شرایط این قرارداد و درخواست سفارش‌دهنده.

تبصره: با توجه به اینکه ماهیت این قرارداد مبتنی بر رقابت بین سفارش‌دهندگان است و محتوای دیجیتالی‌ای که همواره با قوانین، معیارها و مفاد و شرایط این قرارداد مطابقت دارد، نمایش داده می‌شود لذا بازار هر زمان در طول مدت قرارداد، می‌تواند با استناد به عدم مطابقت نمایش محتوای دیجیتالی با قوانین یا معیارها یا سایر مفاد و شرایط این قرارداد، نمایش محتوای دیجیتالی موضوع این قرارداد را معلق نماید.

ماده ۵.مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
5.1. مبلغ قرارداد به ازای هر رویداد تعیین می‌گردد.

5.2. سفارش‌دهنده برای سفارش هر کمپین مبلغی را تحت عنوان “بودجه” تعیین و معادل آن را در حساب کاربری خود، به حساب بازار واریز نموده و مبلغ پیشنهادی خود را به ازای هر رویداد اعلام می‌نماید.

5.3. بازار از میان مبالغ پیشنهادی که کمتر از هفت‌هزار و پانصد ریال نیستند، مبلغی را که یک مرتبه کمتر از بیشترین مبلغ پیشنهادی است به عنوان مبلغ قرارداد به ازای هر رویداد به پیشنهاد دهنده‌ی بیشترین مبلغ، اعلام می‌کند و همین مبلغ ملاک پرداخت‌های این قرارداد خواهد بود.

5.4. بازار مبلغ قرارداد را به ازای هر رویداد از بودجه کسر می‌نماید.

5.5. سفارش‌دهنده می‌تواند در صورتی‌که مبلغی از بودجه، مازاد بر مبلغ قابل پرداخت به ازای سفارش، باقی مانده باشد نسبت به استرداد آن صرفاً در آخرین روز هر ماه اقدام نماید. بازار همواره حق ممانعت از استرداد بودجه را از ابتدای هر ماه تا آخرین روز هر ماه برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

5.6. بازار می‌تواند هر زمان که به تشخیص بازار، بودجه برای پرداخت مبالغ آتی قرارداد کافی نباشد، نمایش محتوای دیجیتالی را معلق یا متوقف نماید.

5.7. براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، بازار ۹ درصد از مبلغ قرارداد را به منظور پرداخت به مراجع ذی‌ربط، علاوه بر مبلغ قرارداد، از بودجه کسر می‌نماید، بدیهی است که در صورت تغییر نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال‌های آتی، نرخ مذکور مطابق با قوانین جدیدالتصویب از بودجه کسر خواهد شد.

5.8. معیار محاسبه تعداد رویدادها و کسر مبلغ قرارداد از بودجه، آماری است که توسط بازار به سفارش‌دهنده ارائه می‌شود. سفارش‌دهنده می‌تواند مدارک حاکی از محاسبه نادرست تعداد رویدادها یا متقلبانه بودن رویدادها را که از طریق برنامه ثالث تحصیل نموده است به بازار ارائه نماید. بازار پس از بررسی این مدارک، به نحو مقتضی و صلاحدید خود تصمیم خواهد گرفت.

5.9. با توجه به اینکه اجاره فضای تبلیغاتی مشمول مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشد لذا هیچگونه کسورات بیمه به قرارداد حاضر تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۶.حقوق و تعهدات بازار
6.1. بازار پس از بررسی درخواست سفارش‌دهنده، در صورت مطابقت نمایش محتوای دیجیتالی با قوانین موضوعه کشور، قوانین انتشار برنامه‌ها، معیارها و سایر مفاد و شرایط این قرارداد از جمله ماده ۵ قرارداد، محتوای دیجیتالی را در بخش جست و جوی کافه‌بازار مطابق با شرایط ذیل نمایش خواهد داد:

6.1.1. همواره اولویت نمایش با محتوایی است که که با قوانین، معیارها و مفاد و شرایط این قرارداد مطابقت دارد.

6.1.2. در صورتی‌که کاربر دقیقاً جستار یا جستارهای تعیین شده ذیل کمپین را در بخش جست و جو وارد نماید، محتوای دیجیتالی نمایش داده می‌شود.

تبصره ۱: میزان نمایش محتوای دیجیتالی برای کاربران براساس معیارهای کیفی و اقبال کاربران تعیین می‌شود لذا مطابقت نمایش محتوای دیجیتالی با مفاد و شرایط این قرارداد لزوماً متضمن تعهد به نمایش محتوای دیجیتال برای صد در صد کاربران نیست.

تبصره ۲: مفاد قوانین انتشار برنامه‌ها جزء پیوسته و جدایی‌ناپذیر این قرارداد است به نحوی که پذیرش این قرارداد توسط سفارش‌دهنده به منزله تعهد به مفاد قوانین انتشار برنامه است.

6.2. بازار تعهدی به حصول نتیجه یا نتایج مورد نظر سفارش‌دهنده ندارد لذا سفارش‌دهنده با پذیرش این قرارداد، شخصاً مسئولیت عدم‌انتفاع مطلوب از موضوع این قرارداد یا ورود لطمه به اعتبار و شهرت خود را بر عهده خواهد داشت.

6.3. بازار می‌تواند پس از موافقت سفارش‌دهنده، نسبت به افزودن قابلیت یا قابلیت‌های جدید به کمپین سفارش‌دهنده به صورت آزمایشی اقدام نماید. سفارش‌دهنده متعهد است مادامی‌که قابلیت یا قابلیت‌های جدید توسط بازار از صورت آزمایشی خارج و به عموم معرفی نشده است، آن‌ها را به عنوان “اطلاعات محرمانه” حفظ نماید،در غیر این صورت مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض بازار است و بازار حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری را حتی پس از انقضای مدت این قرارداد برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

ماده ۷ .حقوق و تعهدات سفارش‌دهنده
7.1. سفارش‌دهنده تأیید و تصدیق می‌نماید که مالک کلیه حقوق مادی و معنوی مرتبط با برنامه یا دارای مجوز قانونی بهره‌برداری از حقوق مادی و معنوی مرتبط با برنامه است و برنامه، نمایش محتوای دیجیتالی و کسب و کار وی متضمن نقض حقوق مادی و معنوی اشخاص ثالث یا در تعارض با موازین و مقررات قانونی و تعهدات قراردادی دیگر وی نبوده و متعهد است بازار را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، دعوای حقوقی و شکایت کیفری اشخاص ثالث، مراجع ذی‌ربط و طرف‌های قراردادی خود مصون نگه دارد. در هر حال کلیه مسئولیت‌های قانونی اعم از حقوقی و کیفری و قراردادی ناشی از نمایش محتوای دیجیتال برعهده سفارش‌دهنده است.

