هدیه تبلیغات کافه بازار به توسعه‌دهندگان

|
اخبار
هدیه تبلیغات کافه بازار به توسعه دهندگان
نیاز به مشاوره دارید؟
روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

توسعه‌دهندگان ۲۰٪ از مبلغ مصرف‌شده در تبلیغات بهمن ۱۴۰۰ را در اسفند ماه از کافه‌بازار هدیه دریافت می‌کنند. 

بخش تبلیغات کافه‌بازار در نظر دارد امسال، ۲۰٪ از مبلغ مصرف‌شده در بهمن ماه را به توسعه‌دهندگان هدیه دهد. برای استفاده از این پیشنهاد کافی است برنامه‌ی خود را با استفاده از پیشخان تبلیغات کافه‌بازار یا آژانس تبلیغاتی تپسل آگهی کنید. حداقل مصرف برای استفاده از این پیشنهاد ۳ میلیون تومان و حداکثر آن ۱۰ میلیون تومان است. هدیه‌ی کافه‌بازار معادل ۲۰٪ از مبلغ مصرف شده، در ابتدای اسفند ماه به اعتبار تبلیغات شما در پیشخان کافه بازار افزوده خواهد شد.

توسعه‌دهندگان ۲۰٪ از مبلغ مصرف‌شده در تبلیغات بهمن ۱۴۰۰ را در اسفند ماه از کافه‌بازار هدیه دریافت می‌کنند. 

بخش تبلیغات کافه‌بازار در نظر دارد امسال، ۲۰٪ از مبلغ مصرف‌شده در بهمن ماه را به توسعه‌دهندگان هدیه دهد. برای استفاده از این پیشنهاد کافی است برنامه‌ی خود را با استفاده از پیشخان تبلیغات کافه‌بازار یا آژانس تبلیغاتی تپسل آگهی کنید. حداقل مصرف برای استفاده از این پیشنهاد ۳ میلیون تومان و حداکثر آن ۱۰ میلیون تومان است. هدیه‌ی کافه‌بازار معادل ۲۰٪ از مبلغ مصرف شده، در ابتدای اسفند ماه به اعتبار تبلیغات شما در پیشخان کافه بازار افزوده خواهد شد.