قابلیت جدید هدف‌گذاری کاربران تبلیغات گشت‌وگذار

|
اخبار
قابلیت جدید هدف‌گذاری کاربران تبلیغات گشت‌وگذار
نیاز به مشاوره دارید؟
روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

هدفگذاری کاربران یا تارگتینگ دموگرافی (Demographic Targeting) قابلیت جدید سرویس تبلیغات گشت‌وگذار بازار است و به تبلیغ‌دهندگان بازار این امکان را می‌دهد تا در صورت تمایل، کمپین تبلیغات در گشت‌وگذار خود را برای جنسیت و بازه سنی مشخصی ارائه دهند.

برای استفاده از این قابلیت، در زمان ساخت کمپین تبلیغاتی گشت‌وگذار بازار پس از ثبت اطلاعات جزییات عمومی و تنظیم قیمت، در بخش هدف‌گذاری کاربران جنسیت و بازه سنی کاربران هدف خود را تعیین کنید.  در ماه‌های آینده به ابزار تارگتینگ دموگرافی بازار، فیلتر شهر و موقعیت جغرافیایی نیز اضافه خواهد شد. برای آشنایی بیشتر پنج کار تبلیغاتی که می‌توان با داده‌های مکانی انجام داد را بخوانید.

ویدیوی آموزش هدف‌گذاری کاربران گشت‌وگذار

تبلیغات تارگتینگ دموگرافی به دلیل قابلیت تجزیه رفتار کاربران با جنسیت و بازه سنی مشخص، به متخصصین دیجیتال مارکتینگ این امکان را می‌دهد تا نتایج کمپین‌های خود را با داده‌های هدف‌مند تحلیل کنند و در طراحی کمپین‌های بهینه و افزایش کاربران هدف خود به نتایج مطلوب برسند.

با ادامه مسیر تست و آزمون و خطا در کمپین‌های تارگتینگ دموگرافی، شناخت کسب‌وکارها از کاربران هدف بیشتر می‌شود و با نتایج به‌دست آمده، محصول خود را به گروه دقیق‌تری از کاربران ارائه می‌دهند.

تجربه نشان می‌دهد کاربرانی که احساس کنند کسب‌وکارها با شناخت دقیق‌تری از آن‌ها به ارائه محصولات خود می‌پردازند، اعتماد بیشتری به خدمات می‌کنند و به مشتریان وفادار کسب‌وکار تبدیل می‌شونند. این مشتریان مستعد خرید محصولات و حتی وابستگی به برند هستند.

هدفگذاری کاربران یا تارگتینگ دموگرافی (Demographic Targeting) قابلیت جدید سرویس تبلیغات گشت‌وگذار بازار است و به تبلیغ‌دهندگان بازار این امکان را می‌دهد تا در صورت تمایل، کمپین تبلیغات در گشت‌وگذار خود را برای جنسیت و بازه سنی مشخصی ارائه دهند.

برای استفاده از این قابلیت، در زمان ساخت کمپین تبلیغاتی گشت‌وگذار بازار پس از ثبت اطلاعات جزییات عمومی و تنظیم قیمت، در بخش هدف‌گذاری کاربران جنسیت و بازه سنی کاربران هدف خود را تعیین کنید.  در ماه‌های آینده به ابزار تارگتینگ دموگرافی بازار، فیلتر شهر و موقعیت جغرافیایی نیز اضافه خواهد شد. برای آشنایی بیشتر پنج کار تبلیغاتی که می‌توان با داده‌های مکانی انجام داد را بخوانید.

ویدیوی آموزش هدف‌گذاری کاربران گشت‌وگذار

تبلیغات تارگتینگ دموگرافی به دلیل قابلیت تجزیه رفتار کاربران با جنسیت و بازه سنی مشخص، به متخصصین دیجیتال مارکتینگ این امکان را می‌دهد تا نتایج کمپین‌های خود را با داده‌های هدف‌مند تحلیل کنند و در طراحی کمپین‌های بهینه و افزایش کاربران هدف خود به نتایج مطلوب برسند.

با ادامه مسیر تست و آزمون و خطا در کمپین‌های تارگتینگ دموگرافی، شناخت کسب‌وکارها از کاربران هدف بیشتر می‌شود و با نتایج به‌دست آمده، محصول خود را به گروه دقیق‌تری از کاربران ارائه می‌دهند.

تجربه نشان می‌دهد کاربرانی که احساس کنند کسب‌وکارها با شناخت دقیق‌تری از آن‌ها به ارائه محصولات خود می‌پردازند، اعتماد بیشتری به خدمات می‌کنند و به مشتریان وفادار کسب‌وکار تبدیل می‌شونند. این مشتریان مستعد خرید محصولات و حتی وابستگی به برند هستند.