7.2. سفارش‌دهنده متعهد است قرارداد حاضر، کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک، داده‌ها، مکاتبات اعم از شفاهی و کتبی، طرح‌ها، گزارشات و به طور کلی هرگونه اطلاعات و آمارهای مرتبط با نمایش محتوای دیجیتالی صرف‌نظر از فرم فیزیکی یا غیرفیزیکی آن‌ها و همچنین صرف‌نظر از اینکه موارد مذکور دارای مهر محرمانه باشند و یا نباشند (“اطلاعات محرمانه”) را که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم در اثر اجرای این قرارداد از آن‌ها مطلع شده و یا به هر نحوی از انحاء بدان‌ها دسترسی پیدا کرده است، کاملاً محرمانه حفظ نموده و از استفاده و افشای آن‌ها از جمله بدون قید محدودیت در راستای منافع خود و اشخاص ثالث خودداری نماید، در غیر این صورت مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض بازار است و بازار حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری را حتی پس از انقضای مدت این قرارداد برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

ماده ۸. امنیت اطلاعات
یکی از اولویت‌های اصلی بازار محافظت از داده‌ها و اطلاعات سفارش‌دهندگان و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به این اطلاعات است. علی رغم تمام رویه‌های ایمنی که بازار مطابق با قانون به هنگام انجام موضوع قرارداد اتخاذ کرده است، سفارش‌دهنده تأیید و تصدیق می‌نماید که بازار مسئولیتی در قبال نقص و عدم‌کارایی تدابیر امنیتی و فناوری‌های مرتبط نخواهد داشت. بنابراین مقتضی است سفارش‌دهنده:

-از اطلاعات حساب کاربری خود محافظت کرده و آن‌ها را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.
-رمز عبوری را انتخاب نماید که حتی‌الامکان برای دیگران غیرقابل حدس باشد.
-پیش از واگذاری پست الکترونیکی (ایمیل)، شماره‌تلفن و سایر طرق ارتباطی که با آن حساب کاربری ایجاد شده است، هرگونه تغییر در مالکیت را به بازار اطلاع دهد. در غیر اینصورت و در موارد دسترسی اشخاص ثالث (از جمله و بدون قید محدودیت نماینده یا نمایندگان سفارش‌دهنده) به رمز عبور سفارش‌دهنده، تمامی مسئولیت هرگونه استفاده یا سوءاستفاده از حساب کاربری سفارش‌دهنده به عهدۀ شخص سفارش‌دهنده است و بازار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

ماده ۹.پشتیبانی
سفارش‌دهنده می‌تواند مشکلات و مسائل فنی مرتبط با موضوع این قرارداد را از طریق نشانی الکترونیکی ذیل مطرح نماید و بازار به نحو مقتضی در این خصوص، پاسخگو خواهد بود.

نشانی الکترونیکی: info@cafebazaar.ir

ماده ۱۰ .فورس‌ماژور
10.1. فورس‌ماژور عبارت است از وقوع هرگونه حادثه خارجي غيرقابل کنترل، غيرقابل دفع و غيرقابل پيش‌بيني که مستند به عمل هيچ‌يک از طرفين قرارداد نباشد از جمله بدون قید محدودیت مشکلات مربوط به سرور و زیرساخت، قطعی و اختلال در اینترنت و خدمات انفورماتیک کشور و یا اختلالات و خسارات ناشی از نقص فناوری‌های امنیتی، سيل، زلزله، آتش‌سوزي، جنگ و ديگر حوادث طبيعي خارج از کنترل که موجب توقف در اجراي قرارداد گردد یا انجام موضوع قرارداد را به تأخير اندازد. در حالت فورس‌ماژور هيچ ‌ يک از طرفين حق هيچگونه ادعايي نسبت به يکديگر نخواهند داشت.

10.2. چنانچه مدت فورس‌ماژور از يک سوم مدت قرارداد حاضر بيشتر شود و یا اجرای قرارداد را به طور کلی غیرممکن سازد، هريک از طرفين مي‌تواند قرارداد را فسخ نمايد.

ماده ۱۱. جبران خسارات
چنانچه سفارش‌دهنده به تشخیص بازار مرتکب نقض تعهدات خود به موجب این قرارداد شده یا خلاف اظهارات و تأییدات سفارش‌دهنده مشخص گردد یا در هر زمانی مشخص گردد سفارش‌دهنده به نحو مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب تقلب شده است، سفارش‌دهنده مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض بازار است و بازار حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری را حتی پس از انقضای مدت این قرارداد برای خود محفوظ نگه می‌دارد. هرگونه اعتراضی از سوی سفارش‌دهنده در این خصوص یا در خصوص سایر موارد مندرج در این قرارداد، بی‌اثر خواهد بود.

ماده ۱۲. تعلیق و توقف نمایش محتوای دیجیتالی و ویرایش سفارش
12.1. سفارش‌دهنده با پذیرش این قرارداد تأیید و تصدیق می‌نماید که بازار می‌تواند هر زمان حسب صلاحدید خود، به هر دلیلی از جمله بدون قید انحصار در موارد ذیل این بند، نمایش محتوای دیجیتالی را معلق یا به طور کلی متوقف نماید و سفارش‌دهنده حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. بدیهی است کلیه حقوق و تعهدات طرفین به موجب این قرارداد تا تاریخ تعلیق یا توقف به قوت خود باقی است.

12.1.1. اتمام یا عدم‌تکافوی بودجه سفارش‌دهنده.

12.1.2. دریافت پیشنهاد مبلغ بالاتر مطابق با مفاد و شرایط این قرارداد.

12.1.3. مغایرت نمایش محتوای دیجیتالی با قوانین و مقررات موضوعه کشور یا قوانین انتشار برنامه‌ها یا معیارهای کیفی نمایش محتوای دیجیتال در بخش جست و جو.

12.1.4. نقض هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد.

تبصره: تعلیق یا توقف نمایش محتوای دیجیتالی به منزله انصراف بازار از مطالبه خسارات و حسب مورد اقامه دعوای حقوقی یا کیفری و سایر حقوق به موجب قانون و این قرارداد نبوده و امکان مطالبه کلیه خسارات وارده به بازار به قوت خود باقی است.

12.2. سفارش‌دهنده می‌تواند هر زمان نسبت به ویرایش کمپین (حذف و اضافه جستار و تغییر مبلغ پیشنهادی برای هر جستار) و یا حذف کمپین از طریق حساب کاربری اقدام نماید.

ماده ۱۳ . تغییرات و اصلاحات
بازار مخیر است هر زمان حسب صلاحدید خود، نسبت به هرگونه اصلاح یا تغییر در مفاد این قرارداد اقدام نموده و از طریق حساب کاربری به اطلاع سفارش‌دهنده برساند. مادامی‌که سفارش‌دهنده موافقت خود را با اصلاحات یا تغییرات اعلام ننماید، بازار می‌تواند نمایش محتوای دیجیتالی و دسترسی سفارش‌دهنده به امکانات ویرایش یا افزودن کمپین را متوقف نماید. در این صورت سفارش‌دهنده صرفاً امکان دسترسی به گزارش‌های کمپین‌های گذشته و موجود خود را خواهد داشت.

