شرکت در مزایده تبلیغات در گشت‌وگذار چگونه است؟

|
آکادمی

شرایط مزایده تبلیغات در گشت‌وگذار قوانینی دارد که برای دانستن آن، لازم است ابتدا با مفهوم CPI که مخفف Cost Per Install است آشنا شوید. CPI قیمتی است که به ازای هر نصب پرداخت می‌کنید.

افراد برای قیمت هر نصب (CPI) مبلغی مشخص می‌کنند که به ازای هر نصب کامل برنامه، این مبلغ از بودجه روزانه کسر می‌شود. در تبلیغات در جستجو که به صورت مزایده قیمت دوم برگزار می‌شود، معمولا افراد مبلغ کمتری را نسبت به پیشنهاد اولیه CPI پرداخت می‌کنند. اما در تبلیغات در گشت‌وگذار  به ازای هر نصب کامل، مبلغ دقیق CPI را از بودجه افراد کسر می‌کند. علاوه بر این، اگر به دلایلی مانند قیمت هر نصب و یا احتمال نصب برنامه، بازار نتواند تعداد نصب مورد نظر را تامین کند، هزینه در پایان کمپین به بودجه کل بازمی‌گردد.

بازار در هر صفحه جزییات برنامه ، ده برنامه در ردیف پیشنهادهای بیشتر با تگ آگهی را به کاربران نمایش می دهد. برای حفظ کیفیت تجربه کاربر و افزایش اثرگذاری تبلیغات، تلاش می‌کنیم تا به کاربر نتایجی با بالاترین احتمال نصب را نمایش دهیم. پس علاوه بر عدد قیمت نصب؛ تخمینی که از احتمال نصب برنامه در اثر نمایش تبلیغ داریم نیز به عنوان عامل موثر در مزایده حساب می‌شود. این احتمال بر اساس عواملی در قالب عددی محاسبه شده که این عدد در کنار پیشنهاد قیمت نصب، امتیاز شرکت‌کننده در مزایده را تعیین می کند.

عوامل تعیین کننده امتیاز در مزایده تبلیغات در گشت‌وگذار

  • الگوریتم‌های محصول و با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ارتباط برنامه با صفحه‌هایی که جایگاه تبلیغاتی در آن قرار دارد
  • محبوبیت برنامه از نظر میزان نصب در بازار
  • کیفیت برنامه
  • ترجیحات و علاقمندی کاربر

در نهایت در مزایده تبلیغات گشت‌وگذار، این‌که بازار، اپلیکیشن شما را در چه بخش‌هایی نمایش می‌دهد، علاوه بر CPI پیشنهادی شما، به این موضوع بستگی دارد که نمایش آگهی شما در چه صفحاتی، می‌تواند احتمال نصب بیشتری را برای شما به همراه داشته باشد. تیم کافه بازار تمام تلاش و تخصص خود را به کار می‌گیرد تا شما با هر بودجه تبلیغاتی بتوانید بیش‌ترین بهره‌وری را داشته باشید.

مزایده تبلیغات گشت‌وگذار

شرایط مزایده تبلیغات در گشت‌وگذار قوانینی دارد که برای دانستن آن، لازم است ابتدا با مفهوم CPI که مخفف Cost Per Install است آشنا شوید. CPI قیمتی است که به ازای هر نصب پرداخت می‌کنید.

افراد برای قیمت هر نصب (CPI) مبلغی مشخص می‌کنند که به ازای هر نصب کامل برنامه، این مبلغ از بودجه روزانه کسر می‌شود. در تبلیغات در جستجو که به صورت مزایده قیمت دوم برگزار می‌شود، معمولا افراد مبلغ کمتری را نسبت به پیشنهاد اولیه CPI پرداخت می‌کنند. اما در تبلیغات در گشت‌وگذار  به ازای هر نصب کامل، مبلغ دقیق CPI را از بودجه افراد کسر می‌کند. علاوه بر این، اگر به دلایلی مانند قیمت هر نصب و یا احتمال نصب برنامه، بازار نتواند تعداد نصب مورد نظر را تامین کند، هزینه در پایان کمپین به بودجه کل بازمی‌گردد.

بازار در هر صفحه جزییات برنامه ، ده برنامه در ردیف پیشنهادهای بیشتر با تگ آگهی را به کاربران نمایش می دهد. برای حفظ کیفیت تجربه کاربر و افزایش اثرگذاری تبلیغات، تلاش می‌کنیم تا به کاربر نتایجی با بالاترین احتمال نصب را نمایش دهیم. پس علاوه بر عدد قیمت نصب؛ تخمینی که از احتمال نصب برنامه در اثر نمایش تبلیغ داریم نیز به عنوان عامل موثر در مزایده حساب می‌شود. این احتمال بر اساس عواملی در قالب عددی محاسبه شده که این عدد در کنار پیشنهاد قیمت نصب، امتیاز شرکت‌کننده در مزایده را تعیین می کند.

عوامل تعیین کننده امتیاز در مزایده تبلیغات در گشت‌وگذار

  • الگوریتم‌های محصول و با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ارتباط برنامه با صفحه‌هایی که جایگاه تبلیغاتی در آن قرار دارد
  • محبوبیت برنامه از نظر میزان نصب در بازار
  • کیفیت برنامه
  • ترجیحات و علاقمندی کاربر

در نهایت در مزایده تبلیغات گشت‌وگذار، این‌که بازار، اپلیکیشن شما را در چه بخش‌هایی نمایش می‌دهد، علاوه بر CPI پیشنهادی شما، به این موضوع بستگی دارد که نمایش آگهی شما در چه صفحاتی، می‌تواند احتمال نصب بیشتری را برای شما به همراه داشته باشد. تیم کافه بازار تمام تلاش و تخصص خود را به کار می‌گیرد تا شما با هر بودجه تبلیغاتی بتوانید بیش‌ترین بهره‌وری را داشته باشید.

مزایده تبلیغات گشت‌وگذار