داستان موفقیت رزتا استون از تبلیغات جستجوی اپل

داستان موفقیت رزتا استون از تبلیغات جستجوی اپل
نیاز به مشاوره دارید؟
روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

رزتا استون  دسترسی‌ها را گسترش می‌دهد و مردم زبان‌های جدیدی می‌آموزند.

رزتا استون یکی از سردمداران نوآوری در آموزش الکترونیک، دائماً در حال اضافه‌کردن بخش‌های آموزشی جدید به برنامه‌های دیجیتالش بوده تا یادگیری در مسیر ساده‌تری قرار بگیرد. با تبلیغات جستجوی اپل رزتا استون، این اپلیکیشن آموزش زبان موفق شد کاربران فعالی را برای یادگیری موبایلی زبان پیدا کند و شاهد افزایش ۹۰ درصدی نرخ تبدیل بینندگان تبلیغ به نصب‌کنندگان نرم‌افزار باشد. 

نتایج

۶۰%

افزایش در نرخ تبدیل تب به دانلود

۲۰%

افزایش در خرید جدید

۹۰%

افزایش تبدیل نصب‌کننده‌های نرم‌افزار به خریداران دوره

چالش

با وجود بیش از ۳۰ نرم‌افزار آموزش زبان در بازار، تیم رزتا استون با چالش دیده‌شدن در بستری اشباع و در حال رشد از نرم‌افزارهای مشابه روبرو بود. آن‌ها نیاز به همکاری با تبلیغات جستجوی اپل  داشتند تا در صدر نتایج جستجوی اپل باقی بمانند.

مت هروشکا مدیر بازاریابی موبایلی در تیم رزتا استون: نمایش رزتا استون در صدر نتایج جستجوهای اپ استور مخصوصا برای کسی که علاقه‌مند به یادگیری یک زبان جدید است برای ما اهمیت بالایی داشت.

راه‌حل

ساخت کمپین‌های غنی از کلمات کلیدی با Search Match

ترکیبی از هویت برند قوی رزتا استون و اجرای کمپین غنی از کلمات کلیدی تبلیغات جستجوی اپل به جذب دنبال‌کننده‌های بیشتر و افزایش فروش اشتراک (subscription) کمک زیادی کرد. به‌عنوان بخشی از کلمات کلیدی جامع و استراتژی مزایده آن‌ها، تیم رزتا استون از search match ها استفاده کرد تا کلمات کلیدی جدیدی را برای کمپین‌هایش کشف کند و بدین ترتیب از تلاش‌های بهینه‌سازی اپ استور (ASO) برای رنکینگ ارگانیک در اپ استور حمایت کند.

مت هروشکا مدیر بازاریابی موبایلی در تیم رزتا استون می‌گوید: «نمایش رزتا استون در صدر نتایج جست‌وجوهای اپ استور مخصوصا برای کسی که علاقه‌مند به یادگیری یک زبان جدید است برای ما اهمیت بالایی دارد. رزتا استون در حال حاضر هم یک برند شناخته‌شده و معتبر است ولی نمایش این اپلیکیشن با تبلیغات جستجوی اپل کمک می‌کند تا کانورژن‌هایی (تبدیل بیننده به نصب‌کننده) با ارزش‌های بلند مدت ایجاد کنیم.»

هزاران کلمه کلیدی در چند کمپین


تیم رزتا استون به پیدا کردن کلمات کلیدی رقابتی ادامه داد و هزاران کلمه کلیدی را در کمپین‌های مختلف استفاده کرد. هروشکا می‌گوید: ما بیش از همه روی ارزش کلمات کلیدی تمرکز کرده‌ایم تا از پوشش‌دهی کافی آن‌ها اطمینان حاصل کنیم تا اگر یک مشتری بالقوه در حال جستجو کردن رزتا استون یا کلمات کلیدی عمومی مثل آلمانی باشد، ما را پیدا کند. تبلیغات جستجوی اپل به ما بینش (insight) بسیار جدید و مفیدی از کلمات کلیدی مرتبط و ارزشمند می‌دهد.
در نتیجه استراتژی تبلیغات جستجوی اپل، در حال حاضر تقریبا ۲۰ درصد از خریدهای جدید رزتا استون از تبلیغات اپل تامین می‌شود.

هروشکا می‌گوید: «از دانلود تا خرید، ما شاهد ۹۰ درصد افزایش نرخ کانورژن (تبدیل بیننده به خریدار) در کسانی هستیم که در تبلیغات جستجوی اپل با ما آشنا شدند.»

