قوانین نمایش آگهی تبلیغات در جستجو

|
آکادمی

اگر قرارداد تبلیغات در جستجو را مطالعه کرده باشید، در تبصره یک ماده شش دلیل عدم نمایش آگهی ها به ۱۰۰درصد کاربران را توضیح دادیم. ممکن است قیمت نصب شما بر یک کلیدواژه برنده شده باشد، ولی تبلیغات بازار آگهی برنامه شما به صد درصد کاربران نمایش ندهد.


ما در بازار تلاش می‌کنیم آگهی هر برنامه را براساس متریک‌ها و دیتایی که از کاربران در دست داریم، برای مناسب‌ترین آن‌ها با مرتبط‌ترین برنامه‌ها و علاقمندی‌ها نمایش دهیم. برای مثال اگر برنامه توسعه‌دهنده با برنامه اینستاگرام مرتبط باشد، اولویت بازار برای نمایش؛ کاربرانی‌اند که برنامه اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی را بر گوشی خود نصب دارند.
کاربران علاقمند به شبکه‌های اجتماعی اگر این آگهی را ببینند، شانس نصب برنامه بیشتر می‌شود ولی در مقابل برای کسانی که بیشتر انواع بازی ها را نصب کرده‌اند،‌ بازار آگهی های مربوط به بازی را نمایش می دهد تا منابع مالی توسعه دهندگان و ترافیک بازار دقیق و بهینه هزینه شود. دغدغه اصلی بازار در تبلیغات این است که کاربر نسبت به تبلیغات در جستجو و نمایش آگهی‌ها بی‌تفاوت نشود و اعتمادش را از دست ندهد.


هدف دیگر ما برقراری رقابتی عادلانه بین توسعه‌دهندگان است تا احتمال نمایش برنامه‌هایی که تبلیغات ندارند نیز در اولین نتیجه جستجوی کلیدواژه‌ها وجود داشته باشد.
CPI: Cost Per Install
CPT: Cost Per Tap

دلایل رد کلیدواژه


بعد از ثبت کلیدواژه‌ها کمپین آغاز می‌شود. اگر کلیدواژه‌‌های انتخاب‌شده مورد تایید نباشند، دلیل حذف آن‌ها به ایمیل توسعه‌دهندگان ارسال می‌شود. دلایل رد کلیدواژه‌ها در سه دسته جای می‌گیرند و اگر به یکی از این سه دلیل کلیدواژه‌ای رد شود، تمام کمپین‌ها و کلیدواژه‌های برنامه حذف می‌شوند. دلیل اول تقلب در نظرهاست. ربات بازار کامنت ها و امتیاز برنامه را صحت سنجی می‌کند و اگر نظرهای تقلبی و غیر واقعی باشند، برنامه را از تبلیغات حذف می کند.
دلیل دوم رد کلیدواژه‌ها، امتیاز برنامه (Application Score) است که براساس امتیازهایی که کاربران برای برنامه ثبت کرده‌اند محاسبه می‌شود. بازه امتیاز برنامه بین ۱ تا ۵ است و اگر امتیاز برنامه‌ای از عدد ۳ کمتر باشد، نشان‌دهنده این است که برنامه حداقل استاندارد لازم برای تبلیغات در جستجو را ندارد.
دلیل سوم به کیفیت برنامه هنگام انتشار اولیه یا آپدیت آن بستگی دارد. تیم بررسی بازار به برنامه‌ها چهار برچسب سفید، خاکستری، سیاه و Unknown اختصاص می‌دهند. برنامه‌های سفید از نظر کیفیت سطح مناسبی دارند و تایید می‌شوند. برنامه های خاکستری کیفیت معمولی دارند و بسته به پارامترها، احتمال رد یا پذیرش آنها در بازار وجود دارد. برچسب سیاه نشان می‌دهد برنامه از کیفیت لازم برخوردار نیست و برچسب Unknown‌ برای برنامه‌هایی است که مدت‌هاست آپدیت نشده‌اند. هر دو دسته سیاه و Unknown را بازار در تبلیغات شرکت نمی‌ دهد.

  •  بازار تبلیغ برنامه‌هایی که بر دستگاه نصب شده باشند را به کاربران نشان نمی دهد. بنابراین بعد از اینکه کمپینی را فعال می‌کنید، برای تست آن لازم است برنامه را از دستگاه خود حذف کنید. بعد از حذف برنامه تبلیغ آن را بعد از ۲۴ ساعت می توانید ببینید.

