آغاز به کار تبلیغات گشت‌وگذار

|
اخبار
آغاز به کار تبلیغات گشت‌وگذار
نیاز به مشاوره دارید؟
روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

از زمستان سال ۱۳۹۷ با محصول تبلیغاتی جستجو، همکاری تبلیغاتی با توسعه‌دهندگان در مسیر جذب هدف‌مند کاربران براساس انواع جستجوی آن‌ها در بازار طراحی شد. از دی ماه سال ۱۳۹۹،‌ محصول تبلیغاتی گشت‌وگذار به کمپین‌های تبلیغاتی بازار اضافه شد و توسعه‌دهندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از تبلیغات جستجوی بازار، از محصول تبلیغاتی جدیدتر و ساده‌تر گشت‌وگذار بازار نیز بهره‌مند شوند.

تبلیغات گشت‌وگذار بازار در صفحه جزییات برنامه و ردیف «پیشنهادهای بیشتر» در مقابل تگ آگهی به کاربران نمایش داده می‌شود. صفحات جزییات برنامه بازار (منظور از صفحه جزییات صفحه مربوط به هر برنامه است) روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون بار توسط کاربران دیده می‌شوند؛ به‌طوری‌که تعداد نصب برنامه‌ها و بازی‌ها از بخش‌های زیرصفحه جزییات برنامه، از نصب‌های انجام‌شده در صفحه اصلی بازار بیشتر است.

ایده طراحی تبلیغات گشت‌وگذار زمانی که داده رفتار بازارگردی کاربران بررسی شد شروع به شکل گرفتن کرد. بسیاری از کاربران با مراجعه به صفحات جزییات برنامه، به‌دنبال گزینه‌های مشابه برنامه موردنظرشان می‌گردند و آن‌ها را نصب می‌کنند. محاسبه زمان و تعداد دفعاتی که کاربران به صفحات جزییات برنامه سر می‌زنند نشان‌دهنده اعتماد بالایی است که به پیشنهادهای بازار دارند. 
برای آشنایی بیشتر با این سرویس تبلیغاتی به صفحه آکادمی  تبلیغات گشت‌وگذار سر بزنید.

از زمستان سال ۱۳۹۷ با محصول تبلیغاتی جستجو، همکاری تبلیغاتی با توسعه‌دهندگان در مسیر جذب هدف‌مند کاربران براساس انواع جستجوی آن‌ها در بازار طراحی شد. از دی ماه سال ۱۳۹۹،‌ محصول تبلیغاتی گشت‌وگذار به کمپین‌های تبلیغاتی بازار اضافه شد و توسعه‌دهندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از تبلیغات جستجوی بازار، از محصول تبلیغاتی جدیدتر و ساده‌تر گشت‌وگذار بازار نیز بهره‌مند شوند.

تبلیغات گشت‌وگذار بازار در صفحه جزییات برنامه و ردیف «پیشنهادهای بیشتر» در مقابل تگ آگهی به کاربران نمایش داده می‌شود. صفحات جزییات برنامه بازار (منظور از صفحه جزییات صفحه مربوط به هر برنامه است) روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون بار توسط کاربران دیده می‌شوند؛ به‌طوری‌که تعداد نصب برنامه‌ها و بازی‌ها از بخش‌های زیرصفحه جزییات برنامه، از نصب‌های انجام‌شده در صفحه اصلی بازار بیشتر است.

ایده طراحی تبلیغات گشت‌وگذار زمانی که داده رفتار بازارگردی کاربران بررسی شد شروع به شکل گرفتن کرد. بسیاری از کاربران با مراجعه به صفحات جزییات برنامه، به‌دنبال گزینه‌های مشابه برنامه موردنظرشان می‌گردند و آن‌ها را نصب می‌کنند. محاسبه زمان و تعداد دفعاتی که کاربران به صفحات جزییات برنامه سر می‌زنند نشان‌دهنده اعتماد بالایی است که به پیشنهادهای بازار دارند. 
برای آشنایی بیشتر با این سرویس تبلیغاتی به صفحه آکادمی  تبلیغات گشت‌وگذار سر بزنید.