تعرفه تبلیغات در جستجو و تبلیغات گشت‌وگذار بازار از ٢٠ تیر تغییر می‌کند

|
اخبار
نیاز به مشاوره دارید؟
روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

تعرفه تبلیغات در جستجوی بازار از ٢٠ تیر ١۴٠١ تغییر می‌کند و پس از آن، برنامه‌ها در سرویس‌های تبلیغات در جستجو و تبلیغات گشت و گذار می‌توانند با حداقل هزینه ۱۵۰۰ تومان در حراجی شرکت کنند. 

همچنین برای حمایت از بازی‌سازان، بازار تعرفه پایین‌تری را برای پیشنهاد قیمت تبلیغات در گشت و گذار در نظر گرفته و بازی‌ها می‌توانند با حداقل هزینه ۷۵۰ تومان از سرویس تبلیغات در گشت‌وگذار بازار استفاده کنند. باید به این نکته توجه داشت که از زمان‌ راه‌اندازی این محصول در دی‌ماه ۱۳۹۷، حداقل پیشنهاد قیمت در سرویس‌های تبلیغات بازار، ثابت و برابر ۷۵۰ تومان بوده و این تغییر، نخستین افزایش قیمتی است که این محصول تجربه می‌کند. افزایش کف قیمت به بازار کمک خواهد کرد کیفیت پلتفرم، هم برای کاربر و هم برای تبلیغ‌دهندگان، حفظ شود.

لازم به ذکر است که کف قیمت در بازار همواره حداقلی است و قیمت‌های نهایی اغلب در رقابت تعیین می‌شود. در اردیبهشت ماه کمتر از ۲۵٪ پیشنهادات قیمت ثبت شده در بازار زیر کف قیمت جدید بوده و احتمالاً بسیاری از مشتریان قبلی، تحت تاثیر کف قیمت جدید قرار نخواهند گرفت و نیازی به بازتعریف کمپین‌های خود نخواهند داشت.

در نهایت سؤال‌های خود در رابطه با تغییرات قیمت این دو سرویس تبلیغات در بازار را می‌توانید از طریق تماس یا ثبت تیکت در پیشخان توسعه‌دهندگان با پشتیبانی توسعه‌دهندگان بازار در میان بگذارید.


تعرفه تبلیغات در جستجوی بازار از ٢٠ تیر ١۴٠١ تغییر می‌کند و پس از آن، برنامه‌ها در سرویس‌های تبلیغات در جستجو و تبلیغات گشت و گذار می‌توانند با حداقل هزینه ۱۵۰۰ تومان در حراجی شرکت کنند. 

همچنین برای حمایت از بازی‌سازان، بازار تعرفه پایین‌تری را برای پیشنهاد قیمت تبلیغات در گشت و گذار در نظر گرفته و بازی‌ها می‌توانند با حداقل هزینه ۷۵۰ تومان از سرویس تبلیغات در گشت‌وگذار بازار استفاده کنند. باید به این نکته توجه داشت که از زمان‌ راه‌اندازی این محصول در دی‌ماه ۱۳۹۷، حداقل پیشنهاد قیمت در سرویس‌های تبلیغات بازار، ثابت و برابر ۷۵۰ تومان بوده و این تغییر، نخستین افزایش قیمتی است که این محصول تجربه می‌کند. افزایش کف قیمت به بازار کمک خواهد کرد کیفیت پلتفرم، هم برای کاربر و هم برای تبلیغ‌دهندگان، حفظ شود.

لازم به ذکر است که کف قیمت در بازار همواره حداقلی است و قیمت‌های نهایی اغلب در رقابت تعیین می‌شود. در اردیبهشت ماه کمتر از ۲۵٪ پیشنهادات قیمت ثبت شده در بازار زیر کف قیمت جدید بوده و احتمالاً بسیاری از مشتریان قبلی، تحت تاثیر کف قیمت جدید قرار نخواهند گرفت و نیازی به بازتعریف کمپین‌های خود نخواهند داشت.

در نهایت سؤال‌های خود در رابطه با تغییرات قیمت این دو سرویس تبلیغات در بازار را می‌توانید از طریق تماس یا ثبت تیکت در پیشخان توسعه‌دهندگان با پشتیبانی توسعه‌دهندگان بازار در میان بگذارید.