مفاهیم تبلیغات در گشت و گذار

|
آکادمی

مفهوم تبلیغات در گشت و گذار 

از زمستان ۹۷ تبلیغات در جستجوی بازار آغاز به کار کرد و مسیر جدیدی در جذب هدفمند کاربران براساس جستجو طراحی شد. از زمستان ۹۸ تبلیغات در گشت و گذار به پنل بازار اضافه شد و افراد می‌توانند علاوه بر استفاده از تبلیغات در جستجو، از سرویس تبلیغاتی ساده‌تر گشت و گذار نیز استفاده کنند. تبلیغات در گشت و گذار بازار تبلیغ برنامه را در ردیف پیشنهادهای بیشتر صفحه جزییات برنامه مقابل تگ آگهی نمایش می دهد. در ادامه با جزییات طراحی کمپین، نحوه انتخاب در مزایده، مفهوم قیمت هر نصب و هدفگذاری کاربران آشنا می‌شوید.

طراحی کمپین

برای ساخت کمپین تبلیغات در گشت‌وگذار بازار بودجه کمپین، بازه زمانی کمپین، حداکثر بودجه روزانه، قیمت هر نصب و هدف‌گذاری کاربران را وارد کنید. پس از ثبت اطلاعات در پنل، پیشنهاد افراد به مزایده گذاشته می‌شود و در صورت برنده شدن، تبلیغ در صفحات جزییات برنامه بازار (App Details) که تعداد آن‌ها روزانه به پانزده میلیون می‌رسد، نمایش داده می‌شود.

قیمت هر نصب 

افراد برای قیمت هر نصب (CPI) مبلغی مشخص می کنند که به ازای هر نصب کامل برنامه، این مبلغ از بودجه روزانه کسر می‌شود. در تبلیغات در جستجو که به صورت مزایده قیمت دوم برگزار می‌شود، معمولا افراد مبلغ کمتری را نسبت به پیشنهاد اولیه CPI پرداخت می‌کنند. اما در تبلیغات در گشت و گذار به ازای هر نصب کامل، مبلغ دقیق CPI را از بودجه افراد کسر می کند. علاوه بر این، اگر به دلایلی مانند قیمت هر نصب و یا احتمال نصب برنامه، بازار نتواند تعداد نصب مورد نظر را تامین کند، هزینه در پایان کمپین به بودجه کل بازمی‌گردد.

انتخاب در مزایده

بازار در هر صفحه جزییات برنامه ، ده برنامه در ردیف پیشنهادهای بیشتر با تگ آگهی را به کاربران نمایش می دهد. برای حفظ کیفیت تجربه کاربر و افزایش اثرگذاری تبلیغات، تلاش می‌کنیم تا به کاربر نتایجی با بالاترین احتمال نصب را نمایش دهیم. پس علاوه بر عدد قیمت نصب؛ تخمینی که از احتمال نصب برنامه در اثر نمایش تبلیغ داریم نیز به عنوان عامل موثر در مزایده حساب می‌شود. این احتمال بر اساس عوامل زیر در قالب عددی محاسبه شده که این عدد در کنار پیشنهاد قیمت نصب، امتیاز شرکت‌کننده در مزایده را تعیین می کند:

  • الگوریتم‌های محصول و با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ارتباط برنامه با صفحه‌هایی که جایگاه تبلیغاتی در آن قرار دارد
  • محبوبیت برنامه از نظر میزان نصب در بازار
  • کیفیت برنامه
  • ترجیحات و علاقمندی کاربر
ساخت کمپین تبلیغات در گشت و گذار بازار

مفهوم تبلیغات در گشت و گذار 

از زمستان ۹۷ تبلیغات در جستجوی بازار آغاز به کار کرد و مسیر جدیدی در جذب هدفمند کاربران براساس جستجو طراحی شد. از زمستان ۹۸ تبلیغات در گشت و گذار به پنل بازار اضافه شد و افراد می‌توانند علاوه بر استفاده از تبلیغات در جستجو، از سرویس تبلیغاتی ساده‌تر گشت و گذار نیز استفاده کنند. تبلیغات در گشت و گذار بازار تبلیغ برنامه را در ردیف پیشنهادهای بیشتر صفحه جزییات برنامه مقابل تگ آگهی نمایش می دهد. در ادامه با جزییات طراحی کمپین، نحوه انتخاب در مزایده، مفهوم قیمت هر نصب و هدفگذاری کاربران آشنا می‌شوید.

طراحی کمپین

برای ساخت کمپین تبلیغات در گشت‌وگذار بازار بودجه کمپین، بازه زمانی کمپین، حداکثر بودجه روزانه، قیمت هر نصب و هدف‌گذاری کاربران را وارد کنید. پس از ثبت اطلاعات در پنل، پیشنهاد افراد به مزایده گذاشته می‌شود و در صورت برنده شدن، تبلیغ در صفحات جزییات برنامه بازار (App Details) که تعداد آن‌ها روزانه به پانزده میلیون می‌رسد، نمایش داده می‌شود.

قیمت هر نصب 

افراد برای قیمت هر نصب (CPI) مبلغی مشخص می کنند که به ازای هر نصب کامل برنامه، این مبلغ از بودجه روزانه کسر می‌شود. در تبلیغات در جستجو که به صورت مزایده قیمت دوم برگزار می‌شود، معمولا افراد مبلغ کمتری را نسبت به پیشنهاد اولیه CPI پرداخت می‌کنند. اما در تبلیغات در گشت و گذار به ازای هر نصب کامل، مبلغ دقیق CPI را از بودجه افراد کسر می کند. علاوه بر این، اگر به دلایلی مانند قیمت هر نصب و یا احتمال نصب برنامه، بازار نتواند تعداد نصب مورد نظر را تامین کند، هزینه در پایان کمپین به بودجه کل بازمی‌گردد.

انتخاب در مزایده

بازار در هر صفحه جزییات برنامه ، ده برنامه در ردیف پیشنهادهای بیشتر با تگ آگهی را به کاربران نمایش می دهد. برای حفظ کیفیت تجربه کاربر و افزایش اثرگذاری تبلیغات، تلاش می‌کنیم تا به کاربر نتایجی با بالاترین احتمال نصب را نمایش دهیم. پس علاوه بر عدد قیمت نصب؛ تخمینی که از احتمال نصب برنامه در اثر نمایش تبلیغ داریم نیز به عنوان عامل موثر در مزایده حساب می‌شود. این احتمال بر اساس عوامل زیر در قالب عددی محاسبه شده که این عدد در کنار پیشنهاد قیمت نصب، امتیاز شرکت‌کننده در مزایده را تعیین می کند:

  • الگوریتم‌های محصول و با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ارتباط برنامه با صفحه‌هایی که جایگاه تبلیغاتی در آن قرار دارد
  • محبوبیت برنامه از نظر میزان نصب در بازار
  • کیفیت برنامه
  • ترجیحات و علاقمندی کاربر
ساخت کمپین تبلیغات در گشت و گذار بازار