آکادمی تبلیغات بازار

لطفا صبر کنید
  • تبلیغات جستجو

   تبلیغات جستجوی بازار فرصتی فراهم می‌کند تا برنامه و بازی توسعه‌دهندگان بازار در اولین نتیجه جستجو برای کاربران بازار نمایش داده شود.

   مشاهده
  • تبلیغات گشت‌وگذار

   در تبلیغات گشت‌وگذار نصب برنامه و بازی شما در یکی از ردیف‌های صفحه جزییات برنامه به‌نام پیشنهادهای بیشتر به کاربران بازار پیشنهاد می‌شود.

   مشاهده
  • تبلیغات هوشمند

   تبلیغات هوشمند بازار مانند متخصص مارکتینگ عمل می‌کند و با سرویسی ساده، سریع و تماما اتوماتیک، کمپین‌های تبلیغاتی را به نتایج بهینه می‌رساند.

   مشاهده

  آخرین مستندات

  • مفاهیم تبلیغات گشت‌وگذار

   با 0 بخش زیر مجموعه

   مشاهده
  • پنل تبلیغات گشت‌وگذار

   با 0 بخش زیر مجموعه

   مشاهده
  • مفهوم تبلیغات جستجو

   با 0 بخش زیر مجموعه

   مشاهده
  • مزایده قیمت دوم تبلیغات جستجو

   با 0 بخش زیر مجموعه

   مشاهده
  • مراحل پرداخت تبلیغات جستجو

   با 0 بخش زیر مجموعه

   مشاهده
  • مدیریت کلیدواژه در تبلیغات جستجو

   با 0 بخش زیر مجموعه

   مشاهده
  • انواع مچ تایپ در تبلیغات جستجو

   با 0 بخش زیر مجموعه

   مشاهده
  • نتیجه کمپین تبلیغات جستجو

   با 0 بخش زیر مجموعه

   مشاهده
  • همگام‌سازی با ترکر تبلیغات جستجو

   با 0 بخش زیر مجموعه

   مشاهده
  • قوانین نمایش آگهی تبلیغات جستجو

   با 0 بخش زیر مجموعه

   مشاهده
  • مفهوم تبلیغات هوشمند بازار

   با 0 بخش زیر مجموعه

   مشاهده

  نیاز به مشاوره دارید؟

  روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

  ثبت درخواست مشاوره