ماده ۱۴ . اقامتگاه قانونی و مکاتبات
اقامتگاه قانوني و سایر راه‌های ارتباطی (اعم از آدرس ایمیل و غیره) همان است كه در مواد ۱ و ۹ قرارداد درج گردیده است. در صورتي‌كه سفارش‌دهنده محل قانوني و یا سایر مشخصات خود را تغيير دهد، بايد تغییر یا تغییرات به‌عمل آمده را فوراً به بازار اطلاع دهد و تا وقتي‌كه تغییر یا تغییرات به‌عمل آمده به بازار اعلام نشده است، کلیه مكاتبات صرف‌نظر از نوع آن‌ها به نشاني قبلي (اعم از پستی، ایمیلی و غیره) ارسال و دريافت شده تلقي مي‌گردد، مگر در مواردی که قوانین لازم‌الاجراء صرفاً روش یا روش‌های معینی را مجاز دانسته باشند.

ماده ۱۵. حل و فصل اختلافات
کلیه ‌ی اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن در ابتدا از طریق صلح و سازش فصل خواهد شد. چنانچه اختلافات مزبور ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اعلامیه ‌ی حدوث اختلاف از این طریق حل و فصل نگردد این امر به مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارجاع می‌گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک نفر داور بصورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم‌الاجرا است.

تبصره ۱: طرفین می‌توانند در هر زمان با تنظیم الحاقیه و یا متمم نسبت به تعیین داور، مرجع داوری و نیز نحوه رسیدگی متفاوتی تراضی نموده و مطابق آن اقدام نمایند.

تبصره ۲: طریقه ابلاغ رأی داوری از طریق ارسال با پست سفارشی است.

ماده ۱۶ . نسخ قرارداد
این قرارداد در ۱۶ ماده و تبصره‌های آن در شهر تهران مابین شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان و توسعه‌دهنده منعقد و لازم‌الاتباع گردید و جز در موارد مصرح در این قرارداد یا قانون غیرقابل فسخ است.

پشتیبانی مشتریان
تبلیغات در جستجو

قرارداد اجاره فضای تبلیغات در جست‌و‌جوی بازار

زمان خواندن 1 دقیقه

ماده ۱. طرفین قرارداد

ماده ۲. تعاریف
2.1. کافه‌بازار: اپلیکیشن کافه‌بازار که از طریق وب‌سایت Cafebazaar.ir قابل نصب بر روی گوشی‌های همراه اندروید است.

2.2. سفارش‌دهنده: طرف این قرارداد است که قبلاً به موجب قرارداد عرضه برنامه و محتوای دیجیتالی، تحت عنوان توسعه‌دهنده، برنامه متعلق به خود را برای استفاده کاربران در کافه‌بازار عرضه کرده است.

2.3. بخش جست و جو: بخشی در کافه‌بازار است که در آن می‌توان جستار را جست ‌و جو کرد و کافه‌بازار برای آن جستار، نتایجی از برنامه‌ها را ارائه می‌کند.

2.4. جستار: واژه یا واژگانی که توسط سفارش‌دهنده انتخاب شده تا در صورت جست و جوی آن واژه یا واژگان توسط کاربر، محتوای دیجیتالی نیز نمایش داده شود.

2.5. برنامه: منظور نرم‌افزار و برنامه متعلق به سفارش‌دهنده است که نمایش محتوای دیجیتالی مرتبط با آن، سفارش داده شده است.

2.6. محتوای دیجیتالی: منظور محتوایی است که توسط سفارش‌دهنده به منظور نمایش در بخش جست و جوی کافه‌بازار مطابق با مفاد و شرایط این قرارداد انتخاب و سفارش داده می‌شود.

2.7. کمپین: منظور عنوانی است که سفارش‌دهنده برای سفارش خود انتخاب می‌نماید و ذیل آن ویژگی‌های سفارش، بودجه قابل تخصیص و مبلغ پیشنهادی به ازای هر رویداد را تعیین می‌نماید.

2.8. رویداد: منظور اقدامی است که توسط کاربر در نتیجه نمایش محتوای دیجیتالی، انجام می‌شود که در این قرارداد به “نصب برنامه” اطلاق می‌گردد.

2.9. نصب برنامه: منظور انتخاب گزینه نصب برنامه توسط کاربر است صرف‌نظر از اینکه نصب برنامه محقق گردد.

تبصره: در صورتی‌که با انتخاب گزینه نصب برنامه، نصب برنامه محقق نگردد، انتخاب یا انتخاب‌های مجدد نصب برنامه توسط کاربر یکسان، نصب برنامه تلقی نمی‌گردد.

2.10. برنامه ثالث : (Third Party App) برنامه‌ای است که توسط سفارش‌دهنده برای بررسی و ارزیابی محقق شدن رویداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2.11. کاربر: فردی است که با جست و جو در کافه‌بازار، مخاطب محتوای دیجیتالی قرار می‌گیرد.

2.12. حساب کاربری:حسابی است که با اختصاص نام و رمز عبور به سفارش‌دهنده تعلق گرفته است و سفارش‌دهنده توسط آن به پنل توسعه‌دهنده دسترسی خواهد داشت.

2.13. تقلب: هرگونه اقدامی که سفارش‌دهنده جهت به دست آوردن نصب غیرواقعی برنامه انجام دهد. منظور از نصب غیرواقعی، نصب برنامه توسط ربات یا هر موجودی که هویت انسانی ندارد، است.

۲.۱۴. معیارهای کیفی نمایش محتوای دیجیتال در بخش جست و جو ( به اختصار «معیارها»): از جمله معیارهای کیفی نمایش محتوای دیجیتال، مرتبط بودن برنامه و محتوای دیجیتالی با جستار یا جستارها و تعداد کاربرانی که جستار یا جستارها را در ارتباط با برنامه یا برنامه‌های مشابه جست و جو می‌کنند (اقبال کاربران) است. بازار می‌تواند هر زمان، معیارهای مذکور را تغییر داده یا تعداد آن‌ها را افزایش دهد.

ماده ۳ .مدت قرارداد
قرارداد حاضر، به مدت یک سال از تاریخ امضای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورت عدم فسخ، به طور خودکار و به صورت سالانه تمدید خواهد شد.

ماده ۴.موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از اجاره فضای تبلیغاتی به صورت نمایش محتوای دیجیتالی متعلق به برنامه در بخش جست و جوی کافه‌بازار مطابق با مفاد و شرایط این قرارداد و درخواست سفارش‌دهنده.

تبصره: با توجه به اینکه ماهیت این قرارداد مبتنی بر رقابت بین سفارش‌دهندگان است و محتوای دیجیتالی‌ای که همواره با قوانین، معیارها و مفاد و شرایط این قرارداد مطابقت دارد، نمایش داده می‌شود لذا بازار هر زمان در طول مدت قرارداد، می‌تواند با استناد به عدم مطابقت نمایش محتوای دیجیتالی با قوانین یا معیارها یا سایر مفاد و شرایط این قرارداد، نمایش محتوای دیجیتالی موضوع این قرارداد را معلق نماید.

ماده ۵.مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
5.1. مبلغ قرارداد به ازای هر رویداد تعیین می‌گردد.

