مستندات تبلیغات در گشت و گذار

در این نوع از تبلیغات در بازار، انتخاب این که تبلیغ در چه جایی نمایش داده شود بر عهده هوش مصنوعی بازار خواهد بود. این هوش مصنوعی کمک خواهد کرد تا برنامه شما برای گرفتن بهترین نتیجه در بهترین محل ممکن به نمایش گذاشته شود. برای مثال اگر برنامه شما یک بازی است، هوش مصنوعی بازار برای گرفتن نتیجه بهتر بازی شما را در صفحه جزئیات بازی‌های دیگر نمایش خواهد داد و اگر در حال تبلیغ فروشگاه آنلاین خود با استفاده از سرویس تبلیغات در گشت و گذار بازار هستید هم برنامه شما در صفحه جزئیات سایر فروشگاه‌های آنلاین و خدمات آنلاین مرتبط به نمایش گذاشته خواهد شد.