شرکت در یک نگاه

رزتا استون

کتگوری آموزشی 

تأسیس در سال ۱۹۹۲

واقع در Arlington, VA, U.S

منبع

بیشتر بخوانید: داستان موفقیت ترب از تبلیغات بازار

رزتا استون  دسترسی‌ها را گسترش می‌دهد و مردم زبان‌های جدیدی می‌آموزند.

رزتا استون یکی از سردمداران نوآوری در آموزش الکترونیک، دائماً در حال اضافه‌کردن بخش‌های آموزشی جدید به برنامه‌های دیجیتالش بوده تا یادگیری در مسیر ساده‌تری قرار بگیرد. با تبلیغات جستجوی اپل رزتا استون، این اپلیکیشن آموزش زبان موفق شد کاربران فعالی را برای یادگیری موبایلی زبان پیدا کند و شاهد افزایش ۹۰ درصدی نرخ تبدیل بینندگان تبلیغ به نصب‌کنندگان نرم‌افزار باشد. 

نتایج

۶۰%

افزایش در نرخ تبدیل تب به دانلود

۲۰%

افزایش در خرید جدید

۹۰%

افزایش تبدیل نصب‌کننده‌های نرم‌افزار به خریداران دوره

چالش

با وجود بیش از ۳۰ نرم‌افزار آموزش زبان در بازار، تیم رزتا استون با چالش دیده‌شدن در بستری اشباع و در حال رشد از نرم‌افزارهای مشابه روبرو بود. آن‌ها نیاز به همکاری با تبلیغات جستجوی اپل  داشتند تا در صدر نتایج جستجوی اپل باقی بمانند.

مت هروشکا مدیر بازاریابی موبایلی در تیم رزتا استون: نمایش رزتا استون در صدر نتایج جستجوهای اپ استور مخصوصا برای کسی که علاقه‌مند به یادگیری یک زبان جدید است برای ما اهمیت بالایی داشت.

راه‌حل

ساخت کمپین‌های غنی از کلمات کلیدی با Search Match

ترکیبی از هویت برند قوی رزتا استون و اجرای کمپین غنی از کلمات کلیدی تبلیغات جستجوی اپل به جذب دنبال‌کننده‌های بیشتر و افزایش فروش اشتراک (subscription) کمک زیادی کرد. به‌عنوان بخشی از کلمات کلیدی جامع و استراتژی مزایده آن‌ها، تیم رزتا استون از search match ها استفاده کرد تا کلمات کلیدی جدیدی را برای کمپین‌هایش کشف کند و بدین ترتیب از تلاش‌های بهینه‌سازی اپ استور (ASO) برای رنکینگ ارگانیک در اپ استور حمایت کند.

مت هروشکا مدیر بازاریابی موبایلی در تیم رزتا استون می‌گوید: «نمایش رزتا استون در صدر نتایج جست‌وجوهای اپ استور مخصوصا برای کسی که علاقه‌مند به یادگیری یک زبان جدید است برای ما اهمیت بالایی دارد. رزتا استون در حال حاضر هم یک برند شناخته‌شده و معتبر است ولی نمایش این اپلیکیشن با تبلیغات جستجوی اپل کمک می‌کند تا کانورژن‌هایی (تبدیل بیننده به نصب‌کننده) با ارزش‌های بلند مدت ایجاد کنیم.»

هزاران کلمه کلیدی در چند کمپین


تیم رزتا استون به پیدا کردن کلمات کلیدی رقابتی ادامه داد و هزاران کلمه کلیدی را در کمپین‌های مختلف استفاده کرد. هروشکا می‌گوید: ما بیش از همه روی ارزش کلمات کلیدی تمرکز کرده‌ایم تا از پوشش‌دهی کافی آن‌ها اطمینان حاصل کنیم تا اگر یک مشتری بالقوه در حال جستجو کردن رزتا استون یا کلمات کلیدی عمومی مثل آلمانی باشد، ما را پیدا کند. تبلیغات جستجوی اپل به ما بینش (insight) بسیار جدید و مفیدی از کلمات کلیدی مرتبط و ارزشمند می‌دهد.
در نتیجه استراتژی تبلیغات جستجوی اپل، در حال حاضر تقریبا ۲۰ درصد از خریدهای جدید رزتا استون از تبلیغات اپل تامین می‌شود.

هروشکا می‌گوید: «از دانلود تا خرید، ما شاهد ۹۰ درصد افزایش نرخ کانورژن (تبدیل بیننده به خریدار) در کسانی هستیم که در تبلیغات جستجوی اپل با ما آشنا شدند.»

شرکت در یک نگاه

رزتا استون

کتگوری آموزشی 

تأسیس در سال ۱۹۹۲

واقع در Arlington, VA, U.S

منبع

بیشتر بخوانید: داستان موفقیت ترب از تبلیغات بازار