معرفی راه‌های همکاری با بازار در ایونت سال ۱۳۹۹

|
اخبار
معرفی راه‌های همکاری با بازار در ایونت سال ۱۳۹۹
نیاز به مشاوره دارید؟
روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

لینک ویدیو:

https://drive.google.com/file/d/1cvMDm9Gcfwm-9aiLv1r-zVJ_GhZvpWnY/view

محمدرضا تشکری، مدیر پارتنرشیپ و فروش بازار:

یکی از راه‌هایی که برای همکاری با بازار وجود دارد استفاده از مشاوره‌هایی است که کمپین منجرهای مستقر در بازار ارائه می‌دهند. آن‌ها با کمک‌گرفتن از اطلاعات و شناختی که از مخاطبان بازار دارند، می‌توانند کمک شایانی را به بهینه‌سازی کمپین‌های تبلیغاتی انجام دهند. علاوه‌برآن امکان سپردن مدیریت کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکارها به این مشاوران نیز وجود دارد.

از طرفی اکانت منجرها هماهنگ‌کننده و رابط بازار برای تسهیل عملیات و ارتباطات با کسب‌وکارها مثل امور مالی و قراردادی هستند. پیش از ایجاد کمپین، تست‌هایی باتوجه‌به دغدغه‌ها و نیازهای کسب‌و‌کارها طراحی شده و پس از انجام تست‌ها، یک پروپوزال سفارشی شده بر اساس نتایج تست‌ها و باتوجه‌به اهداف صاحبان کسب‌وکار از ایجاد کمپین تهیه شده و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

همان‌طور که می‌دانید بازار به‌صورت انحصاری با آژانس تبلیغاتی تپسل در خصوص تبلیغات جستجو همکاری داشته و دامنه این همکاری را به تبلیغات ویدئویی نیز گسترش داده‌اند. در نتیجه از سه رسانه موجود، تبلیغات در جستجو و تبلیغات در ویدئو از طریق آژانس تبلیغاتی تپسل انجام شده و علاوه بر تبلیغات در رسانه‌های موجود می‌توان از امکانات آژانس تبلیغاتی تپسل نیز برای اجرای بهتر کمپین‌ها استفاده کرد. اگر آژانس تبلیغاتی دیگری ادعای همکاری با بازار در خصوص این دو گونه از تبلیغات را داشته باشد، آن را نپذیرید.

امکان درخواست اجرای کمپین هم از طریق پنل و ارتباط مستقیم با بازار و هم پنل و ارتباط مستقیم با تپسل فراهم است، اما باتوجه‌به تفاوت زیرساختی موجود، امکان تفاوت در نتیجه کمپین وجود دارد. شما باتوجه‌به نیازهای خودتان از جمله قیمت، اهداف کمپین، تنوع خدمات و کیفیت آن‌ها می‌توانید بهترین کانال ارتباطی را پیدا کرده و از آن طریق اقدام به ایجاد کمپین کنید.

چه از طریق اجرای کمپین به‌صورت مستقیم و یا با استفاده از آژانس تبلیغاتی تپسل، بازار خود را ملزم می‌داند تا اطلاعات دقیق کمپین را از طریق جلسات حضوری، مکالمه‌های تلفنی و ایمیلی در اختیار کسب‌و‌کارها قرار داده و فیدبک‌ها، شکایات و نظرات آن‌ها را پذیرفته و در ارائه بهتر خدمات استفاده کند. در تمام مسیر اجرای کمپین بازار در کنار کسب‌و‌کارها خواهد بود.

راه‌ها و کانال‌های ارتباطی با بازار از طریق مدیر اکانت و مدیر فروش اختصاصی هر کسب‌وکار، آدرس ایمیل Developers@cafebazar.ir و تلفن 02191009798 است.

لینک ویدیو:

https://drive.google.com/file/d/1cvMDm9Gcfwm-9aiLv1r-zVJ_GhZvpWnY/view

محمدرضا تشکری، مدیر پارتنرشیپ و فروش بازار:

یکی از راه‌هایی که برای همکاری با بازار وجود دارد استفاده از مشاوره‌هایی است که کمپین منجرهای مستقر در بازار ارائه می‌دهند. آن‌ها با کمک‌گرفتن از اطلاعات و شناختی که از مخاطبان بازار دارند، می‌توانند کمک شایانی را به بهینه‌سازی کمپین‌های تبلیغاتی انجام دهند. علاوه‌برآن امکان سپردن مدیریت کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکارها به این مشاوران نیز وجود دارد.

از طرفی اکانت منجرها هماهنگ‌کننده و رابط بازار برای تسهیل عملیات و ارتباطات با کسب‌وکارها مثل امور مالی و قراردادی هستند. پیش از ایجاد کمپین، تست‌هایی باتوجه‌به دغدغه‌ها و نیازهای کسب‌و‌کارها طراحی شده و پس از انجام تست‌ها، یک پروپوزال سفارشی شده بر اساس نتایج تست‌ها و باتوجه‌به اهداف صاحبان کسب‌وکار از ایجاد کمپین تهیه شده و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

همان‌طور که می‌دانید بازار به‌صورت انحصاری با آژانس تبلیغاتی تپسل در خصوص تبلیغات جستجو همکاری داشته و دامنه این همکاری را به تبلیغات ویدئویی نیز گسترش داده‌اند. در نتیجه از سه رسانه موجود، تبلیغات در جستجو و تبلیغات در ویدئو از طریق آژانس تبلیغاتی تپسل انجام شده و علاوه بر تبلیغات در رسانه‌های موجود می‌توان از امکانات آژانس تبلیغاتی تپسل نیز برای اجرای بهتر کمپین‌ها استفاده کرد. اگر آژانس تبلیغاتی دیگری ادعای همکاری با بازار در خصوص این دو گونه از تبلیغات را داشته باشد، آن را نپذیرید.

امکان درخواست اجرای کمپین هم از طریق پنل و ارتباط مستقیم با بازار و هم پنل و ارتباط مستقیم با تپسل فراهم است، اما باتوجه‌به تفاوت زیرساختی موجود، امکان تفاوت در نتیجه کمپین وجود دارد. شما باتوجه‌به نیازهای خودتان از جمله قیمت، اهداف کمپین، تنوع خدمات و کیفیت آن‌ها می‌توانید بهترین کانال ارتباطی را پیدا کرده و از آن طریق اقدام به ایجاد کمپین کنید.

چه از طریق اجرای کمپین به‌صورت مستقیم و یا با استفاده از آژانس تبلیغاتی تپسل، بازار خود را ملزم می‌داند تا اطلاعات دقیق کمپین را از طریق جلسات حضوری، مکالمه‌های تلفنی و ایمیلی در اختیار کسب‌و‌کارها قرار داده و فیدبک‌ها، شکایات و نظرات آن‌ها را پذیرفته و در ارائه بهتر خدمات استفاده کند. در تمام مسیر اجرای کمپین بازار در کنار کسب‌و‌کارها خواهد بود.

راه‌ها و کانال‌های ارتباطی با بازار از طریق مدیر اکانت و مدیر فروش اختصاصی هر کسب‌وکار، آدرس ایمیل Developers@cafebazar.ir و تلفن 02191009798 است.