آغاز به کار تبلیغات هوشمند بازار

|
اخبار
آغاز به کار تبلیغات هوشمند بازار
نیاز به مشاوره دارید؟
روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

محصول جدید تبلیغاتی بازار به نام تبلیغات هوشمند از امروز آغاز به کار کرد و توسعه‌دهندگان بازار می‌توانند برای افزایش نصب باکیفیت برنامه، افزایش درآمد و بازگشت سرمایه خود از محصول ساده، سریع و تماما اتوماتیک تبلیغات هوشمند بهره‌مند شوند.

تبلیغات هوشمند بازار مانند متخصص مارکتینگ تیم عمل می‌کند و با بهره‌گیری از جدیدترین متدهای هوش مصنوعی، بهترین جایگاه‌های تبلیغاتی را براساس بودجه و CPI تبلیغ‌دهنده بر مرتبط‌ترین کوئری‌هایی که کاربران بازار جستجو می‌کنند، شناسایی می‌کند و با شرکت دادن در مرتبط‌ترین مزایده‌ها، منجر به نصب باکیفیت برنامه می‌شود.

بازار در زمستان سال ۱۳۹۷ با توسعه محصول تبلیغاتی جستجو، همکاری تبلیغاتی با توسعه‌دهندگان در مسیر جذب هدف‌مند کاربران براساس انواع جست‌وجوی آن‌ها را طراحی کرد. از دی ماه سال ۱۳۹۹،‌ محصول تبلیغاتی گشت‌وگذار به تبلیغات بازار اضافه شد و توسعه‌دهندگان تا امروز علاوه بر تبلیغات جستجو، از محصول تبلیغاتی ساده‌تر گشت‌وگذار نیز بهره‌مند شدند. در پاییز سال ۱۴۰۰ محصول تماما اتوماتیک تبلیغات هوشمند بازار آغاز به کار کرد و توسعه‌دهندگان می‌توانند با استفاده از این محصول، بدون نیاز به یادگیری مفاهیم پیچیده تبلیغاتی کمپین‌های بهینه بسازند و نصب باکیفیت برنامه خود را افزایش دهند. برای آشنایی بیشتر با این محصول تبلیغاتی مفاهیم تبلیغات هوشمند بازار را بخوانید.

محصول جدید تبلیغاتی بازار به نام تبلیغات هوشمند از امروز آغاز به کار کرد و توسعه‌دهندگان بازار می‌توانند برای افزایش نصب باکیفیت برنامه، افزایش درآمد و بازگشت سرمایه خود از محصول ساده، سریع و تماما اتوماتیک تبلیغات هوشمند بهره‌مند شوند.

تبلیغات هوشمند بازار مانند متخصص مارکتینگ تیم عمل می‌کند و با بهره‌گیری از جدیدترین متدهای هوش مصنوعی، بهترین جایگاه‌های تبلیغاتی را براساس بودجه و CPI تبلیغ‌دهنده بر مرتبط‌ترین کوئری‌هایی که کاربران بازار جستجو می‌کنند، شناسایی می‌کند و با شرکت دادن در مرتبط‌ترین مزایده‌ها، منجر به نصب باکیفیت برنامه می‌شود.

بازار در زمستان سال ۱۳۹۷ با توسعه محصول تبلیغاتی جستجو، همکاری تبلیغاتی با توسعه‌دهندگان در مسیر جذب هدف‌مند کاربران براساس انواع جست‌وجوی آن‌ها را طراحی کرد. از دی ماه سال ۱۳۹۹،‌ محصول تبلیغاتی گشت‌وگذار به تبلیغات بازار اضافه شد و توسعه‌دهندگان تا امروز علاوه بر تبلیغات جستجو، از محصول تبلیغاتی ساده‌تر گشت‌وگذار نیز بهره‌مند شدند. در پاییز سال ۱۴۰۰ محصول تماما اتوماتیک تبلیغات هوشمند بازار آغاز به کار کرد و توسعه‌دهندگان می‌توانند با استفاده از این محصول، بدون نیاز به یادگیری مفاهیم پیچیده تبلیغاتی کمپین‌های بهینه بسازند و نصب باکیفیت برنامه خود را افزایش دهند. برای آشنایی بیشتر با این محصول تبلیغاتی مفاهیم تبلیغات هوشمند بازار را بخوانید.