داستان موفقیت ماکسیم از تبلیغات بازار

داستان موفقیت ماکسیم از تبلیغات بازار
نیاز به مشاوره دارید؟
روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

ماکسیم سامانه هوشمند درخواست خودرو و ارائه خدمات حمل‌ونقل نوین توسط رانندگان است و تلاش این شرکت طی زمان افزایش کیفیت تعامل میان مسافران و رانندگان بوده است تا این دو گروه با یاری هم به سوی اهداف خود گام بردارند. ماکسیم در مدت زمانی که از دو سرویس تبلیغاتی جستجو و گشت‌وگذار بازار استفاده کرده است موفق به افزایش رشد ۴۸ درصدی نصب از تبلیغات گشت‌وگذار و افزایش ۷۴ درصدی نصب برنامه در تبلیغات جستجو شده است.

نتایج

۴۸٪

رشد نصب در تبلیغات گشت‌وگذار

۷۴٪

رشد نصب در تبلیغات جستجو

۱۹/۵٪ 

افزایش کاربران جدید


۱۱/۶٪

افزایش کاربران فعال روزانه

ما با بررسی و تحلیل داده‌های مربوط به تعداد نصب روزانه، بررسی هزینه هر نصب و تغییر هزینه نصب، کمپین‌های تبلیغات گشت‌وگذار را با هدف دریافت بیشترین تعداد نصب با حداقل هزینه بهینه‌سازی می‌کنیم.

علیرضا اعتمادمقدم، کارشناس تبلیغات دیجیتال ماکسیم

تجربه ماکسیم از تبلیغات گشت‌وگذار بازار

ماکسیم استفاده از سرویس تبلیغاتی گشت‌وگذار را از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ آغاز کرد و این همکاری پس از یازده ماه تا امروز ادامه داشته است. ماکسیم موفق شد از زمان آغاز کمپین‌های تبلیغات گشت‌وگذار در تعداد نصب اپلیکیشن خود رشد ۴۸ درصدی ایجاد کند.

علیرضا اعتمادمقدم، کارشناس تبلیغات دیجیتال ماکسیم درمورد بهینه‌سازی کمپین‌های تبلیغات گشت‌وگذار گفت: «ما با بررسی و تحلیل داده‌های مربوط به تعداد نصب روزانه، بررسی هزینه هر نصب و تغییر هزینه نصب، کمپین‌های تبلیغات گشت‌وگذار را با هدف دریافت بیشترین تعداد نصب با حداقل هزینه بهینه‌سازی می‌کنیم. به‌تازگی قابلیت هدف‌گذاری کاربران براساس جنسیت و بازه سنی در تبلیغات گشت‌وگذار بازار فراهم شده است ولی هنوز از این امکان استفاده نکرده‌ایم.»

تجربه ماکسیم از تبلیغات جستجوی بازار

ماکسیم استفاده از سرویس تبلیغاتی جستجوی بازار را از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ آغاز کرد و این همکاری پس از یک سال و نه ماه تا امروز ادامه داشته است. ماکسیم موفق شد از زمان آغاز کمپین‌های تبلیغات جستجو در تعداد نصب اپلیکیشن خود رشد ۷۴ درصدی ایجاد کند.

علیرضا اعتمادمقدم درمورد تجربه استفاده از تبلیغات جستجوی بازار گفت: «ما برای انتخاب کلیدواژه‌های کمپین‌های تبلیغات جستجوی بازار از ابزار پیشنهادی کلیدواژه در پیشخان بازار کمک می‌گیریم. در ادامه با بررسی conversion rate و average CPI، هزینه maximum CPI هر کلیدواژه را تعیین می‌کنیم. همچنین از بخش search terms در کمپین‌های تبلیغات جستجو،  match type کلیدواژه‌ها را بررسی می‌کنیم تا از نصب‌هایی با search terms غیرمرتبط جلوگیری کنیم و کلیدواژه‌های جدید برای کمپین‌های تبلیغات جستجوی بازار تعیین کنیم.» 

شرکت ماکسیم از سال ۱۳۹۶ با به‌کارگیری فناوری‌های نوین در جهت ارائه خدمات مدرن‌تر، فراگیر شدن سامانه‌ درخواست خودرو و افزایش امنیت سفر، فعالیت خود را در ایران آغاز کرد. هدف اولیه ماکسیم با در نظر گرفتن ویژگی‌های متفاوت شهرهای بزرگ و کوچک کشور، این بود که از یک سو مسافران بتوانند با روش‌هایی آسان درخواست‌ سفر خود را به ثبت برسانند و از سوی دیگر، رانندگان با شرایطی بهینه‌‌ فرایند جستجو و حمل‌ونقل مسافران را اجرا کنند و ترددهای غیرضروری و زمان انتظار را کاهش دهند.