5.2. سفارش‌دهنده برای سفارش هر کمپین مبلغی را تحت عنوان “بودجه” تعیین و معادل آن را در حساب کاربری خود، به حساب بازار واریز نموده و مبلغ پیشنهادی خود را به ازای هر رویداد اعلام می‌نماید.

5.3. بازار از میان مبالغ پیشنهادی که کمتر از هفت‌هزار و پانصد ریال نیستند، مبلغی را که یک مرتبه کمتر از بیشترین مبلغ پیشنهادی است به عنوان مبلغ قرارداد به ازای هر رویداد به پیشنهاد دهنده‌ی بیشترین مبلغ، اعلام می‌کند و همین مبلغ ملاک پرداخت‌های این قرارداد خواهد بود.

5.4. بازار مبلغ قرارداد را به ازای هر رویداد از بودجه کسر می‌نماید.

5.5. سفارش‌دهنده می‌تواند در صورتی‌که مبلغی از بودجه، مازاد بر مبلغ قابل پرداخت به ازای سفارش، باقی مانده باشد نسبت به استرداد آن صرفاً در آخرین روز هر ماه اقدام نماید. بازار همواره حق ممانعت از استرداد بودجه را از ابتدای هر ماه تا آخرین روز هر ماه برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

5.6. بازار می‌تواند هر زمان که به تشخیص بازار، بودجه برای پرداخت مبالغ آتی قرارداد کافی نباشد، نمایش محتوای دیجیتالی را معلق یا متوقف نماید.

5.7. براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، بازار ۹ درصد از مبلغ قرارداد را به منظور پرداخت به مراجع ذی‌ربط، علاوه بر مبلغ قرارداد، از بودجه کسر می‌نماید، بدیهی است که در صورت تغییر نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال‌های آتی، نرخ مذکور مطابق با قوانین جدیدالتصویب از بودجه کسر خواهد شد.

5.8. معیار محاسبه تعداد رویدادها و کسر مبلغ قرارداد از بودجه، آماری است که توسط بازار به سفارش‌دهنده ارائه می‌شود. سفارش‌دهنده می‌تواند مدارک حاکی از محاسبه نادرست تعداد رویدادها یا متقلبانه بودن رویدادها را که از طریق برنامه ثالث تحصیل نموده است به بازار ارائه نماید. بازار پس از بررسی این مدارک، به نحو مقتضی و صلاحدید خود تصمیم خواهد گرفت.

5.9. با توجه به اینکه اجاره فضای تبلیغاتی مشمول مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشد لذا هیچگونه کسورات بیمه به قرارداد حاضر تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۶.حقوق و تعهدات بازار
6.1. بازار پس از بررسی درخواست سفارش‌دهنده، در صورت مطابقت نمایش محتوای دیجیتالی با قوانین موضوعه کشور، قوانین انتشار برنامه‌ها، معیارها و سایر مفاد و شرایط این قرارداد از جمله ماده ۵ قرارداد، محتوای دیجیتالی را در بخش جست و جوی کافه‌بازار مطابق با شرایط ذیل نمایش خواهد داد:

6.1.1. همواره اولویت نمایش با محتوایی است که که با قوانین، معیارها و مفاد و شرایط این قرارداد مطابقت دارد.

6.1.2. در صورتی‌که کاربر دقیقاً جستار یا جستارهای تعیین شده ذیل کمپین را در بخش جست و جو وارد نماید، محتوای دیجیتالی نمایش داده می‌شود.

تبصره ۱: میزان نمایش محتوای دیجیتالی برای کاربران براساس معیارهای کیفی و اقبال کاربران تعیین می‌شود لذا مطابقت نمایش محتوای دیجیتالی با مفاد و شرایط این قرارداد لزوماً متضمن تعهد به نمایش محتوای دیجیتال برای صد در صد کاربران نیست.

تبصره ۲: مفاد قوانین انتشار برنامه‌ها جزء پیوسته و جدایی‌ناپذیر این قرارداد است به نحوی که پذیرش این قرارداد توسط سفارش‌دهنده به منزله تعهد به مفاد قوانین انتشار برنامه است.

6.2. بازار تعهدی به حصول نتیجه یا نتایج مورد نظر سفارش‌دهنده ندارد لذا سفارش‌دهنده با پذیرش این قرارداد، شخصاً مسئولیت عدم‌انتفاع مطلوب از موضوع این قرارداد یا ورود لطمه به اعتبار و شهرت خود را بر عهده خواهد داشت.

6.3. بازار می‌تواند پس از موافقت سفارش‌دهنده، نسبت به افزودن قابلیت یا قابلیت‌های جدید به کمپین سفارش‌دهنده به صورت آزمایشی اقدام نماید. سفارش‌دهنده متعهد است مادامی‌که قابلیت یا قابلیت‌های جدید توسط بازار از صورت آزمایشی خارج و به عموم معرفی نشده است، آن‌ها را به عنوان “اطلاعات محرمانه” حفظ نماید،در غیر این صورت مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض بازار است و بازار حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری را حتی پس از انقضای مدت این قرارداد برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

ماده ۷ .حقوق و تعهدات سفارش‌دهنده
7.1. سفارش‌دهنده تأیید و تصدیق می‌نماید که مالک کلیه حقوق مادی و معنوی مرتبط با برنامه یا دارای مجوز قانونی بهره‌برداری از حقوق مادی و معنوی مرتبط با برنامه است و برنامه، نمایش محتوای دیجیتالی و کسب و کار وی متضمن نقض حقوق مادی و معنوی اشخاص ثالث یا در تعارض با موازین و مقررات قانونی و تعهدات قراردادی دیگر وی نبوده و متعهد است بازار را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، دعوای حقوقی و شکایت کیفری اشخاص ثالث، مراجع ذی‌ربط و طرف‌های قراردادی خود مصون نگه دارد. در هر حال کلیه مسئولیت‌های قانونی اعم از حقوقی و کیفری و قراردادی ناشی از نمایش محتوای دیجیتال برعهده سفارش‌دهنده است.

7.2. سفارش‌دهنده متعهد است قرارداد حاضر، کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک، داده‌ها، مکاتبات اعم از شفاهی و کتبی، طرح‌ها، گزارشات و به طور کلی هرگونه اطلاعات و آمارهای مرتبط با نمایش محتوای دیجیتالی صرف‌نظر از فرم فیزیکی یا غیرفیزیکی آن‌ها و همچنین صرف‌نظر از اینکه موارد مذکور دارای مهر محرمانه باشند و یا نباشند (“اطلاعات محرمانه”) را که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم در اثر اجرای این قرارداد از آن‌ها مطلع شده و یا به هر نحوی از انحاء بدان‌ها دسترسی پیدا کرده است، کاملاً محرمانه حفظ نموده و از استفاده و افشای آن‌ها از جمله بدون قید محدودیت در راستای منافع خود و اشخاص ثالث خودداری نماید، در غیر این صورت مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض بازار است و بازار حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری را حتی پس از انقضای مدت این قرارداد برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

