قابلیت هدفگذاری کاربران تبلیغات جستجو

|
اخبار
قابلیت هدفگذاری کاربران تبلیغات جستجو
نیاز به مشاوره دارید؟
روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

هدفگذاری کاربران یا تارگتینگ دموگرافی (Demographic Targeting) فیچر جدید سرویس تبلیغات جستجوی بازار است و به تبلیغ‌دهندگان بازار این امکان را می‌دهد تا در صورت تمایل، کمپین‌های تبلیغاتی جستجوی خود را به جنسیت و بازه سنی مشخصی ارائه دهند.

برای استفاده از این فیچر، در زمان ساخت کمپین تبلیغات جستجو پس از مرحله اول اطلاعات کمپین، در بخش هدف‌گذاری کاربران جنسیت و بازه سنی کاربران هدف خود را تعیین کنید. در فصل آینده به ابزار هدفگذاری کاربران تبلیغات جستجوی بازار، فیلتر شهر و موقعیت جغرافیایی نیز اضافه خواهد شد.

قابلیت هدفگذاری کاربران پنل تبلیغات جستجوی بازار
قابلیت هدفگذاری کاربران پنل تبلیغات جستجوی بازار

تبلیغات با هدفگذاری کاربران به دلیل تجزیه رفتار کاربران با جنسیت و بازه سنی مشخص، به متخصصین دیجیتال مارکتینگ این امکان را می‌دهد تا نتایج کمپین‌های خود را با داده‌های هدف‌مند تحلیل کنند و در طراحی کمپین‌های بهینه و افزایش کاربران باکیفیت هدف خود به نتایج مطلوب برسند.

برای آشنایی بیشتر با قابلیت هدفگذاری کاربران تبلیغات جستجو، فیچر هدفگذاری کاربران تبلیغات گشت‌وگذار را بخوانید.

هدفگذاری کاربران یا تارگتینگ دموگرافی (Demographic Targeting) فیچر جدید سرویس تبلیغات جستجوی بازار است و به تبلیغ‌دهندگان بازار این امکان را می‌دهد تا در صورت تمایل، کمپین‌های تبلیغاتی جستجوی خود را به جنسیت و بازه سنی مشخصی ارائه دهند.

برای استفاده از این فیچر، در زمان ساخت کمپین تبلیغات جستجو پس از مرحله اول اطلاعات کمپین، در بخش هدف‌گذاری کاربران جنسیت و بازه سنی کاربران هدف خود را تعیین کنید. در فصل آینده به ابزار هدفگذاری کاربران تبلیغات جستجوی بازار، فیلتر شهر و موقعیت جغرافیایی نیز اضافه خواهد شد.

قابلیت هدفگذاری کاربران پنل تبلیغات جستجوی بازار
قابلیت هدفگذاری کاربران پنل تبلیغات جستجوی بازار

تبلیغات با هدفگذاری کاربران به دلیل تجزیه رفتار کاربران با جنسیت و بازه سنی مشخص، به متخصصین دیجیتال مارکتینگ این امکان را می‌دهد تا نتایج کمپین‌های خود را با داده‌های هدف‌مند تحلیل کنند و در طراحی کمپین‌های بهینه و افزایش کاربران باکیفیت هدف خود به نتایج مطلوب برسند.

برای آشنایی بیشتر با قابلیت هدفگذاری کاربران تبلیغات جستجو، فیچر هدفگذاری کاربران تبلیغات گشت‌وگذار را بخوانید.