شرکت ماکسیم

دسته‌بندی حمل‌ونقل

تاسیس ۱۳۹۶

فعال در ۱۸۱ شهر ایران

ماکسیم سامانه هوشمند درخواست خودرو و ارائه خدمات حمل‌ونقل نوین توسط رانندگان است و تلاش این شرکت طی زمان افزایش کیفیت تعامل میان مسافران و رانندگان بوده است تا این دو گروه با یاری هم به سوی اهداف خود گام بردارند. ماکسیم در مدت زمانی که از دو سرویس تبلیغاتی جستجو و گشت‌وگذار بازار استفاده کرده است موفق به افزایش رشد ۴۸ درصدی نصب از تبلیغات گشت‌وگذار و افزایش ۷۴ درصدی نصب برنامه در تبلیغات جستجو شده است.

نتایج

۴۸٪

رشد نصب در تبلیغات گشت‌وگذار

۷۴٪

رشد نصب در تبلیغات جستجو

۱۹/۵٪ 

افزایش کاربران جدید


۱۱/۶٪

افزایش کاربران فعال روزانه

ما با بررسی و تحلیل داده‌های مربوط به تعداد نصب روزانه، بررسی هزینه هر نصب و تغییر هزینه نصب، کمپین‌های تبلیغات گشت‌وگذار را با هدف دریافت بیشترین تعداد نصب با حداقل هزینه بهینه‌سازی می‌کنیم.

علیرضا اعتمادمقدم، کارشناس تبلیغات دیجیتال ماکسیم

تجربه ماکسیم از تبلیغات گشت‌وگذار بازار

ماکسیم استفاده از سرویس تبلیغاتی گشت‌وگذار را از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ آغاز کرد و این همکاری پس از یازده ماه تا امروز ادامه داشته است. ماکسیم موفق شد از زمان آغاز کمپین‌های تبلیغات گشت‌وگذار در تعداد نصب اپلیکیشن خود رشد ۴۸ درصدی ایجاد کند.

علیرضا اعتمادمقدم، کارشناس تبلیغات دیجیتال ماکسیم درمورد بهینه‌سازی کمپین‌های تبلیغات گشت‌وگذار گفت: «ما با بررسی و تحلیل داده‌های مربوط به تعداد نصب روزانه، بررسی هزینه هر نصب و تغییر هزینه نصب، کمپین‌های تبلیغات گشت‌وگذار را با هدف دریافت بیشترین تعداد نصب با حداقل هزینه بهینه‌سازی می‌کنیم. به‌تازگی قابلیت هدف‌گذاری کاربران براساس جنسیت و بازه سنی در تبلیغات گشت‌وگذار بازار فراهم شده است ولی هنوز از این امکان استفاده نکرده‌ایم.»

تجربه ماکسیم از تبلیغات جستجوی بازار

ماکسیم استفاده از سرویس تبلیغاتی جستجوی بازار را از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ آغاز کرد و این همکاری پس از یک سال و نه ماه تا امروز ادامه داشته است. ماکسیم موفق شد از زمان آغاز کمپین‌های تبلیغات جستجو در تعداد نصب اپلیکیشن خود رشد ۷۴ درصدی ایجاد کند.

علیرضا اعتمادمقدم درمورد تجربه استفاده از تبلیغات جستجوی بازار گفت: «ما برای انتخاب کلیدواژه‌های کمپین‌های تبلیغات جستجوی بازار از ابزار پیشنهادی کلیدواژه در پیشخان بازار کمک می‌گیریم. در ادامه با بررسی conversion rate و average CPI، هزینه maximum CPI هر کلیدواژه را تعیین می‌کنیم. همچنین از بخش search terms در کمپین‌های تبلیغات جستجو،  match type کلیدواژه‌ها را بررسی می‌کنیم تا از نصب‌هایی با search terms غیرمرتبط جلوگیری کنیم و کلیدواژه‌های جدید برای کمپین‌های تبلیغات جستجوی بازار تعیین کنیم.» 

شرکت ماکسیم از سال ۱۳۹۶ با به‌کارگیری فناوری‌های نوین در جهت ارائه خدمات مدرن‌تر، فراگیر شدن سامانه‌ درخواست خودرو و افزایش امنیت سفر، فعالیت خود را در ایران آغاز کرد. هدف اولیه ماکسیم با در نظر گرفتن ویژگی‌های متفاوت شهرهای بزرگ و کوچک کشور، این بود که از یک سو مسافران بتوانند با روش‌هایی آسان درخواست‌ سفر خود را به ثبت برسانند و از سوی دیگر، رانندگان با شرایطی بهینه‌‌ فرایند جستجو و حمل‌ونقل مسافران را اجرا کنند و ترددهای غیرضروری و زمان انتظار را کاهش دهند.

شرکت ماکسیم

دسته‌بندی حمل‌ونقل

تاسیس ۱۳۹۶

فعال در ۱۸۱ شهر ایران