تبلیغات در جستجو

تعداد زیادی از نصب‌های برنامه‌ها در بازار با استفاده از جستجوی کاربران انجام می‌شود. بازار نیز بر اساس رفتار کاربر سعی می‌کند تا برنامه‌های مرتبط به این کلیدواژه‌ها را به نمایش بگذارد. تبلیغات در جستجو کمک می‌کند تا جستجوهای مرتبط با برنامه‌ خود را شناسایی کرده و برنامه خود را در صدر لیست جستجوها به نمایش بگذارید تا در نتیجه این اتفاق، نصب‌های مرتبط و با کیفیت برای برنامه به دست آورید.
نکته حائز اهمیت در مورد تبلیغات در جستجو این است که کاربران معمولا نه با جستجوی نام دقیق برنامه بلکه با جستجوی کلیدواژه‌های مرتبط با برنامه‌ای که به دنبال آن هستند اپلیکیشن‌های جدید را پیدا می‌کنند. مثلا اگر کاربری به دنبال نصب یک برنامه تاکسی اینترنتی است، نه فقط نام برند بلکه از کلیدواژه‌هایی ماند تاکسی آنلاین، تاکسی، حمل و نقل، نام برندهای معروف و مواردی مشابه برای پیدا کردن برنامه مورد نیاز خود استفاده خواهد کرد.