ماده ۸. امنیت اطلاعات
یکی از اولویت‌های اصلی بازار محافظت از داده‌ها و اطلاعات سفارش‌دهندگان و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به این اطلاعات است. علی رغم تمام رویه‌های ایمنی که بازار مطابق با قانون به هنگام انجام موضوع قرارداد اتخاذ کرده است، سفارش‌دهنده تأیید و تصدیق می‌نماید که بازار مسئولیتی در قبال نقص و عدم‌کارایی تدابیر امنیتی و فناوری‌های مرتبط نخواهد داشت. بنابراین مقتضی است سفارش‌دهنده:

-از اطلاعات حساب کاربری خود محافظت کرده و آن‌ها را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.
-رمز عبوری را انتخاب نماید که حتی‌الامکان برای دیگران غیرقابل حدس باشد.
-پیش از واگذاری پست الکترونیکی (ایمیل)، شماره‌تلفن و سایر طرق ارتباطی که با آن حساب کاربری ایجاد شده است، هرگونه تغییر در مالکیت را به بازار اطلاع دهد. در غیر اینصورت و در موارد دسترسی اشخاص ثالث (از جمله و بدون قید محدودیت نماینده یا نمایندگان سفارش‌دهنده) به رمز عبور سفارش‌دهنده، تمامی مسئولیت هرگونه استفاده یا سوءاستفاده از حساب کاربری سفارش‌دهنده به عهدۀ شخص سفارش‌دهنده است و بازار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

ماده ۹.پشتیبانی
سفارش‌دهنده می‌تواند مشکلات و مسائل فنی مرتبط با موضوع این قرارداد را از طریق نشانی الکترونیکی ذیل مطرح نماید و بازار به نحو مقتضی در این خصوص، پاسخگو خواهد بود.

نشانی الکترونیکی: info@cafebazaar.ir

ماده ۱۰ .فورس‌ماژور
10.1. فورس‌ماژور عبارت است از وقوع هرگونه حادثه خارجي غيرقابل کنترل، غيرقابل دفع و غيرقابل پيش‌بيني که مستند به عمل هيچ‌يک از طرفين قرارداد نباشد از جمله بدون قید محدودیت مشکلات مربوط به سرور و زیرساخت، قطعی و اختلال در اینترنت و خدمات انفورماتیک کشور و یا اختلالات و خسارات ناشی از نقص فناوری‌های امنیتی، سيل، زلزله، آتش‌سوزي، جنگ و ديگر حوادث طبيعي خارج از کنترل که موجب توقف در اجراي قرارداد گردد یا انجام موضوع قرارداد را به تأخير اندازد. در حالت فورس‌ماژور هيچ ‌ يک از طرفين حق هيچگونه ادعايي نسبت به يکديگر نخواهند داشت.

10.2. چنانچه مدت فورس‌ماژور از يک سوم مدت قرارداد حاضر بيشتر شود و یا اجرای قرارداد را به طور کلی غیرممکن سازد، هريک از طرفين مي‌تواند قرارداد را فسخ نمايد.

ماده ۱۱. جبران خسارات
چنانچه سفارش‌دهنده به تشخیص بازار مرتکب نقض تعهدات خود به موجب این قرارداد شده یا خلاف اظهارات و تأییدات سفارش‌دهنده مشخص گردد یا در هر زمانی مشخص گردد سفارش‌دهنده به نحو مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب تقلب شده است، سفارش‌دهنده مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض بازار است و بازار حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری را حتی پس از انقضای مدت این قرارداد برای خود محفوظ نگه می‌دارد. هرگونه اعتراضی از سوی سفارش‌دهنده در این خصوص یا در خصوص سایر موارد مندرج در این قرارداد، بی‌اثر خواهد بود.

ماده ۱۲. تعلیق و توقف نمایش محتوای دیجیتالی و ویرایش سفارش
12.1. سفارش‌دهنده با پذیرش این قرارداد تأیید و تصدیق می‌نماید که بازار می‌تواند هر زمان حسب صلاحدید خود، به هر دلیلی از جمله بدون قید انحصار در موارد ذیل این بند، نمایش محتوای دیجیتالی را معلق یا به طور کلی متوقف نماید و سفارش‌دهنده حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. بدیهی است کلیه حقوق و تعهدات طرفین به موجب این قرارداد تا تاریخ تعلیق یا توقف به قوت خود باقی است.

12.1.1. اتمام یا عدم‌تکافوی بودجه سفارش‌دهنده.

12.1.2. دریافت پیشنهاد مبلغ بالاتر مطابق با مفاد و شرایط این قرارداد.

12.1.3. مغایرت نمایش محتوای دیجیتالی با قوانین و مقررات موضوعه کشور یا قوانین انتشار برنامه‌ها یا معیارهای کیفی نمایش محتوای دیجیتال در بخش جست و جو.

12.1.4. نقض هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد.

تبصره: تعلیق یا توقف نمایش محتوای دیجیتالی به منزله انصراف بازار از مطالبه خسارات و حسب مورد اقامه دعوای حقوقی یا کیفری و سایر حقوق به موجب قانون و این قرارداد نبوده و امکان مطالبه کلیه خسارات وارده به بازار به قوت خود باقی است.

12.2. سفارش‌دهنده می‌تواند هر زمان نسبت به ویرایش کمپین (حذف و اضافه جستار و تغییر مبلغ پیشنهادی برای هر جستار) و یا حذف کمپین از طریق حساب کاربری اقدام نماید.

ماده ۱۳ . تغییرات و اصلاحات
بازار مخیر است هر زمان حسب صلاحدید خود، نسبت به هرگونه اصلاح یا تغییر در مفاد این قرارداد اقدام نموده و از طریق حساب کاربری به اطلاع سفارش‌دهنده برساند. مادامی‌که سفارش‌دهنده موافقت خود را با اصلاحات یا تغییرات اعلام ننماید، بازار می‌تواند نمایش محتوای دیجیتالی و دسترسی سفارش‌دهنده به امکانات ویرایش یا افزودن کمپین را متوقف نماید. در این صورت سفارش‌دهنده صرفاً امکان دسترسی به گزارش‌های کمپین‌های گذشته و موجود خود را خواهد داشت.

ماده ۱۴ . اقامتگاه قانونی و مکاتبات
اقامتگاه قانوني و سایر راه‌های ارتباطی (اعم از آدرس ایمیل و غیره) همان است كه در مواد ۱ و ۹ قرارداد درج گردیده است. در صورتي‌كه سفارش‌دهنده محل قانوني و یا سایر مشخصات خود را تغيير دهد، بايد تغییر یا تغییرات به‌عمل آمده را فوراً به بازار اطلاع دهد و تا وقتي‌كه تغییر یا تغییرات به‌عمل آمده به بازار اعلام نشده است، کلیه مكاتبات صرف‌نظر از نوع آن‌ها به نشاني قبلي (اعم از پستی، ایمیلی و غیره) ارسال و دريافت شده تلقي مي‌گردد، مگر در مواردی که قوانین لازم‌الاجراء صرفاً روش یا روش‌های معینی را مجاز دانسته باشند.

ماده ۱۵. حل و فصل اختلافات
کلیه ‌ی اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن در ابتدا از طریق صلح و سازش فصل خواهد شد. چنانچه اختلافات مزبور ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اعلامیه ‌ی حدوث اختلاف از این طریق حل و فصل نگردد این امر به مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارجاع می‌گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک نفر داور بصورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم‌الاجرا است.

