از «تبلیغات در جستجو» چه می‌دانید؟

|
آکادمی

با سرویس تبلیغات در جستجو، تبلیغات شما به عنوان اولین نتیجه جستجو در بازار به کاربر نشان داده می‌شود. بنابراین دامنه بسیار گسترده‌تری از کاربران بازار تبلیغات شما را می‌بینند و طبیعتا تعداد نصب بازی یا برنامه شما افزایش می‌یابد.

کاربران جستجوگر در بازار چه می‌کنند؟

هشت میلیون جستجوی روزانه در بازار، از مهم‌ترین عواملی است که باعث نصب برنامه‌های جدید می‌شود. به همین دلیل، تبلیغات در جستجوی بازار و نمایش برنامه‌/بازی مورد نظر در ابتدای لیست جستجوی کاربران،‌ موقعیت را برای افزایش کاربران فراهم کرده و در نتیجه درآمد حاصل از برنامه/بازی را افزایش می‌دهد.

کاربران همیشه نام دقیق برنامه را جستجو نمی‌کنند بلکه ممکن است به دنبال کلیدواژه‌های مرتبط بگردند. مثلا اگر کاربری به دنبال نصب یک برنامه تاکسی اینترنتی است، برای پیدا کردن آن نه فقط از نام برند، بلکه از کلیدواژه‌هایی ماند تاکسی آنلاین، تاکسی، حمل و نقل، نام برندهای معروف و مواردی مشابه استفاده خواهد کرد.

تبلیغات در جستجوی کافه بازار چگونه عمل می‌کند؟

تبلیغ دهندگان این امکان را دارند تا در پیشخان تبلیغات در جستجو، کمپین تعریف کرده و در کمپین‌ها کلیدواژه و قیمت پیشنهادی برای هر کلیدواژه ثبت کنند. زمانی که کاربر کلیدواژه را در بازار جستجو می‌کند، بازار برنامه و بازی را براساس بررسی هر کلیدواژه و مبلغی که برای آن کلیدواژه ثبت شده است، به عنوان آگهی نمایش می‌دهد.

تبلیغات در جستجوی بازار، آگهی برنامه را در اولین نتیجه جستجو به همراه تگ آگهی نمایش می‌دهد. اگر کاربر بازار تبلیغ را ببیند و جذب آن شود، با باز کردن آن وارد صفحه جزئیات برنامه می‌شود. کاربر هم می‌تواند در صفحه اول جستجو بعد از نمایش آگهی دکمه نصب را بزند، هم پس از باز کردن صفحه جزئیات برنامه. تلاش ما این است تا با نمایش هوشمندانه آگهی‌های مرتبط، اعتماد کاربران به تبلیغات بازار را حفظ کنیم.

مفهوم تبلیغات در جستجو

با سرویس تبلیغات در جستجو، تبلیغات شما به عنوان اولین نتیجه جستجو در بازار به کاربر نشان داده می‌شود. بنابراین دامنه بسیار گسترده‌تری از کاربران بازار تبلیغات شما را می‌بینند و طبیعتا تعداد نصب بازی یا برنامه شما افزایش می‌یابد.

کاربران جستجوگر در بازار چه می‌کنند؟

هشت میلیون جستجوی روزانه در بازار، از مهم‌ترین عواملی است که باعث نصب برنامه‌های جدید می‌شود. به همین دلیل، تبلیغات در جستجوی بازار و نمایش برنامه‌/بازی مورد نظر در ابتدای لیست جستجوی کاربران،‌ موقعیت را برای افزایش کاربران فراهم کرده و در نتیجه درآمد حاصل از برنامه/بازی را افزایش می‌دهد.

کاربران همیشه نام دقیق برنامه را جستجو نمی‌کنند بلکه ممکن است به دنبال کلیدواژه‌های مرتبط بگردند. مثلا اگر کاربری به دنبال نصب یک برنامه تاکسی اینترنتی است، برای پیدا کردن آن نه فقط از نام برند، بلکه از کلیدواژه‌هایی ماند تاکسی آنلاین، تاکسی، حمل و نقل، نام برندهای معروف و مواردی مشابه استفاده خواهد کرد.

تبلیغات در جستجوی کافه بازار چگونه عمل می‌کند؟

تبلیغ دهندگان این امکان را دارند تا در پیشخان تبلیغات در جستجو، کمپین تعریف کرده و در کمپین‌ها کلیدواژه و قیمت پیشنهادی برای هر کلیدواژه ثبت کنند. زمانی که کاربر کلیدواژه را در بازار جستجو می‌کند، بازار برنامه و بازی را براساس بررسی هر کلیدواژه و مبلغی که برای آن کلیدواژه ثبت شده است، به عنوان آگهی نمایش می‌دهد.

تبلیغات در جستجوی بازار، آگهی برنامه را در اولین نتیجه جستجو به همراه تگ آگهی نمایش می‌دهد. اگر کاربر بازار تبلیغ را ببیند و جذب آن شود، با باز کردن آن وارد صفحه جزئیات برنامه می‌شود. کاربر هم می‌تواند در صفحه اول جستجو بعد از نمایش آگهی دکمه نصب را بزند، هم پس از باز کردن صفحه جزئیات برنامه. تلاش ما این است تا با نمایش هوشمندانه آگهی‌های مرتبط، اعتماد کاربران به تبلیغات بازار را حفظ کنیم.

مفهوم تبلیغات در جستجو