همگام‌سازی با ترکر تبلیغات در جستجو

|
آکادمی

امکان استفاده از انواع ترکر برای توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارهایی که از سرویس‌های تبلیغاتی بازار استفاده می‌کنند وجود دارد. تبلیغ‌دهندگان می‌توانند آماری را که از پنل بازار در مورد کمپین‌های تبلیغاتی خود دریافت می‌کنند با کمک ترکر یا سرویس دیگری صحت‌سنجی کنند.

دلایل اختلاف دیتای ترکرها و پنل بازار

نحوه شمارش تعداد نصب ترکرها با دیتایی که از بازار دریافت می‌کنید تفاوت‌هایی دارد. ممکن است ترکر اولین باری که برنامه باز می‌شود را به عنوان نصب برنامه در نظر بگیرد. اما بازار تکمیل نصب اپ روی دستگاه کاربر را فارغ از اینکه برنامه باز شود یا نشود را تعداد نصب شمارش کند.

اگر ترکر اجاست Adjust اولین نصب از یک کانال را برای یک برنامه ثبت کند، بعد از آن همه اکشن ها را در همان کانال اضافه می‌کند. به تاریخچه فعالیت این برنامه بر یک دیوایس دقت کنید:

در جدول زیر ردیف ۳۱ می‌بینیم کاربر به صورت ارگانیک (بدون دیدن تبلیغ) برنامه را نصب و چهار ماه بعد آن را حذف کرده است. این حذف برای کانال، ارگانیک ثبت شده‌است. در ردیف‌های ۳۳ و ۳۴ دو بار از تبلیغات جستجو آگهی برنامه را باز کرده و بار دوم منجر به نصب مجدد شده‌است. با اینکه ترکر اجاست نصب را کمتر از سه دقیقه پس از کلیک بر تبلیغ نشان می‌دهد، ولی باز هم آن را نصب ارگانیک ثبت کرده است. این عدد در دیتای کمپین بازار نصب از تبلیغات ثبت می‌شود ولی در ترکر نصب ارگانیک ثبت می‌شود.

اختلاف دیگر زمانی پیش می‌آید که ترکر پاک کردن برنامه از دستگاهی را تشخیص نداده باشد و نصب جدید را به عنوان یک session عادی ثبت کند.

در جدول زیر ردیف ۴۱۰ کاربر آگهی تبلیغات جستجو را باز کرده است و ۹ ثانیه بعد بازار یک نصب ثبت کرده است ولی یک دقیقه بعد در ردیف ۴۱۲ که کاربر برنامه نصب شده را باز می‌کند، اجاست یک Session نشان می‌دهد و نه یک Install. برای آشنایی بیشتر با دلایل عدم تطابق دیتا اینجا را بخوانید.

انواع ترکر در تبلیغات جستجو

بازار به همه توسعه‌دهندگانی که از سرویس‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند توصیه می‌کند از ترکر استفاده کنند و با دنبال کردن آمار کمپین‌ها از ترکر و گزارش آنها، به بهبود عملکرد بازار در مدیریت کمپین‌ها کمک کنند. توسعه‌دهندگان می‌توانند برای صحت‌سنجی کمپین‌های تبلیغاتی خود از ترکرهای Metrix، Adtrace، Adjust، Chabok، Avagames، Appmetrica استفاده کنند. برای ثبت ترکر بعد از خرید اشتراک محصول مورد نظر و ساخت کمپین در سرویس ترکر، لینک تولید شده توسط ترکر را هنگام ایجاد کمپین در پیشخان بازار جای‌گذاری کنید. بازار از دریافت بازخوردهای عددی توسعه‌دهندگان استقبال می‌کند.

امکان استفاده از انواع ترکر برای توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارهایی که از سرویس‌های تبلیغاتی بازار استفاده می‌کنند وجود دارد. تبلیغ‌دهندگان می‌توانند آماری را که از پنل بازار در مورد کمپین‌های تبلیغاتی خود دریافت می‌کنند با کمک ترکر یا سرویس دیگری صحت‌سنجی کنند.

دلایل اختلاف دیتای ترکرها و پنل بازار

نحوه شمارش تعداد نصب ترکرها با دیتایی که از بازار دریافت می‌کنید تفاوت‌هایی دارد. ممکن است ترکر اولین باری که برنامه باز می‌شود را به عنوان نصب برنامه در نظر بگیرد. اما بازار تکمیل نصب اپ روی دستگاه کاربر را فارغ از اینکه برنامه باز شود یا نشود را تعداد نصب شمارش کند.

اگر ترکر اجاست Adjust اولین نصب از یک کانال را برای یک برنامه ثبت کند، بعد از آن همه اکشن ها را در همان کانال اضافه می‌کند. به تاریخچه فعالیت این برنامه بر یک دیوایس دقت کنید:

در جدول زیر ردیف ۳۱ می‌بینیم کاربر به صورت ارگانیک (بدون دیدن تبلیغ) برنامه را نصب و چهار ماه بعد آن را حذف کرده است. این حذف برای کانال، ارگانیک ثبت شده‌است. در ردیف‌های ۳۳ و ۳۴ دو بار از تبلیغات جستجو آگهی برنامه را باز کرده و بار دوم منجر به نصب مجدد شده‌است. با اینکه ترکر اجاست نصب را کمتر از سه دقیقه پس از کلیک بر تبلیغ نشان می‌دهد، ولی باز هم آن را نصب ارگانیک ثبت کرده است. این عدد در دیتای کمپین بازار نصب از تبلیغات ثبت می‌شود ولی در ترکر نصب ارگانیک ثبت می‌شود.

اختلاف دیگر زمانی پیش می‌آید که ترکر پاک کردن برنامه از دستگاهی را تشخیص نداده باشد و نصب جدید را به عنوان یک session عادی ثبت کند.

در جدول زیر ردیف ۴۱۰ کاربر آگهی تبلیغات جستجو را باز کرده است و ۹ ثانیه بعد بازار یک نصب ثبت کرده است ولی یک دقیقه بعد در ردیف ۴۱۲ که کاربر برنامه نصب شده را باز می‌کند، اجاست یک Session نشان می‌دهد و نه یک Install. برای آشنایی بیشتر با دلایل عدم تطابق دیتا اینجا را بخوانید.

انواع ترکر در تبلیغات جستجو

بازار به همه توسعه‌دهندگانی که از سرویس‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند توصیه می‌کند از ترکر استفاده کنند و با دنبال کردن آمار کمپین‌ها از ترکر و گزارش آنها، به بهبود عملکرد بازار در مدیریت کمپین‌ها کمک کنند. توسعه‌دهندگان می‌توانند برای صحت‌سنجی کمپین‌های تبلیغاتی خود از ترکرهای Metrix، Adtrace، Adjust، Chabok، Avagames، Appmetrica استفاده کنند. برای ثبت ترکر بعد از خرید اشتراک محصول مورد نظر و ساخت کمپین در سرویس ترکر، لینک تولید شده توسط ترکر را هنگام ایجاد کمپین در پیشخان بازار جای‌گذاری کنید. بازار از دریافت بازخوردهای عددی توسعه‌دهندگان استقبال می‌کند.