تبصره ۱: طرفین می‌توانند در هر زمان با تنظیم الحاقیه و یا متمم نسبت به تعیین داور، مرجع داوری و نیز نحوه رسیدگی متفاوتی تراضی نموده و مطابق آن اقدام نمایند.

تبصره ۲: طریقه ابلاغ رأی داوری از طریق ارسال با پست سفارشی است.

ماده ۱۶ . نسخ قرارداد
این قرارداد در ۱۶ ماده و تبصره‌های آن در شهر تهران مابین شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان و توسعه‌دهنده منعقد و لازم‌الاتباع گردید و جز در موارد مصرح در این قرارداد یا قانون غیرقابل فسخ است.

قرارداد اجاره فضای تبلیغات در جست‌و‌جوی بازار

زمان خواندن 1 دقیقه

ماده ۱. طرفین قرارداد

ماده ۲. تعاریف
2.1. کافه‌بازار: اپلیکیشن کافه‌بازار که از طریق وب‌سایت Cafebazaar.ir قابل نصب بر روی گوشی‌های همراه اندروید است.

2.2. سفارش‌دهنده: طرف این قرارداد است که قبلاً به موجب قرارداد عرضه برنامه و محتوای دیجیتالی، تحت عنوان توسعه‌دهنده، برنامه متعلق به خود را برای استفاده کاربران در کافه‌بازار عرضه کرده است.

2.3. بخش جست و جو: بخشی در کافه‌بازار است که در آن می‌توان جستار را جست ‌و جو کرد و کافه‌بازار برای آن جستار، نتایجی از برنامه‌ها را ارائه می‌کند.

2.4. جستار: واژه یا واژگانی که توسط سفارش‌دهنده انتخاب شده تا در صورت جست و جوی آن واژه یا واژگان توسط کاربر، محتوای دیجیتالی نیز نمایش داده شود.

2.5. برنامه: منظور نرم‌افزار و برنامه متعلق به سفارش‌دهنده است که نمایش محتوای دیجیتالی مرتبط با آن، سفارش داده شده است.

2.6. محتوای دیجیتالی: منظور محتوایی است که توسط سفارش‌دهنده به منظور نمایش در بخش جست و جوی کافه‌بازار مطابق با مفاد و شرایط این قرارداد انتخاب و سفارش داده می‌شود.

2.7. کمپین: منظور عنوانی است که سفارش‌دهنده برای سفارش خود انتخاب می‌نماید و ذیل آن ویژگی‌های سفارش، بودجه قابل تخصیص و مبلغ پیشنهادی به ازای هر رویداد را تعیین می‌نماید.

2.8. رویداد: منظور اقدامی است که توسط کاربر در نتیجه نمایش محتوای دیجیتالی، انجام می‌شود که در این قرارداد به “نصب برنامه” اطلاق می‌گردد.

2.9. نصب برنامه: منظور انتخاب گزینه نصب برنامه توسط کاربر است صرف‌نظر از اینکه نصب برنامه محقق گردد.

تبصره: در صورتی‌که با انتخاب گزینه نصب برنامه، نصب برنامه محقق نگردد، انتخاب یا انتخاب‌های مجدد نصب برنامه توسط کاربر یکسان، نصب برنامه تلقی نمی‌گردد.

2.10. برنامه ثالث : (Third Party App) برنامه‌ای است که توسط سفارش‌دهنده برای بررسی و ارزیابی محقق شدن رویداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2.11. کاربر: فردی است که با جست و جو در کافه‌بازار، مخاطب محتوای دیجیتالی قرار می‌گیرد.

2.12. حساب کاربری:حسابی است که با اختصاص نام و رمز عبور به سفارش‌دهنده تعلق گرفته است و سفارش‌دهنده توسط آن به پنل توسعه‌دهنده دسترسی خواهد داشت.

2.13. تقلب: هرگونه اقدامی که سفارش‌دهنده جهت به دست آوردن نصب غیرواقعی برنامه انجام دهد. منظور از نصب غیرواقعی، نصب برنامه توسط ربات یا هر موجودی که هویت انسانی ندارد، است.

۲.۱۴. معیارهای کیفی نمایش محتوای دیجیتال در بخش جست و جو ( به اختصار «معیارها»): از جمله معیارهای کیفی نمایش محتوای دیجیتال، مرتبط بودن برنامه و محتوای دیجیتالی با جستار یا جستارها و تعداد کاربرانی که جستار یا جستارها را در ارتباط با برنامه یا برنامه‌های مشابه جست و جو می‌کنند (اقبال کاربران) است. بازار می‌تواند هر زمان، معیارهای مذکور را تغییر داده یا تعداد آن‌ها را افزایش دهد.

ماده ۳ .مدت قرارداد
قرارداد حاضر، به مدت یک سال از تاریخ امضای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورت عدم فسخ، به طور خودکار و به صورت سالانه تمدید خواهد شد.

ماده ۴.موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از اجاره فضای تبلیغاتی به صورت نمایش محتوای دیجیتالی متعلق به برنامه در بخش جست و جوی کافه‌بازار مطابق با مفاد و شرایط این قرارداد و درخواست سفارش‌دهنده.

تبصره: با توجه به اینکه ماهیت این قرارداد مبتنی بر رقابت بین سفارش‌دهندگان است و محتوای دیجیتالی‌ای که همواره با قوانین، معیارها و مفاد و شرایط این قرارداد مطابقت دارد، نمایش داده می‌شود لذا بازار هر زمان در طول مدت قرارداد، می‌تواند با استناد به عدم مطابقت نمایش محتوای دیجیتالی با قوانین یا معیارها یا سایر مفاد و شرایط این قرارداد، نمایش محتوای دیجیتالی موضوع این قرارداد را معلق نماید.

ماده ۵.مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
5.1. مبلغ قرارداد به ازای هر رویداد تعیین می‌گردد.

5.2. سفارش‌دهنده برای سفارش هر کمپین مبلغی را تحت عنوان “بودجه” تعیین و معادل آن را در حساب کاربری خود، به حساب بازار واریز نموده و مبلغ پیشنهادی خود را به ازای هر رویداد اعلام می‌نماید.

5.3. بازار از میان مبالغ پیشنهادی که کمتر از هفت‌هزار و پانصد ریال نیستند، مبلغی را که یک مرتبه کمتر از بیشترین مبلغ پیشنهادی است به عنوان مبلغ قرارداد به ازای هر رویداد به پیشنهاد دهنده‌ی بیشترین مبلغ، اعلام می‌کند و همین مبلغ ملاک پرداخت‌های این قرارداد خواهد بود.

5.4. بازار مبلغ قرارداد را به ازای هر رویداد از بودجه کسر می‌نماید.

