معرفی تبلیغات هوشمند

|
آکادمی
نیاز به مشاوره دارید؟
روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

تبلیغات هوشمند،‌ یکی از محصولات تبلیغاتی بازار است. این محصول ساده، سریع و تماما خودکار و هوشمند، تجربه توسعه‌دهندگان را از افزایش نصب باکیفیت برنامه، افزایش درآمد و بازگشت سرمایه خود،‌به کلی دگرگون می‌کند.

سرویس هوشمند،‌ با استفاده از آخرین متدهای هوش مصنوعی، برای تیم شما مثل یک متخصص مارکتینگ تمام عیار عمل می‌کند. این سرویس بهترین جایگاه‌های تبلیغاتی را براساس بودجه و CPI تبلیغ‌دهنده بر مرتبط‌ترین کوئری‌هایی که کاربران بازار جستجو می‌کنند، شناسایی می‌کند و با شرکت دادن جایگاه‌ها در مرتبط‌ترین مزایده‌ها نصب باکیفیت برنامه را افزایش می‌دهد.

این سرویس تبلیغاتی بازار، کاملا اتوماتیک عمل می‌کند و برنامه‌ریزی، پیشنهاد و بهینه‌سازی کلیدواژه‌ها و قیمت آن‌ها را به صورت خودکار و با استفاده از هوش مصنوعی پیش می‌برد. البته که تمام ابزارهای شناخت و بررسی کلیدواژه‌ها و تعیین قیمت برای تبلیغات پیشرفته‌، در همان پنل تبلیغات جستجوی بازار موجود است؛ اما با سرویس هوشمند،‌ تنها کاری که لازم است انجام دهید، تعیین و بودجه و مبلغ مورد نظر است تا ادامه کار تبلیغات تمام و کمال توسط ابزار تبلیغات هوشمند انجام شود.

چرا تبلیغات هوشمند؟

  • صرفه‌جویی در زمان و هزینه 
  • جذب تعداد نصب دلخواه تبلیغ‌دهندگان
  • افزایش نصب باکیفیت با ارائه آگهی برنامه به مرتبط‌ترین کاربران
  •  عدم نیاز به یادگیری مفاهیم پیچیده تبلیغات

بیشتر بخوانید:

تبلیغات هوشمند یا بیسیک کافه بازار

تبلیغات هوشمند،‌ یکی از محصولات تبلیغاتی بازار است. این محصول ساده، سریع و تماما خودکار و هوشمند، تجربه توسعه‌دهندگان را از افزایش نصب باکیفیت برنامه، افزایش درآمد و بازگشت سرمایه خود،‌به کلی دگرگون می‌کند.

سرویس هوشمند،‌ با استفاده از آخرین متدهای هوش مصنوعی، برای تیم شما مثل یک متخصص مارکتینگ تمام عیار عمل می‌کند. این سرویس بهترین جایگاه‌های تبلیغاتی را براساس بودجه و CPI تبلیغ‌دهنده بر مرتبط‌ترین کوئری‌هایی که کاربران بازار جستجو می‌کنند، شناسایی می‌کند و با شرکت دادن جایگاه‌ها در مرتبط‌ترین مزایده‌ها نصب باکیفیت برنامه را افزایش می‌دهد.

این سرویس تبلیغاتی بازار، کاملا اتوماتیک عمل می‌کند و برنامه‌ریزی، پیشنهاد و بهینه‌سازی کلیدواژه‌ها و قیمت آن‌ها را به صورت خودکار و با استفاده از هوش مصنوعی پیش می‌برد. البته که تمام ابزارهای شناخت و بررسی کلیدواژه‌ها و تعیین قیمت برای تبلیغات پیشرفته‌، در همان پنل تبلیغات جستجوی بازار موجود است؛ اما با سرویس هوشمند،‌ تنها کاری که لازم است انجام دهید، تعیین و بودجه و مبلغ مورد نظر است تا ادامه کار تبلیغات تمام و کمال توسط ابزار تبلیغات هوشمند انجام شود.

چرا تبلیغات هوشمند؟

  • صرفه‌جویی در زمان و هزینه 
  • جذب تعداد نصب دلخواه تبلیغ‌دهندگان
  • افزایش نصب باکیفیت با ارائه آگهی برنامه به مرتبط‌ترین کاربران
  •  عدم نیاز به یادگیری مفاهیم پیچیده تبلیغات

بیشتر بخوانید:

تبلیغات هوشمند یا بیسیک کافه بازار