• تبلیغات در جستجو

  تبلیغات در جستجو ی بازار فرصتی فراهم می‌کند تا برنامه و بازی توسعه دهندگان بازار در اولین نتیجه جستجو به کاربران بازار نمایش داده شود.

  مشاهده
 • تبلیغات در گشت و گذار

  در تبلیغات در گشت و گذار بازار نصب برنامه و بازی توسعه دهندگان بازار در یکی از ردیف‌های صفحه جزییات برنامه به نام پیشنهادهای بیشتر به کاربران بازار پیشنهاد می‌شود.

  مشاهده
 • تبلیغات هوشمند

  تبلیغات هوشمند یا تبلیغات بیسیک بازار مانند متخصص مارکتینگ عمل می‌کند و با سرویسی ساده، سریع و تماما اتوماتیک، کمپین‌های تبلیغاتی را به نتایج بهینه می‌رساند.

  مشاهده

آخرین مستندات

 • مفاهیم تبلیغات در گشت و گذار

  مشاهده
 • پنل تبلیغات در گشت و گذار

  مشاهده
 • مفهوم تبلیغات در جستجو

  مشاهده
 • مزایده قیمت دوم تبلیغات در جستجو

  مشاهده
 • پرداخت تبلیغات در جستجو

  مشاهده
 • مدیریت کلیدواژه تبلیغات در جستجو

  مشاهده
 • مچ تایپ تبلیغات در جستجو

  مشاهده
 • نتیجه کمپین تبلیغات در جستجو

  مشاهده
 • همگام‌سازی با ترکر تبلیغات در جستجو

  مشاهده
 • قوانین نمایش آگهی تبلیغات در جستجو

  مشاهده
 • مفهوم تبلیغات هوشمند بازار

  مشاهده

نیاز به مشاوره دارید؟

روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

ثبت درخواست مشاوره