5.5. سفارش‌دهنده می‌تواند در صورتی‌که مبلغی از بودجه، مازاد بر مبلغ قابل پرداخت به ازای سفارش، باقی مانده باشد نسبت به استرداد آن صرفاً در آخرین روز هر ماه اقدام نماید. بازار همواره حق ممانعت از استرداد بودجه را از ابتدای هر ماه تا آخرین روز هر ماه برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

5.6. بازار می‌تواند هر زمان که به تشخیص بازار، بودجه برای پرداخت مبالغ آتی قرارداد کافی نباشد، نمایش محتوای دیجیتالی را معلق یا متوقف نماید.

5.7. براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، بازار ۹ درصد از مبلغ قرارداد را به منظور پرداخت به مراجع ذی‌ربط، علاوه بر مبلغ قرارداد، از بودجه کسر می‌نماید، بدیهی است که در صورت تغییر نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال‌های آتی، نرخ مذکور مطابق با قوانین جدیدالتصویب از بودجه کسر خواهد شد.

5.8. معیار محاسبه تعداد رویدادها و کسر مبلغ قرارداد از بودجه، آماری است که توسط بازار به سفارش‌دهنده ارائه می‌شود. سفارش‌دهنده می‌تواند مدارک حاکی از محاسبه نادرست تعداد رویدادها یا متقلبانه بودن رویدادها را که از طریق برنامه ثالث تحصیل نموده است به بازار ارائه نماید. بازار پس از بررسی این مدارک، به نحو مقتضی و صلاحدید خود تصمیم خواهد گرفت.

5.9. با توجه به اینکه اجاره فضای تبلیغاتی مشمول مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشد لذا هیچگونه کسورات بیمه به قرارداد حاضر تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۶.حقوق و تعهدات بازار
6.1. بازار پس از بررسی درخواست سفارش‌دهنده، در صورت مطابقت نمایش محتوای دیجیتالی با قوانین موضوعه کشور، قوانین انتشار برنامه‌ها، معیارها و سایر مفاد و شرایط این قرارداد از جمله ماده ۵ قرارداد، محتوای دیجیتالی را در بخش جست و جوی کافه‌بازار مطابق با شرایط ذیل نمایش خواهد داد:

6.1.1. همواره اولویت نمایش با محتوایی است که که با قوانین، معیارها و مفاد و شرایط این قرارداد مطابقت دارد.

6.1.2. در صورتی‌که کاربر دقیقاً جستار یا جستارهای تعیین شده ذیل کمپین را در بخش جست و جو وارد نماید، محتوای دیجیتالی نمایش داده می‌شود.

تبصره ۱: میزان نمایش محتوای دیجیتالی برای کاربران براساس معیارهای کیفی و اقبال کاربران تعیین می‌شود لذا مطابقت نمایش محتوای دیجیتالی با مفاد و شرایط این قرارداد لزوماً متضمن تعهد به نمایش محتوای دیجیتال برای صد در صد کاربران نیست.

تبصره ۲: مفاد قوانین انتشار برنامه‌ها جزء پیوسته و جدایی‌ناپذیر این قرارداد است به نحوی که پذیرش این قرارداد توسط سفارش‌دهنده به منزله تعهد به مفاد قوانین انتشار برنامه است.

6.2. بازار تعهدی به حصول نتیجه یا نتایج مورد نظر سفارش‌دهنده ندارد لذا سفارش‌دهنده با پذیرش این قرارداد، شخصاً مسئولیت عدم‌انتفاع مطلوب از موضوع این قرارداد یا ورود لطمه به اعتبار و شهرت خود را بر عهده خواهد داشت.

6.3. بازار می‌تواند پس از موافقت سفارش‌دهنده، نسبت به افزودن قابلیت یا قابلیت‌های جدید به کمپین سفارش‌دهنده به صورت آزمایشی اقدام نماید. سفارش‌دهنده متعهد است مادامی‌که قابلیت یا قابلیت‌های جدید توسط بازار از صورت آزمایشی خارج و به عموم معرفی نشده است، آن‌ها را به عنوان “اطلاعات محرمانه” حفظ نماید،در غیر این صورت مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض بازار است و بازار حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری را حتی پس از انقضای مدت این قرارداد برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

ماده ۷ .حقوق و تعهدات سفارش‌دهنده
7.1. سفارش‌دهنده تأیید و تصدیق می‌نماید که مالک کلیه حقوق مادی و معنوی مرتبط با برنامه یا دارای مجوز قانونی بهره‌برداری از حقوق مادی و معنوی مرتبط با برنامه است و برنامه، نمایش محتوای دیجیتالی و کسب و کار وی متضمن نقض حقوق مادی و معنوی اشخاص ثالث یا در تعارض با موازین و مقررات قانونی و تعهدات قراردادی دیگر وی نبوده و متعهد است بازار را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، دعوای حقوقی و شکایت کیفری اشخاص ثالث، مراجع ذی‌ربط و طرف‌های قراردادی خود مصون نگه دارد. در هر حال کلیه مسئولیت‌های قانونی اعم از حقوقی و کیفری و قراردادی ناشی از نمایش محتوای دیجیتال برعهده سفارش‌دهنده است.

7.2. سفارش‌دهنده متعهد است قرارداد حاضر، کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک، داده‌ها، مکاتبات اعم از شفاهی و کتبی، طرح‌ها، گزارشات و به طور کلی هرگونه اطلاعات و آمارهای مرتبط با نمایش محتوای دیجیتالی صرف‌نظر از فرم فیزیکی یا غیرفیزیکی آن‌ها و همچنین صرف‌نظر از اینکه موارد مذکور دارای مهر محرمانه باشند و یا نباشند (“اطلاعات محرمانه”) را که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم در اثر اجرای این قرارداد از آن‌ها مطلع شده و یا به هر نحوی از انحاء بدان‌ها دسترسی پیدا کرده است، کاملاً محرمانه حفظ نموده و از استفاده و افشای آن‌ها از جمله بدون قید محدودیت در راستای منافع خود و اشخاص ثالث خودداری نماید، در غیر این صورت مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض بازار است و بازار حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری را حتی پس از انقضای مدت این قرارداد برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

ماده ۸. امنیت اطلاعات
یکی از اولویت‌های اصلی بازار محافظت از داده‌ها و اطلاعات سفارش‌دهندگان و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به این اطلاعات است. علی رغم تمام رویه‌های ایمنی که بازار مطابق با قانون به هنگام انجام موضوع قرارداد اتخاذ کرده است، سفارش‌دهنده تأیید و تصدیق می‌نماید که بازار مسئولیتی در قبال نقص و عدم‌کارایی تدابیر امنیتی و فناوری‌های مرتبط نخواهد داشت. بنابراین مقتضی است سفارش‌دهنده:

-از اطلاعات حساب کاربری خود محافظت کرده و آن‌ها را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.
-رمز عبوری را انتخاب نماید که حتی‌الامکان برای دیگران غیرقابل حدس باشد.
-پیش از واگذاری پست الکترونیکی (ایمیل)، شماره‌تلفن و سایر طرق ارتباطی که با آن حساب کاربری ایجاد شده است، هرگونه تغییر در مالکیت را به بازار اطلاع دهد. در غیر اینصورت و در موارد دسترسی اشخاص ثالث (از جمله و بدون قید محدودیت نماینده یا نمایندگان سفارش‌دهنده) به رمز عبور سفارش‌دهنده، تمامی مسئولیت هرگونه استفاده یا سوءاستفاده از حساب کاربری سفارش‌دهنده به عهدۀ شخص سفارش‌دهنده است و بازار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

ماده ۹.پشتیبانی
سفارش‌دهنده می‌تواند مشکلات و مسائل فنی مرتبط با موضوع این قرارداد را از طریق نشانی الکترونیکی ذیل مطرح نماید و بازار به نحو مقتضی در این خصوص، پاسخگو خواهد بود.

