پرداخت هزینه تبلیغات در جستجو

|
آکادمی

پرداخت هزینه تبلیغات در مرحله اول


برای آغاز عملیات پرداخت، بعد از پذیرفتن قرارداد، وارد بخش مالی و بعد افزایش اعتبار شده و حساب تبلیغاتی خود را شارژ کنید. حداقل مبلغ شارژ ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن به دلیل ماهیت درگاه شارژ، ۱۰ میلیون تومان است. در این صفحه تمام تراکنش‌های مربوط به تبلیغات را با جزییاتی مانند تاریخ، ساعت، وضعیت (موفق/ناموفق) و کد رهگیری (کد خلاصه‌ای از مشخصات پرداخت) می‌بینید.پرداخت

پرداخت هزینه تبلیغات در مرحله دوم 

در منوی آخر و بخش مالی کمپین، میزان هزینه مورد نظر برای کمپین را مشخص می‌کنید. مبلغی که حساب تبلیغاتی خود را در مرحله اول شارژ کردید، ریسک مصرف‌شدن ندارد. اما بعد از اضافه کردن مبلغ کمپین در این صفحه، احتمال مصرف‌شدن آن وجود دارد. در بخش مالی کمپین تغییر بودجه را انتخاب کنید و بعد از نوشتن مبلغ (مضربی از صدهزار ریال)، بر تخصیص کلیک کنید. در این صفحه همچنین می‌توانید سقف مصرف روزانه را تعیین کنید. با انتخاب این رقم، مبلغی که روزانه از هزینه کمپین شما کسر می‌شود، با تقریب نسبتا دقیقی، بیشتر نخواهد شد. انتخاب عدد برای سقف مصرف روزانه اجباری نیست. بعد از افزایش اعتبار، در هر مرحله در صورت تمایل می‌توانید درخواست عودت مبلغ باقی‌مانده از حساب بدهید.

مراحل پرداخت تبلیغات در جستجوی بازار

پرداخت هزینه تبلیغات در مرحله اول


برای آغاز عملیات پرداخت، بعد از پذیرفتن قرارداد، وارد بخش مالی و بعد افزایش اعتبار شده و حساب تبلیغاتی خود را شارژ کنید. حداقل مبلغ شارژ ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن به دلیل ماهیت درگاه شارژ، ۱۰ میلیون تومان است. در این صفحه تمام تراکنش‌های مربوط به تبلیغات را با جزییاتی مانند تاریخ، ساعت، وضعیت (موفق/ناموفق) و کد رهگیری (کد خلاصه‌ای از مشخصات پرداخت) می‌بینید.پرداخت

پرداخت هزینه تبلیغات در مرحله دوم 

در منوی آخر و بخش مالی کمپین، میزان هزینه مورد نظر برای کمپین را مشخص می‌کنید. مبلغی که حساب تبلیغاتی خود را در مرحله اول شارژ کردید، ریسک مصرف‌شدن ندارد. اما بعد از اضافه کردن مبلغ کمپین در این صفحه، احتمال مصرف‌شدن آن وجود دارد. در بخش مالی کمپین تغییر بودجه را انتخاب کنید و بعد از نوشتن مبلغ (مضربی از صدهزار ریال)، بر تخصیص کلیک کنید. در این صفحه همچنین می‌توانید سقف مصرف روزانه را تعیین کنید. با انتخاب این رقم، مبلغی که روزانه از هزینه کمپین شما کسر می‌شود، با تقریب نسبتا دقیقی، بیشتر نخواهد شد. انتخاب عدد برای سقف مصرف روزانه اجباری نیست. بعد از افزایش اعتبار، در هر مرحله در صورت تمایل می‌توانید درخواست عودت مبلغ باقی‌مانده از حساب بدهید.

مراحل پرداخت تبلیغات در جستجوی بازار