بیشتر بخوانید: همه آنچه که باید در مورد قوانین ضد تبلیغات آزاردهنده بازار بدانید

اگر قرارداد تبلیغات در جستجو را مطالعه کرده باشید، در تبصره یک ماده شش دلیل عدم نمایش آگهی ها به ۱۰۰درصد کاربران را توضیح دادیم. ممکن است قیمت نصب شما بر یک کلیدواژه برنده شده باشد، ولی تبلیغات بازار آگهی برنامه شما به صد درصد کاربران نمایش ندهد.


ما در بازار تلاش می‌کنیم آگهی هر برنامه را براساس متریک‌ها و دیتایی که از کاربران در دست داریم، برای مناسب‌ترین آن‌ها با مرتبط‌ترین برنامه‌ها و علاقمندی‌ها نمایش دهیم. برای مثال اگر برنامه توسعه‌دهنده با برنامه اینستاگرام مرتبط باشد، اولویت بازار برای نمایش؛ کاربرانی‌اند که برنامه اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی را بر گوشی خود نصب دارند.
کاربران علاقمند به شبکه‌های اجتماعی اگر این آگهی را ببینند، شانس نصب برنامه بیشتر می‌شود ولی در مقابل برای کسانی که بیشتر انواع بازی ها را نصب کرده‌اند،‌ بازار آگهی های مربوط به بازی را نمایش می دهد تا منابع مالی توسعه دهندگان و ترافیک بازار دقیق و بهینه هزینه شود. دغدغه اصلی بازار در تبلیغات این است که کاربر نسبت به تبلیغات در جستجو و نمایش آگهی‌ها بی‌تفاوت نشود و اعتمادش را از دست ندهد.


هدف دیگر ما برقراری رقابتی عادلانه بین توسعه‌دهندگان است تا احتمال نمایش برنامه‌هایی که تبلیغات ندارند نیز در اولین نتیجه جستجوی کلیدواژه‌ها وجود داشته باشد.
CPI: Cost Per Install
CPT: Cost Per Tap

دلایل رد کلیدواژه


بعد از ثبت کلیدواژه‌ها کمپین آغاز می‌شود. اگر کلیدواژه‌‌های انتخاب‌شده مورد تایید نباشند، دلیل حذف آن‌ها به ایمیل توسعه‌دهندگان ارسال می‌شود. دلایل رد کلیدواژه‌ها در سه دسته جای می‌گیرند و اگر به یکی از این سه دلیل کلیدواژه‌ای رد شود، تمام کمپین‌ها و کلیدواژه‌های برنامه حذف می‌شوند. دلیل اول تقلب در نظرهاست. ربات بازار کامنت ها و امتیاز برنامه را صحت سنجی می‌کند و اگر نظرهای تقلبی و غیر واقعی باشند، برنامه را از تبلیغات حذف می کند.
دلیل دوم رد کلیدواژه‌ها، امتیاز برنامه (Application Score) است که براساس امتیازهایی که کاربران برای برنامه ثبت کرده‌اند محاسبه می‌شود. بازه امتیاز برنامه بین ۱ تا ۵ است و اگر امتیاز برنامه‌ای از عدد ۳ کمتر باشد، نشان‌دهنده این است که برنامه حداقل استاندارد لازم برای تبلیغات در جستجو را ندارد.
دلیل سوم به کیفیت برنامه هنگام انتشار اولیه یا آپدیت آن بستگی دارد. تیم بررسی بازار به برنامه‌ها چهار برچسب سفید، خاکستری، سیاه و Unknown اختصاص می‌دهند. برنامه‌های سفید از نظر کیفیت سطح مناسبی دارند و تایید می‌شوند. برنامه های خاکستری کیفیت معمولی دارند و بسته به پارامترها، احتمال رد یا پذیرش آنها در بازار وجود دارد. برچسب سیاه نشان می‌دهد برنامه از کیفیت لازم برخوردار نیست و برچسب Unknown‌ برای برنامه‌هایی است که مدت‌هاست آپدیت نشده‌اند. هر دو دسته سیاه و Unknown را بازار در تبلیغات شرکت نمی‌ دهد.

  •  بازار تبلیغ برنامه‌هایی که بر دستگاه نصب شده باشند را به کاربران نشان نمی دهد. بنابراین بعد از اینکه کمپینی را فعال می‌کنید، برای تست آن لازم است برنامه را از دستگاه خود حذف کنید. بعد از حذف برنامه تبلیغ آن را بعد از ۲۴ ساعت می توانید ببینید.

بیشتر بخوانید: همه آنچه که باید در مورد قوانین ضد تبلیغات آزاردهنده بازار بدانید