نشانی الکترونیکی: info@cafebazaar.ir

ماده ۱۰ .فورس‌ماژور
10.1. فورس‌ماژور عبارت است از وقوع هرگونه حادثه خارجي غيرقابل کنترل، غيرقابل دفع و غيرقابل پيش‌بيني که مستند به عمل هيچ‌يک از طرفين قرارداد نباشد از جمله بدون قید محدودیت مشکلات مربوط به سرور و زیرساخت، قطعی و اختلال در اینترنت و خدمات انفورماتیک کشور و یا اختلالات و خسارات ناشی از نقص فناوری‌های امنیتی، سيل، زلزله، آتش‌سوزي، جنگ و ديگر حوادث طبيعي خارج از کنترل که موجب توقف در اجراي قرارداد گردد یا انجام موضوع قرارداد را به تأخير اندازد. در حالت فورس‌ماژور هيچ ‌ يک از طرفين حق هيچگونه ادعايي نسبت به يکديگر نخواهند داشت.

10.2. چنانچه مدت فورس‌ماژور از يک سوم مدت قرارداد حاضر بيشتر شود و یا اجرای قرارداد را به طور کلی غیرممکن سازد، هريک از طرفين مي‌تواند قرارداد را فسخ نمايد.

ماده ۱۱. جبران خسارات
چنانچه سفارش‌دهنده به تشخیص بازار مرتکب نقض تعهدات خود به موجب این قرارداد شده یا خلاف اظهارات و تأییدات سفارش‌دهنده مشخص گردد یا در هر زمانی مشخص گردد سفارش‌دهنده به نحو مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب تقلب شده است، سفارش‌دهنده مکلف به جبران خسارات وارده طبق نظر غیرقابل اعتراض بازار است و بازار حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری را حتی پس از انقضای مدت این قرارداد برای خود محفوظ نگه می‌دارد. هرگونه اعتراضی از سوی سفارش‌دهنده در این خصوص یا در خصوص سایر موارد مندرج در این قرارداد، بی‌اثر خواهد بود.

ماده ۱۲. تعلیق و توقف نمایش محتوای دیجیتالی و ویرایش سفارش
12.1. سفارش‌دهنده با پذیرش این قرارداد تأیید و تصدیق می‌نماید که بازار می‌تواند هر زمان حسب صلاحدید خود، به هر دلیلی از جمله بدون قید انحصار در موارد ذیل این بند، نمایش محتوای دیجیتالی را معلق یا به طور کلی متوقف نماید و سفارش‌دهنده حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. بدیهی است کلیه حقوق و تعهدات طرفین به موجب این قرارداد تا تاریخ تعلیق یا توقف به قوت خود باقی است.

12.1.1. اتمام یا عدم‌تکافوی بودجه سفارش‌دهنده.

12.1.2. دریافت پیشنهاد مبلغ بالاتر مطابق با مفاد و شرایط این قرارداد.

12.1.3. مغایرت نمایش محتوای دیجیتالی با قوانین و مقررات موضوعه کشور یا قوانین انتشار برنامه‌ها یا معیارهای کیفی نمایش محتوای دیجیتال در بخش جست و جو.

12.1.4. نقض هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد.

تبصره: تعلیق یا توقف نمایش محتوای دیجیتالی به منزله انصراف بازار از مطالبه خسارات و حسب مورد اقامه دعوای حقوقی یا کیفری و سایر حقوق به موجب قانون و این قرارداد نبوده و امکان مطالبه کلیه خسارات وارده به بازار به قوت خود باقی است.

12.2. سفارش‌دهنده می‌تواند هر زمان نسبت به ویرایش کمپین (حذف و اضافه جستار و تغییر مبلغ پیشنهادی برای هر جستار) و یا حذف کمپین از طریق حساب کاربری اقدام نماید.

ماده ۱۳ . تغییرات و اصلاحات
بازار مخیر است هر زمان حسب صلاحدید خود، نسبت به هرگونه اصلاح یا تغییر در مفاد این قرارداد اقدام نموده و از طریق حساب کاربری به اطلاع سفارش‌دهنده برساند. مادامی‌که سفارش‌دهنده موافقت خود را با اصلاحات یا تغییرات اعلام ننماید، بازار می‌تواند نمایش محتوای دیجیتالی و دسترسی سفارش‌دهنده به امکانات ویرایش یا افزودن کمپین را متوقف نماید. در این صورت سفارش‌دهنده صرفاً امکان دسترسی به گزارش‌های کمپین‌های گذشته و موجود خود را خواهد داشت.

ماده ۱۴ . اقامتگاه قانونی و مکاتبات
اقامتگاه قانوني و سایر راه‌های ارتباطی (اعم از آدرس ایمیل و غیره) همان است كه در مواد ۱ و ۹ قرارداد درج گردیده است. در صورتي‌كه سفارش‌دهنده محل قانوني و یا سایر مشخصات خود را تغيير دهد، بايد تغییر یا تغییرات به‌عمل آمده را فوراً به بازار اطلاع دهد و تا وقتي‌كه تغییر یا تغییرات به‌عمل آمده به بازار اعلام نشده است، کلیه مكاتبات صرف‌نظر از نوع آن‌ها به نشاني قبلي (اعم از پستی، ایمیلی و غیره) ارسال و دريافت شده تلقي مي‌گردد، مگر در مواردی که قوانین لازم‌الاجراء صرفاً روش یا روش‌های معینی را مجاز دانسته باشند.

ماده ۱۵. حل و فصل اختلافات
کلیه ‌ی اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن در ابتدا از طریق صلح و سازش فصل خواهد شد. چنانچه اختلافات مزبور ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اعلامیه ‌ی حدوث اختلاف از این طریق حل و فصل نگردد این امر به مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارجاع می‌گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک نفر داور بصورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم‌الاجرا است.

تبصره ۱: طرفین می‌توانند در هر زمان با تنظیم الحاقیه و یا متمم نسبت به تعیین داور، مرجع داوری و نیز نحوه رسیدگی متفاوتی تراضی نموده و مطابق آن اقدام نمایند.

تبصره ۲: طریقه ابلاغ رأی داوری از طریق ارسال با پست سفارشی است.

ماده ۱۶ . نسخ قرارداد
این قرارداد در ۱۶ ماده و تبصره‌های آن در شهر تهران مابین شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان و توسعه‌دهنده منعقد و لازم‌الاتباع گردید و جز در موارد مصرح در این قرارداد یا قانون غیرقابل فسخ است.

پشتیبانی مشتریان