کار با پنل تبلیغات در گشت‌وگذار چگونه است؟

|
آکادمی

پنل (پیشخان) تبلیغات در گشت‌وگذار

ما در بازار کار تبلیغاتی خود را با «تبلیغات در جستجو» آغاز کردیم و در ادامه به سراغ «تبلیغات در گشت‌وگذار» رفتیم. حالا در این مقاله، مراحل ساخت کمپین در پنل تبلیغات در گشت‌وگذار را معرفی می‌کنیم.

چگونه کمپین بسازیم؟  

اولین مرحله این است که در منو تبلیغات، بخش «آغاز تبلیغات» را مطالعه کنید و قرارداد گشت‌وگذار در بازار را بپذیرید.

بعد از پذیرفتن قرارداد، بخش «کمپین‌ها» و بعد «ایجاد کمپین» جدید را انتخاب کنید.

برای شروع، «طراحی کمپین در پنل تبلیغات در گشت‌وگذار» را انتخاب کنید.

در مرحله اوٖل (جزییات عمومی) نام کمپین را بنویسید و نام بسته مورد نظر را انتخاب کنید. وضعیت کمپین را مشخص کنید (فعال/متوقف) و تاریخ آغاز و پایان کمپین را انتخاب کنید. در این مرحله اگر از Tracker استفاده می‌کنید، گزینه «از ترکر استفاده می‌کنم» را فعال و لینک ترکر را وارد کنید.

تنظیم قیمت پنل تبلیغات در گشت‌وگذار

در مرحله بعد (تنظیم قیمت) قیمت هر نصب (Cost per Install) را بنویسید، بودجه کل کمپین را مشخص کنید و در صورت نیاز حداکثر بودجه‌ای را که مایلید روزانه از بودجه کل کمپین کسر شود،‌ وارد کنید. در آخر، «ایجاد کمپین» را انتخاب کنید. پس از چند دقیقه نمایش برنامه شما در صفحات جزییات برنامه بازار آغاز می‌شود.

بررسی دیتای کمپین‌ها

در پیشخان توسعه‌دهندگان بازار › تبلیغات › کمپین‌ها می‌توانید لیستِ هر دو دسته تبلیغاتِ گشت‌وگذار و تبلیغات جستجو و اطلاعات مربوط به هر کمپین را مشاهده کنید. با کلیک بر هر کمپین، جزییات مربوط به آن نمایش داده می‌شود.

در بخش آمار، نموداری از تعداد نصب کامل در بازه‌های زمانی مختلف و در جدول پایین صفحه جزییات روزانه کمپین مانند مبلغ هر نصب (CPI)، تعداد نصب و مقدار بودجه مصرفی را مشاهده می‌کنید.

پنل (پیشخان) تبلیغات در گشت‌وگذار

ما در بازار کار تبلیغاتی خود را با «تبلیغات در جستجو» آغاز کردیم و در ادامه به سراغ «تبلیغات در گشت‌وگذار» رفتیم. حالا در این مقاله، مراحل ساخت کمپین در پنل تبلیغات در گشت‌وگذار را معرفی می‌کنیم.

چگونه کمپین بسازیم؟  

اولین مرحله این است که در منو تبلیغات، بخش «آغاز تبلیغات» را مطالعه کنید و قرارداد گشت‌وگذار در بازار را بپذیرید.

بعد از پذیرفتن قرارداد، بخش «کمپین‌ها» و بعد «ایجاد کمپین» جدید را انتخاب کنید.

برای شروع، «طراحی کمپین در پنل تبلیغات در گشت‌وگذار» را انتخاب کنید.

در مرحله اوٖل (جزییات عمومی) نام کمپین را بنویسید و نام بسته مورد نظر را انتخاب کنید. وضعیت کمپین را مشخص کنید (فعال/متوقف) و تاریخ آغاز و پایان کمپین را انتخاب کنید. در این مرحله اگر از Tracker استفاده می‌کنید، گزینه «از ترکر استفاده می‌کنم» را فعال و لینک ترکر را وارد کنید.

تنظیم قیمت پنل تبلیغات در گشت‌وگذار

در مرحله بعد (تنظیم قیمت) قیمت هر نصب (Cost per Install) را بنویسید، بودجه کل کمپین را مشخص کنید و در صورت نیاز حداکثر بودجه‌ای را که مایلید روزانه از بودجه کل کمپین کسر شود،‌ وارد کنید. در آخر، «ایجاد کمپین» را انتخاب کنید. پس از چند دقیقه نمایش برنامه شما در صفحات جزییات برنامه بازار آغاز می‌شود.

بررسی دیتای کمپین‌ها

در پیشخان توسعه‌دهندگان بازار › تبلیغات › کمپین‌ها می‌توانید لیستِ هر دو دسته تبلیغاتِ گشت‌وگذار و تبلیغات جستجو و اطلاعات مربوط به هر کمپین را مشاهده کنید. با کلیک بر هر کمپین، جزییات مربوط به آن نمایش داده می‌شود.

در بخش آمار، نموداری از تعداد نصب کامل در بازه‌های زمانی مختلف و در جدول پایین صفحه جزییات روزانه کمپین مانند مبلغ هر نصب (CPI)، تعداد نصب و مقدار بودجه مصرفی را مشاهده می‌کنید.